Opis procesu certyfikacji

Aby placówka mogła wziąć udział w bezpłatnej certyfikacji, w pierwszej kolejności powinna posiadać program Comarch ERP Optima w wersji edukacyjnej. Następnie szkole udostępniane są bezpłatne szkolenia w formie e - learningu oraz egzamin on - line sprawdzający znajomość programu.

Uwaga: szkoła musi posiadać własną platformę e - learningową, na której może udostępniać przesłane przez Comarch szkolenia oraz testy.

Dostęp do szkoleń mają studenci i pracownicy naukowi danej placówki, i jest on dla nich bezpłatny. W założeniu każde szkolenie jest aktywne dla danego kursanta przez 30 dni. Oznacza to, że po upływie 30 dni od momentu zapisania się na odpowiedni kurs e - learningowy w ramach szkolnej platformy edukacyjnej, kursant zostaje automatycznie wypisany przez administratora platformy ze szkolenia.

Po zakończeniu szkoleń na platformie, uczniowie otrzymują bezpłatny dostęp do egzaminu on - line z ogólnej znajomości oprogramowania Comarch ERP Optima. Zaliczenie egzaminu równoznaczne będzie z otrzymaniem od Comarch certyfikatu w formie PDF, generowanego automatycznie po zdaniu testu.

Proces certyfikacji jest bezpłatny. Certyfikacja obejmuje wszystkie moduły. Dla każdego z nich przeznaczony jest osobny egzamin. Łącznie są to cztery (lub 5, jeśli uczelnia posiada Comarch HRM w wersji edukacyjnej) egzaminy, po zaliczeniu których student otrzymuje certyfikat za każdy z nich.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą edukacyjną, lub warunkami współpracy skontaktuj się z naszym konsultantem.