Szkolenia zdalne, stacjonarne oraz e-learningi

z zakresu programu Comarch ERP Optima

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości - od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów (KPiR), aż po pełną księgowość, zwaną księgowością kontową.

Oprogramowanie zawsze pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami, dzięki czemu możesz bezpiecznie i odpowiedzialnie prowadzić księgowość firmy.
WIĘCEJ O PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI W COMARCH ERP OPTIMA

Poznaj program szkolenia

 1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy oraz procesach związkach z obsługą Klienta poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank, Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, Comarch ERP Optima Księga Handlowa. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie programu Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na nowej bazie danych np. nowego Klienta Biura Rachunkowego. Zaprezentowane będą elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień. Wykorzystane będą możliwości importów: wskaźników księgowych, kursów walut, danych z innej bazy. Zaprezentowany zostanie moduł Kasa/Bank wraz z obsługą magazynu walut, aby pokazać jak w prosty sposób kontrolować stan finansów w firmie, rozliczenia z wierzycielami i dostawcami. W szkoleniu poruszane są tematy związane z księgowością uproszczoną (ewidencją ryczałtową, KPiR) oraz pełną księgowością (ewidencjonowaniem procesów gospodarczych na kontach księgowych). Poruszany jest również temat związany z elektroniczną wymianą danych z bankiem, która daje możliwość eksportowania przelewów do systemu bankowości online oraz importowania z banków wyciągów bankowych.  Pokazana zostanie funkcjonalność e-deklaracji, która umożliwia wysyłkę deklaracji z systemu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów. 

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik:

  • nabędzie umiejętności w zakresie swobodnej obsługi modułów księgowo-rozliczeniowych w Comarch ERP Optima;
  • będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
 3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
  • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
  • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
  • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA


  Przygotowanie uczestników

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

 5. Czas trwania
 6. Czas trwania

  • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
 7. Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia


  Powitanie i omówienie programu szkolenia 

  Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

  Struktura programu

  • Standardowe przyciski obsługujące program
  • Przyciski podstawowe
  • Przyciski dostępne na formularzach
  • Przyciski dostępne w pasku zadań
  • Listy EIP
  • Pola SPIN
  • Zaznaczanie pozycji na liście
  Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

  Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
  • Założenie nowej bazy danych
  • Ćwiczenie: Konfiguracja parametrów firmy
  Import danych z serwera Comarch i strony NBP
  • Pobieranie wskaźników
  • Import notowań kursów walut
  • Ćwiczenie: Import notowań kursu średniego NBP
  Ogólne

  Lista banków
  • Numeracja rachunków
  • Import listy banków

  Kategorie

  Lista kontrahentów

  • Grupy kontrahentów
  • Formularz kontrahenta
  • Lista pracowników
  • Lista właścicieli (wspólników)
  • Lista urzędów
  • Ogólne – ćwiczenia

