PMI

Zarządzanie zespołem analitycznym

Kurs jest przeznaczony dla kierowników i członków zespołów analitycznych, projektowych.

Zarządzanie projektami - wprowadzenie do zwinnego i ekstremalnego zarządzania projektami

Szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawy zarządzania projektami i interesujących się alternatywnymi podejściami do zarządzania projektem.

Zarządzanie projektami - zarządzanie jakością w projektach

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów oraz dla osób zainteresowanych problematyką zarządzania jakością.

Zarządzanie projektami - wprowadzenie do zarządzania projektami

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych oraz osób rozpoczynających pracę jako kierownicy projektów.

Zarządzanie projektami - harmonogramowanie i zarządzanie czasem

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów liniowych oraz członków zespołów projektowych.

Zarządzanie projektami - zarządzanie wymaganiami, zakresem, zasobami i kosztami projektu

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, menedżerów liniowych oraz członków zespołów projektowych.

Zarządzanie projektami - zarządzanie ryzykiem projektowym

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, liderów zespołów oraz członków zespołów projektowych.

Zarządzanie projektami - zarządzanie personelem, komunikacją, interesariuszami i zamówieniami

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, liderów zespołów oraz osób przygotowujące się do pełnienia tych ról.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33