Korzyści dla studenta

Certyfikacja to duży krok, który przybliży Cię do lepszego poznania programu, ale także do potwierdzenia tych umiejętności, które związane są ze sprawną obsługą programu COMARCH ERP OPTIMA. Te umiejętności, nawet jeżeli są Ci już dobrze znane, dobrze jest udokumentować stosownym poświadczeniem. Certyfikacja Comarch  jest jedyną  drogą do uzyskania takiego poświadczenia prosto od producenta.

Korzyści

  1. 01 Szkolenia e - learningowe
  2. Dostęp do szkoleń e - learningowych obejmujący obsługę modułów Comarch ERP Optima oraz zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plików – PDF
  3. 02 Egzamin certyfikacyjny
  4. Po zakończonym szkoleniu możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego. Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi pakietu Comarch ERP Optima.
  5. 03 Zdobycie nowych kompetencji
  6. Proponowany program to szansa dla studenta na zdobycie dodatkowych kompetencji, oraz wzmocnienie CV, zwiększenie szans na lepszą pracę, dostosowanie profilu współczesnego absolwenta do stale wzrastających wymogów pracodawców.
  7. 04 Pomoc on - line
  8. Bezpłatna pomoc  on- line. Udział w szkoleniu to zdobycie kluczowych kompetencji dla przyszłych pracowników sektorów: bankowych, kadrowych, zarządzania zasobami ludzkimi.

Szkolenia e - learningowe

Dostęp do szkoleń e - learningowych obejmujący obsługę modułów Comarch ERP Optima oraz zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plików – PDF

Egzamin certyfikacyjny

Po zakończonym szkoleniu możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego. Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi pakietu Comarch ERP Optima.

Zdobycie nowych kompetencji

Proponowany program to szansa dla studenta na zdobycie dodatkowych kompetencji, oraz wzmocnienie CV, zwiększenie szans na lepszą pracę, dostosowanie profilu współczesnego absolwenta do stale wzrastających wymogów pracodawców.

Pomoc on - line

Bezpłatna pomoc  on- line. Udział w szkoleniu to zdobycie kluczowych kompetencji dla przyszłych pracowników sektorów: bankowych, kadrowych, zarządzania zasobami ludzkimi.

Dołącz do projektu

Ponad 21 000 wydanych certyfikatów

Certyfikację kierujemy do uczniów, studentów, nauczycieli, oraz wykładowców.

30 placówek biorących udział w programie

Wśród nich szkoły zawodowe, technika ekonomiczne oraz uczelnie wyższe.

Bezpłatne szkolenia on-linie

Pakiet szkoleń on - line udostępnianych placówkom biorącym udział w certyfikacji.

Egzaminy modułowe

Dostęp do aplikacji egzaminacyjnej pod egzaminy certyfikacyjne