  Moduł Kasa/Bank

  • Konfiguracja modułu krok po kroku
  • Rejestry kasowe/bankowe
  • Struktura rejestru
  • Formy płatności
  • Kilka rachunków bankowych
  • Preliminarz płatności
  • Funkcje dodatkowe
  • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
  • Wydruki przelewów
  • Rozliczenia
  • Kompensaty
  • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
  • Noty odsetkowe
  • Ponaglenia zapłaty
  • Potwierdzenie salda
  • Rejestry kasowe/bankowe – ćwiczenie
  Moduł Kasa/Bank Plus
  • Magazyn walut
  • Bilans otwarcia magazynu walut
  • Rozliczanie
  • Moduł Kasa/Bank Plus – ćwiczenia
  Rejestry VAT
  • Struktura zakupów
  • Struktura sprzedaży
  • Rejestry VAT – ćwiczenia
  • Deklaracja VAT-7
  • Wyliczenie deklaracji VAT-7 – ćwiczenie
  • Uzgadnianie deklaracji VAT-7 z zapisami w rejestrach VAT
  • System e-Deklaracje
  • Deklaracja VAT-UE
  • Wyliczenie deklaracji VAT–UE – ćwiczenie
  • Ewidencja dodatkowa
  • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
  Moduł Księga Podatkowa
  • Zmiana typu ewidencji księgowej
  • Ewidencja ryczałtowa
  • Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu
  • Zapis bezpośredni do ewidencji ryczałtowej
  • Zaliczka na podatek ryczałtowy PIT-28
  • Struktura modułu Księga Podatkowa
  • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
  • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa - ćwiczenie
  • Księga Przychodów i Rozchodów
  • Zapisy bezpośrednie – ćwiczenie
  • Ewidencja wynagrodzeń
  • Ewidencja przebiegu pojazdów
  • Ewidencja VAT – ćwiczenie
  • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
  • Inwentaryzacja (remanent)
  • Spis z natury – ćwiczenie
  • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
  • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L – ćwiczenienie
  Moduł Księga Handlowa
  • Parametry modułu Księga Handlowa
  • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie
  • Plan kont
  • Plan kont - ćwiczenie
  • Definiowanie grupy kont
  • Grupy kont – ćwiczenie
  • Bilans otwarcia
  • Bilans otwarcia – ćwiczenie
  • Zapisy księgowe
  • Bezpośrednie zapisy księgowe - ćwiczenie
  • Rozrachunki na kontach
  • Schematy księgowe
  • Nagłówek schematu księgowego
  • Element schematu księgowego
  • Predekretacja
  • Schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie
  • Księgowania okresowe
  • Księgowania okresowe – ćwiczenie
  • Kontrola budżetu
  • Kontrola budżetu – ćwiczenie
  • Przeszacowanie walut
  • Przeszacowanie walut – ćwiczenie
  • Zestawienia księgowe
  • Definiowanie zestawienia
  • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
  • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
  • Zakładanie pozycji zestawienia
  • Podpinanie gałęzi zestawienia
  • Zaliczki na deklaracje: CIT-8

  Jednolity Plik Kontrolny

  • Wstęp
  • Konfiguracja ustawień związanych z JPK
  • Przygotowanie i eksport plików JPK
  • Wysyłka plików JPK


  Metoda realizacji szkolenia

  • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
  • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
  • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
  • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

  POBIERZ PROGRAM W PDF
 9. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
 10. Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
  • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
  • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
  • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
  • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
  Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
 11. Dodatkowe inoformacje
 12. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy oraz procesach związkach z obsługą Klienta poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank, Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, Comarch ERP Optima Księga Handlowa. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie programu Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na nowej bazie danych np. nowego Klienta Biura Rachunkowego. Zaprezentowane będą elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień. Wykorzystane będą możliwości importów: wskaźników księgowych, kursów walut, danych z innej bazy. Zaprezentowany zostanie moduł Kasa/Bank wraz z obsługą magazynu walut, aby pokazać jak w prosty sposób kontrolować stan finansów w firmie, rozliczenia z wierzycielami i dostawcami. W szkoleniu poruszane są tematy związane z księgowością uproszczoną (ewidencją ryczałtową, KPiR) oraz pełną księgowością (ewidencjonowaniem procesów gospodarczych na kontach księgowych). Poruszany jest również temat związany z elektroniczną wymianą danych z bankiem, która daje możliwość eksportowania przelewów do systemu bankowości online oraz importowania z banków wyciągów bankowych.  Pokazana zostanie funkcjonalność e-deklaracji, która umożliwia wysyłkę deklaracji z systemu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów. 

