Comarch Bootcamp - Junior C# Developer


Weź udział w szkoleniu oraz rekrutacji do pracy w Comarch!

Finansujemy bootcamp i zatrudniamy uczestników !

 

Niemożliwe? A jednak!

Dołącz do kursu i już po 3 miesiącach miej w ręku umowę zatrudnienia w Comarch. 
Od tej edycji każdy uczestnik bootcampu może wziąć udział w rekrutacji do Comarch po pierwszej części kursu i jeszcze w trakcie kursu podpisać umowę o zatrudnieniu.
Osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji zyskują dofinansowanie do pozostałej części naszego kursu.

Zapisz się na kurs

Bootcamp z rekrutacją do Comarch

Nasze Centrum Szkoleniowe jest częścią globalnej firmy informatycznej, która prowadzi projekty w ponad stu krajach na całym świecie i obecnie zatrudnia 6 500 specjalistów. Aktualnie w Comarch mamy otwartych kilkadziesiąt rekrutacji w obszarze Java .


Dlatego od teraz łączymy siły i oferujemy Najlepszym uczestnikom Bootcampu Junior C# Developer gwarancję pracy w naszych zespołach nie w rok od kursu, nie po zakończeniu kursu ale JUŻ W TRAKCIE BOOTCAMPU. Dodatkowo pokryjemy 75% kosztów kursu osobom, które zdecydują się dołączyć do naszych programistów. Z nami zyskujesz pewność, że wiedza i umiejętności, które posiądziesz w trakcie kursu pozwolą Ci rozwijać karierę w naszej firmie.

Zapytaj nas o szczegóły


Dołącz do kursu i już po 3 miesiącach miej w ręku umowę zatrudnienia w Comarch

Zapisz się na kurs

Zostań młodszym Junior C# Developer

Dla kogo ?

 • Pracujesz w innym obszarze specjalności i chcesz się przekwalifikować
 • Chcesz zdobyć kompetencje, które są pożądane obecnie na rynku pracy i dostosowane do oczekiwań pracodawców względem kandydatów stanowiska Junior C# Developer
 • Jesteś studentem/ po studiach informatycznych i chcesz zdobytą wiedzę ugruntować i zestawić z praktyką programowania oraz przygotować swój pierwszy samodzielny projekt
 • Chcesz poznać realia pracy jako programista pod okiem trenera, który na co dzień pracuje w jednej z największych programistycznych firm
 • Brałeś udział w naszych szkoleniach i wiesz, że jesteśmy marką, na którą warto postawić w swoim rozwoju

 

 Nie czekaj!

Zapisz się na kurs

Poznaj program i harmonogram szkolenia

 1. Wstęp do .net i języka C#
  • Historia .Net i .Net Core
  • Rodzaje aplikacji .NET
  • Wersje .NET
  • Wersje C#
  • Deasemblacja kodu
 2. Narzędzia developerskie
 3. GIT

  • Instalacja
  • Klonowanie repozytorium
  • Tworzenie repozytorium
  • Tworzenie branch’a
  • Merge, rozwiązywanie konfliktów
  • Umieszczanie zmian w lokalnym repozytorium
  • Umieszczanie zmian w zdalnym repozytorium
  • Tworzenie pull requestów
  • Popularne usługi github, bitbucket

  Net Core Framework

  • Instalacja

  Visual Studio

  • Instalacja
  • Rodzaje projektów
  • Logiczna i fizyczna struktura projektu
  • Najważniejsze widoki, komendy oraz skróty klawiszowe w Visual Studio
  • Uruchomienie oraz debugowanie aplikacji
  • Aplikacja „Hello World”
 4. C# podstawy
  • Komentarze, regiony
  • Typy podstawowe
  • Operatory
  • Metody
  • Tablice
  • Pętle
  • Instrukcje warunkowe
  • Typy danych
  • Typy generyczne
  • Wnioskowanie typu (var)
  • Typy wyliczeniowe
 5. Wstęp do obiektowości
  • Klasy
  • Struktury
  • Konstruktory
  • Pola
  • Właściwości
  • Zdarzenia
  • Polimorfizm
  • Delegaty
  • Metody anonimowe
  • Indeksery
  • Interfejsy
 6. LINQ
  • Metody rozszerzające
  • Wyrażenia lambda
  • LINQ to Objects
  • LINQ to XML
 7. Nowoczesny C#
  • Nullowalne typy referencyjne
  • Krotki
  • Rekordy
  • Dopasowanie do wzorca
  • Wybrane elementy programowania funkcyjnego
 8. Architektura, wzorce, czysty kod, testy
  • Wybrane wzorce "Gang of Four"
  • Wzorce projektowe
  • Service Locator
  • Dependency Injection
  • Event Broker
  • Programowanie aspektowe
  • Testy jednostkowe
 9. Relacyjne bazy danych
  • Relacyjne bazy danych - teoria
  • Podstawy SQL
  • ADO.net
  • Entity Framework Core
   • Źródła danych stosowane w ASP.NET Core
   • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
   • CRUD Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja
 10. Wybrane elementy platformy .net
  • Zasoby, ustawienia, lokalizowanie aplikacji
  • Obsługa IO (system plików, sieć)
  • Serializacja (binarna, XML, JSON)
  • Refleksja
  • Programowanie współbieżne (wątki, pule wątków, TPL, PLINQ)
  • Programowanie asynchroniczne (APM, EAP, TAP)
 11. Zaawansowane elementy platformy .net
  • Aplikacje okienkowe (WPF):
   • XAML,
   • najwazniejsze kontrolki
   • data binding
   • MVVM
   • WPF VS Windows Forms
  • Aplikacje rozproszone (WCF, Web RTC)
  • Aplikacje webowe:
 12. #ASP.NET Core Podstawy
  • Hosting (kestrel, konfiguracja)
  • Dependency Injection,
  • Wzorzec Repository
  • Middleware
  • Omówienie wbudowanych Middlewareów (logowanie, obsługa błędów, CORS, serwowanie plików statycznych)
  • Zasady działania mechanizmów routing'u
  • Obszary stosowania mechanizmów routing'u (Areas)
 13. #ASP.NET Core Web API
 14. ●      Przetwarzanie żądania HTTP

