• Optimalny Start - Comarch ERP Optima
  • Certyfikacja Comarch ERP XL

Certyfikacja Comarch ERP

Optimalny START to projekt, skierowany do Uczelni wyższych, dzięki któremu studenci mają możliwość nieodpłatnego uzyskania kwalifikacji umożliwiających mu samodzielną pracę z nowoczesnym oprogramowaniem Comarch ERP Optima. 

My to wiemy!  

Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów, w założeniu naszego programu uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – jednego z najpopularniejszych programów służących do obsługi małych i średnich firm. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi.Stawiamy zatem przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię.

Moduły, z których możliwa jest certyfikacja:

  1. Kasa/Bank
  2. Księga Handlowa
  3. Księga Podatkowa
  4. Kadry/Płace

Certyfikacja Comarch ERP

Certyfikację z zakresu Comarch ERP XL kierujemy do uczelni, szkół wyższych i uczelni posiadających edukacyjną wersję programu Comarch ERP XL w swoich zasobach. 

Wiedza poświadczona ezgaminem

Studenci najbardziej cenią sobie praktykę, która stanowi dopełnienie teorii zdobywanej głównie podczas wykładów, w założeniu naszego programu uczestnicy uczą się przede wszystkim obsługi programu – jednego z najpopularniejszych programów służących do obsługi małych i średnich firm. Najcenniejszym doświadczeniem jest możliwość skorzystania z konkretnych narzędzi. Stawiamy zatem przede wszystkim na praktykę, nie tylko teorię. 

Moduły z których możliwa jest certyfikacja:

  1. Produkcja

Dla kogo ?

Dla uczelni

W tym uczelni ekonomicznych, uniwersytetów ale również wszystkich innych , które realizują programy nauczania z wykorzystaniem systemów Comarch ERP

Dla studentów

Dla studentów uczelni o profilach: ekonomicznym i handlowym, chcących podnieść swoje szanse na rynku pracy

Dla wykładowców i nauczycieli

Dla wykładowców akademickich, a także nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych/ średnich chcących poszerzyć swoje kompetencje

Dla szkół średnich i zawodowych

Do szkół średnich/ ponadgimnazjalnych o profilach ekonomicznych i handlowych

Poznaj specyfikę

Nadrzędnym celem projektu jest uzyskanie lepszej pozycji na rynku pracy przez absolwentów szkół zawodowych oraz studentów i absolwentów szkół wyższych. Certyfikację dedykujemy zwłaszcza tym, którzy kształcą się na kierunkach związanych szeroko pojętą ekonomią, produkcją i logistyką. Jest to możliwe dzięki nabyciu wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi systemów Comarch ERP  – oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą.
Kluczowym elementem inicjatywy jest bezpłatny pakiet szkoleń e-learningowych obejmujący obsługę modułów wybranych systemów Comarch ERP (Comarch ERP Optima lub Comarch ERP XL)
Oprócz szkoleń e - learning wszyscy uczestnicy projektu otrzymają bezpłatny dostęp do egzaminu online.

Placówki certyfikujące