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik:

 • nabędzie umiejętności w zakresie swobodnej obsługi modułów księgowo-rozliczeniowych w Comarch ERP Optima;
 • będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
 • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
 • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
 • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA


Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

Czas trwania

Czas trwania

 • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia


Powitanie i omówienie programu szkolenia 

Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

Struktura programu

 • Standardowe przyciski obsługujące program
 • Przyciski podstawowe
 • Przyciski dostępne na formularzach
 • Przyciski dostępne w pasku zadań
 • Listy EIP
 • Pola SPIN
 • Zaznaczanie pozycji na liście
Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
 • Założenie nowej bazy danych
 • Ćwiczenie: Konfiguracja parametrów firmy
Import danych z serwera Comarch i strony NBP
 • Pobieranie wskaźników
 • Import notowań kursów walut
 • Ćwiczenie: Import notowań kursu średniego NBP
Ogólne

Lista banków
 • Numeracja rachunków
 • Import listy banków

Kategorie

Lista kontrahentów

 • Grupy kontrahentów
 • Formularz kontrahenta
 • Lista pracowników
 • Lista właścicieli (wspólników)
 • Lista urzędów
 • Ogólne – ćwiczenia

Moduł Kasa/Bank

 • Konfiguracja modułu krok po kroku
 • Rejestry kasowe/bankowe
 • Struktura rejestru
 • Formy płatności
 • Kilka rachunków bankowych
 • Preliminarz płatności
 • Funkcje dodatkowe
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 • Wydruki przelewów
 • Rozliczenia
 • Kompensaty
 • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
 • Noty odsetkowe
 • Ponaglenia zapłaty
 • Potwierdzenie salda
 • Rejestry kasowe/bankowe – ćwiczenie
Moduł Kasa/Bank Plus
 • Magazyn walut
 • Bilans otwarcia magazynu walut
 • Rozliczanie
 • Moduł Kasa/Bank Plus – ćwiczenia
Rejestry VAT
 • Struktura zakupów
 • Struktura sprzedaży
 • Rejestry VAT – ćwiczenia
 • Deklaracja VAT-7
 • Wyliczenie deklaracji VAT-7 – ćwiczenie
 • Uzgadnianie deklaracji VAT-7 z zapisami w rejestrach VAT
 • System e-Deklaracje
 • Deklaracja VAT-UE
 • Wyliczenie deklaracji VAT–UE – ćwiczenie
 • Ewidencja dodatkowa
 • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
Moduł Księga Podatkowa
 • Zmiana typu ewidencji księgowej
 • Ewidencja ryczałtowa
 • Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu
 • Zapis bezpośredni do ewidencji ryczałtowej
 • Zaliczka na podatek ryczałtowy PIT-28
 • Struktura modułu Księga Podatkowa
 • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
 • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa - ćwiczenie
 • Księga Przychodów i Rozchodów
 • Zapisy bezpośrednie – ćwiczenie
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Ewidencja VAT – ćwiczenie
 • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
 • Inwentaryzacja (remanent)
 • Spis z natury – ćwiczenie
 • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
 • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L – ćwiczenienie
Moduł Księga Handlowa
 • Parametry modułu Księga Handlowa
 • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie
 • Plan kont
 • Plan kont - ćwiczenie
 • Definiowanie grupy kont
 • Grupy kont – ćwiczenie
 • Bilans otwarcia
 • Bilans otwarcia – ćwiczenie
 • Zapisy księgowe
 • Bezpośrednie zapisy księgowe - ćwiczenie
 • Rozrachunki na kontach
 • Schematy księgowe
 • Nagłówek schematu księgowego
 • Element schematu księgowego
 • Predekretacja
 • Schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie
 • Księgowania okresowe
 • Księgowania okresowe – ćwiczenie
 • Kontrola budżetu
 • Kontrola budżetu – ćwiczenie
 • Przeszacowanie walut
 • Przeszacowanie walut – ćwiczenie
 • Zestawienia księgowe
 • Definiowanie zestawienia
 • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
 • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
 • Zakładanie pozycji zestawienia
 • Podpinanie gałęzi zestawienia
 • Zaliczki na deklaracje: CIT-8

Jednolity Plik Kontrolny

 • Wstęp
 • Konfiguracja ustawień związanych z JPK
 • Przygotowanie i eksport plików JPK
 • Wysyłka plików JPK


Metoda realizacji szkolenia

 • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
 • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
 • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

POBIERZ PROGRAM W PDF
Ścieżka rozwoju po szkoleniu
Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
 • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
 • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
 • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
 • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
 • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
Dodatkowe inoformacje
Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33