Zarządzanie projektami - wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Cele szkolenia

  Szkolenie stanowi wprowadzenie do pracy w środowisku projektowym. Jego celem jest przygotowanie uczestników do roli członków zespołów projektowych lub kierowników projektów, poprzez poznanie podstawowych pojęć oraz zasad i technik zarządzania projektem. 

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych oraz osób rozpoczynających pracę jako kierownicy projektów. 

 • Wymagania wstępne

  Brak

 • Czas trwania

   2 dni 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  • Projekt, przedsięwzięcie, zarządzanie projektami
  • Projekty w strategii organizacji; programy i portfele projektów
  • Różne podejścia do zarządzania projektami (tradycyjne, zwinne, ekstremalne)
  • Standardy i metodyki zarządzania projektami 
  • Kontekst i uwarunkowania pracy projektowej (projekty w organizacjach o różnych strukturach i kulturach organizacyjnych, wpływ interesariuszy) 
  • Typowe fazy projektu, cykl życia projektu i produktu
  • Inicjowanie projektu (karta projektu): opis założeń projektowych i ograniczeń
  • Wstęp do zarządzania ryzykiem projektowym
  • Podstawy planowania zakresu i harmonogramu projektu
  • Podstawy planowania zasobów i budżetu projektu
  • Realizacja projektu oraz monitorowanie i kontrola
  • Zamknięcie i ewaluacja projektu
  • Rola Biura projektów (PMO)
  • Współczesne trendy w zarządzaniu projektami
  • Rola współczesnego menedżera projektów 
 • Umiejętności

  Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą przygotowani do pracy w środowisku projektowym, dzięki znajomości kluczowych pojęć i uwarunkowań pracy projektowej oraz umiejętności stosowania podstawowych zasad i technik zarządzania projektem, a w szczególności:

  • będą rozumieć język stosowany w zarządzaniu projektami, a także rozróżniać projekty, programy oraz portfele projektów 
  • będą rozumieć uwarunkowania organizacyjne pracy projektowej oraz wpływ interesariuszy 
  • będą umieć zdefiniować założenia i ograniczenia projektu
  • będą znać i umieć stosować podstawowe zasady i metody planowania projektu (zakres, harmonogram, zasoby), a także zasady realizacji, monitorowania oraz zamykania projektu. 
  • będą rozróżniać różne rodzaje cykli życia projektów i umieć dobrać do nich optymalne podejście do zarządzania projektem

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Zarządzanie projektami - zarządzanie jakością w projektach

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów oraz dla osób zainteresowanych problematyką zarządzania jakością.

Zarządzanie projektami - wprowadzenie do zarządzania projektami

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów projektowych oraz osób rozpoczynających pracę jako kierownicy projektów.

Zarządzanie projektami - harmonogramowanie i zarządzanie czasem

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, liderów zespołów, menedżerów liniowych oraz członków zespołów projektowych.

Zarządzanie projektami - zarządzanie wymaganiami, zakresem, zasobami i kosztami projektu

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, menedżerów liniowych oraz członków zespołów projektowych.

Zarządzanie projektami - zarządzanie ryzykiem projektowym

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, liderów zespołów oraz członków zespołów projektowych.

Zarządzanie projektami - zarządzanie personelem, komunikacją, interesariuszami i zamówieniami

Szkolenie przeznaczone dla kierowników projektów, liderów zespołów oraz osób przygotowujące się do pełnienia tych ról.

Zarządzanie projektami - wprowadzenie do zwinnego i ekstremalnego zarządzania projektami

Szkolenie przeznaczone dla osób znających podstawy zarządzania projektami i interesujących się alternatywnymi podejściami do zarządzania projektem.

Zarządzanie zespołem analitycznym

Kurs jest przeznaczony dla kierowników i członków zespołów analitycznych, projektowych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33