  ●      Budowa żądania HTTP

  ●      Architektura REST

  ●      Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

 15. #ASP.NET Core MVC
  • Architektura MVC
  • Podstawowe mechanizmy służące do budowy kontrolerów w architekturze MVC
  • Klasa ActionResult i jej zastosowanie w kontrolerach
  • Asynchroniczne operacje kontrolera z wykorzystaniem typów Task
  • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
  • Widok
  • Sposoby definiowania widoków
  • Definiowanie układu strony
  • Składnia Razor
  • Typowane i nietypowane widoki
  • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
  • Szablony (tworzenie własnych)
  • Mechanizm metadanych
  • Sekcje Mechanizmy partiaviews oraz viewcomponents
 16. Podstawy front-end'u
  • JavaScript/TypeScript
  • HTML
  • CSS
  • JQuery
  • AJAX
 17. Metody wytwarzania oprogramowania
  • Agile (Scrum, Kanban)
  • Dokumentacja
  • UML/4C
 18. Projekt końcowy
 19. to w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii. 

  Projekt musi spełniać trzy główne założenia – gromadzenie danych, przetwarzanie danych oraz możliwość manipulacji danymi. Dzięki takiemu podejściu należy wykazać się umiejętnościami pisania przemyślanego kodu back-end’owego, front-end’owego oraz projektowania i implementowania prostych algorytmów. 

  Skończony projekt jest również dobrym elementem składowym do portfolio przyszłego programisty. Temat projektu można wybrać z puli przygotowanej przez trenerów lub po konsultacji i zaakceptowaniu napisać wymyśloną samodzielnie aplikację. 

  Podczas wykonywania zadań oraz projektu kursanci mogą liczyć na pomoc mentorów i konsultować napotkane problemy. 

  Pobierz pełny program

Wstęp do .net i języka C#
 • Historia .Net i .Net Core
 • Rodzaje aplikacji .NET
 • Wersje .NET
 • Wersje C#
 • Deasemblacja kodu
Narzędzia developerskie

GIT

 • Instalacja
 • Klonowanie repozytorium
 • Tworzenie repozytorium
 • Tworzenie branch’a
 • Merge, rozwiązywanie konfliktów
 • Umieszczanie zmian w lokalnym repozytorium
 • Umieszczanie zmian w zdalnym repozytorium
 • Tworzenie pull requestów
 • Popularne usługi github, bitbucket

