Współpracują z nami

W trosce o lepszy start młodego pokolenia aktywnie współpracujemy z rozmaitymi jednostkami edukacyjnymi.

Wspieramy działalność dydaktyczną na wszelkich możliwych płaszczyznach. Z naszej specjalnej oferty edukacyjnej korzysta już niemal 300 placówek, których podopieczni sukcesywnie uczeni są nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorczością w oparciu
o rozwiązania Comarch ERP.

Sprawdź ofertę edukacyjną

 

Do instytucji, które prowadzą zajęcia na oprogramowaniu Comarch należą między innymi:

 

Szkoły wyższe

 

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Katedra Rachunkowości Finansowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsko-Białej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Politechnika Częstochowska - Wydział Zarządzania
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Poznańska - Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National - Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 Szkoły ponadgimnazjalne

 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie
 • Zespół Szkół w Grybowie
 • Zespół Szkół w Kańczudze
 • Zespół Szkół i Placówek w Bolkowie
 • Zespół Szkół Ogólnokszałcących w Świdniku
 • Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
 • Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Tarnowie
 • Zespół Szkół w Knurowie
 • Zespół Szkół im w. Reymonta w Konstancinie Jeziornej
POLITECHNIKA KRAKOWSKA
UNIWERSYTET EKONOMICZNY
UNIWERSYTET ROLNICZY
politechnika rzeszowska
politechnika czestochowska
UAM POZNAN
AGH
UNIWERSYTET SZCZECINSKI
UTH RADOM
KUL