Net Core Framework

 • Instalacja

Visual Studio

 • Instalacja
 • Rodzaje projektów
 • Logiczna i fizyczna struktura projektu
 • Najważniejsze widoki, komendy oraz skróty klawiszowe w Visual Studio
 • Uruchomienie oraz debugowanie aplikacji
 • Aplikacja „Hello World”
C# podstawy
 • Komentarze, regiony
 • Typy podstawowe
 • Operatory
 • Metody
 • Tablice
 • Pętle
 • Instrukcje warunkowe
 • Typy danych
 • Typy generyczne
 • Wnioskowanie typu (var)
 • Typy wyliczeniowe
Wstęp do obiektowości
 • Klasy
 • Struktury
 • Konstruktory
 • Pola
 • Właściwości
 • Zdarzenia
 • Polimorfizm
 • Delegaty
 • Metody anonimowe
 • Indeksery
 • Interfejsy
LINQ
 • Metody rozszerzające
 • Wyrażenia lambda
 • LINQ to Objects
 • LINQ to XML
Nowoczesny C#
 • Nullowalne typy referencyjne
 • Krotki
 • Rekordy
 • Dopasowanie do wzorca
 • Wybrane elementy programowania funkcyjnego
Architektura, wzorce, czysty kod, testy
 • Wybrane wzorce "Gang of Four"
 • Wzorce projektowe
 • Service Locator
 • Dependency Injection
 • Event Broker
 • Programowanie aspektowe
 • Testy jednostkowe
Relacyjne bazy danych
 • Relacyjne bazy danych - teoria
 • Podstawy SQL
 • ADO.net
 • Entity Framework Core
  • Źródła danych stosowane w ASP.NET Core
  • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
  • CRUD Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja
Wybrane elementy platformy .net
 • Zasoby, ustawienia, lokalizowanie aplikacji
 • Obsługa IO (system plików, sieć)
 • Serializacja (binarna, XML, JSON)
 • Refleksja
 • Programowanie współbieżne (wątki, pule wątków, TPL, PLINQ)
 • Programowanie asynchroniczne (APM, EAP, TAP)
Zaawansowane elementy platformy .net
 • Aplikacje okienkowe (WPF):
  • XAML,
  • najwazniejsze kontrolki
  • data binding
  • MVVM
  • WPF VS Windows Forms
 • Aplikacje rozproszone (WCF, Web RTC)
 • Aplikacje webowe:
#ASP.NET Core Podstawy
 • Hosting (kestrel, konfiguracja)
 • Dependency Injection,
 • Wzorzec Repository
 • Middleware
 • Omówienie wbudowanych Middlewareów (logowanie, obsługa błędów, CORS, serwowanie plików statycznych)
 • Zasady działania mechanizmów routing'u
 • Obszary stosowania mechanizmów routing'u (Areas)
#ASP.NET Core Web API

●      Przetwarzanie żądania HTTP

●      Budowa żądania HTTP

●      Architektura REST

●      Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

#ASP.NET Core MVC
 • Architektura MVC
 • Podstawowe mechanizmy służące do budowy kontrolerów w architekturze MVC
 • Klasa ActionResult i jej zastosowanie w kontrolerach
 • Asynchroniczne operacje kontrolera z wykorzystaniem typów Task
 • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
 • Widok
 • Sposoby definiowania widoków
 • Definiowanie układu strony
 • Składnia Razor
 • Typowane i nietypowane widoki
 • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
 • Szablony (tworzenie własnych)
 • Mechanizm metadanych
 • Sekcje Mechanizmy partiaviews oraz viewcomponents
Podstawy front-end'u
 • JavaScript/TypeScript
 • HTML
 • CSS
 • JQuery
 • AJAX
Metody wytwarzania oprogramowania
 • Agile (Scrum, Kanban)
 • Dokumentacja
 • UML/4C
Projekt końcowy

to w pełni działająca aplikacja tworzona w metodyce agile. Wymagane jest przygotowanie dokumentacji technicznej aplikacji oraz wykorzystanie jak największej ilości technologii. 

Projekt musi spełniać trzy główne założenia – gromadzenie danych, przetwarzanie danych oraz możliwość manipulacji danymi. Dzięki takiemu podejściu należy wykazać się umiejętnościami pisania przemyślanego kodu back-end’owego, front-end’owego oraz projektowania i implementowania prostych algorytmów. 

Skończony projekt jest również dobrym elementem składowym do portfolio przyszłego programisty. Temat projektu można wybrać z puli przygotowanej przez trenerów lub po konsultacji i zaakceptowaniu napisać wymyśloną samodzielnie aplikację. 

Podczas wykonywania zadań oraz projektu kursanci mogą liczyć na pomoc mentorów i konsultować napotkane problemy. 

Pobierz pełny program

Ważne informacje

Harmonogram

Szczegółowy harmonogram

 • 15.10-16.10
 • 22.10-23.10
 • 05.11-06.11
 • 19.11-20.11
 • 26.11-27.11
 • 10.12-11.12
 • 17.12-18.12
 • 14.01-15.01 (2023)
 • 21.01-22.01 (2023)
 • 28.01-29.01 (2023)
 • 04.02-05.02 (2023)
 • 11.02-12.02 (2023)
 • 18.02-19.02 (2023)
Koszt

Koszt udziału w bootcampie

 • 9800 zł netto/12054.00 zł brutto

Poznaj sposoby finansowania:

Finansowanie

Czas trwania

Czas trwania

 • 26 dni + 4h konsultacji HR

W cenę kursu (dla uczestników Kierunek Kariera Zawodowa ) wliczony jest EGZAMIN

Spotkajmy się na Bootcampie Junior C# Developer !

 • Daniel Matras

  Programista/architekt z ponad 10 letnim doświadczeniem. W swojej karierze zajmował się wieloma typami aplikacji w tym CMS, e-commerce, aplikacjami medycznymi, uczeniem maszynowym. Pasjonat technologii Microsoft, tematów związanych z architekturą i projektowaniem systemów. Trener z zamiłowania współpracujący z Centrum Szkoleniowym Comarch od wielu lat.

  Opiekun Comarch Bootcamp

  Sylwester Woźniak
  Sylwester Woźniak

  sylwester.wozniak@comarch.pl

  +48 608 646 465

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33