Prowadzenie księgowości w Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. 

   Poznaj program szkolenia

   1. Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
   2. Cele szkolenia

    Celem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy oraz procesach związkach z obsługą Klienta poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank, Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, Comarch ERP Optima Księga Handlowa. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie programu Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na nowej bazie danych np. nowego Klienta Biura Rachunkowego. Zaprezentowane będą elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień. Wykorzystane będą możliwości importów: wskaźników księgowych, kursów walut, danych z innej bazy. Zaprezentowany zostanie moduł Kasa/Bank wraz z obsługą magazynu walut, aby pokazać jak w prosty sposób kontrolować stan finansów w firmie, rozliczenia z wierzycielami i dostawcami. W szkoleniu poruszane są tematy związane z księgowością uproszczoną (ewidencją ryczałtową, KPiR) oraz pełną księgowością (ewidencjonowaniem procesów gospodarczych na kontach księgowych). Poruszany jest również temat związany z elektroniczną wymianą danych z bankiem, która daje możliwość eksportowania przelewów do systemu bankowości online oraz importowania z banków wyciągów bankowych.  Pokazana zostanie funkcjonalność e-deklaracji, która umożliwia wysyłkę deklaracji z systemu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów. 

    Umiejętności

    Dzięki szkoleniu uczestnik:

    • nabędzie umiejętności w zakresie swobodnej obsługi modułów księgowo-rozliczeniowych w Comarch ERP Optima;
    • będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
   3. Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
   4. Profil uczestników

    Szkolenie przeznaczone jest dla:

    • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
    • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
    • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
    • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA


    Przygotowanie uczestników

    Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

   5. Czas trwania
   6. Czas trwania

    • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   7. Szczegółowy program szkolenia
   8. Szczegółowy program szkolenia


    Powitanie i omówienie programu szkolenia 

    Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

    Struktura programu

    • Standardowe przyciski obsługujące program
    • Przyciski podstawowe
    • Przyciski dostępne na formularzach
    • Przyciski dostępne w pasku zadań
    • Listy EIP
    • Pola SPIN
    • Zaznaczanie pozycji na liście
    Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

    Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
    • Założenie nowej bazy danych
    • Ćwiczenie: Konfiguracja parametrów firmy
    Import danych z serwera Comarch i strony NBP
    • Pobieranie wskaźników
    • Import notowań kursów walut
    • Ćwiczenie: Import notowań kursu średniego NBP
    Ogólne

    Lista banków
    • Numeracja rachunków
    • Import listy banków

    Kategorie

    Lista kontrahentów

    • Grupy kontrahentów
    • Formularz kontrahenta
    • Lista pracowników
    • Lista właścicieli (wspólników)
    • Lista urzędów
    • Ogólne – ćwiczenia

    Moduł Kasa/Bank

    • Konfiguracja modułu krok po kroku
    • Rejestry kasowe/bankowe
    • Struktura rejestru
    • Formy płatności
    • Kilka rachunków bankowych
    • Preliminarz płatności
    • Funkcje dodatkowe
    • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
    • Wydruki przelewów
    • Rozliczenia
    • Kompensaty
    • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
    • Noty odsetkowe
    • Ponaglenia zapłaty
    • Potwierdzenie salda
    • Rejestry kasowe/bankowe – ćwiczenie
    Moduł Kasa/Bank Plus
    • Magazyn walut
    • Bilans otwarcia magazynu walut
    • Rozliczanie
    • Moduł Kasa/Bank Plus – ćwiczenia
    Rejestry VAT
    • Struktura zakupów
    • Struktura sprzedaży
    • Rejestry VAT – ćwiczenia
    • Deklaracja VAT-7
    • Wyliczenie deklaracji VAT-7 – ćwiczenie
    • Uzgadnianie deklaracji VAT-7 z zapisami w rejestrach VAT
    • System e-Deklaracje
    • Deklaracja VAT-UE
    • Wyliczenie deklaracji VAT–UE – ćwiczenie
    • Ewidencja dodatkowa
    • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
    Moduł Księga Podatkowa
    • Zmiana typu ewidencji księgowej
    • Ewidencja ryczałtowa
    • Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu
    • Zapis bezpośredni do ewidencji ryczałtowej
    • Zaliczka na podatek ryczałtowy PIT-28
    • Struktura modułu Księga Podatkowa
    • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
    • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa - ćwiczenie
    • Księga Przychodów i Rozchodów
    • Zapisy bezpośrednie – ćwiczenie
    • Ewidencja wynagrodzeń
    • Ewidencja przebiegu pojazdów
    • Ewidencja VAT – ćwiczenie
    • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
    • Inwentaryzacja (remanent)
    • Spis z natury – ćwiczenie
    • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
    • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L – ćwiczenienie
    Moduł Księga Handlowa
    • Parametry modułu Księga Handlowa
    • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie
    • Plan kont
    • Plan kont - ćwiczenie
    • Definiowanie grupy kont
    • Grupy kont – ćwiczenie
    • Bilans otwarcia
    • Bilans otwarcia – ćwiczenie
    • Zapisy księgowe
    • Bezpośrednie zapisy księgowe - ćwiczenie
    • Rozrachunki na kontach
    • Schematy księgowe
    • Nagłówek schematu księgowego
    • Element schematu księgowego
    • Predekretacja
    • Schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie
    • Księgowania okresowe
    • Księgowania okresowe – ćwiczenie
    • Kontrola budżetu
    • Kontrola budżetu – ćwiczenie
    • Przeszacowanie walut
    • Przeszacowanie walut – ćwiczenie
    • Zestawienia księgowe
    • Definiowanie zestawienia
    • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
    • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
    • Zakładanie pozycji zestawienia
    • Podpinanie gałęzi zestawienia
    • Zaliczki na deklaracje: CIT-8

    Jednolity Plik Kontrolny

    • Wstęp
    • Konfiguracja ustawień związanych z JPK
    • Przygotowanie i eksport plików JPK
    • Wysyłka plików JPK


    Metoda realizacji szkolenia

    • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
    • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
    • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
    • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

    POBIERZ PROGRAM W PDF
   9. Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   10. Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
    • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
    • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
    • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
    • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
    Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
   11. Dodatkowe inoformacje
   12. Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.
   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy oraz procesach związkach z obsługą Klienta poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank, Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, Comarch ERP Optima Księga Handlowa. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie programu Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na nowej bazie danych np. nowego Klienta Biura Rachunkowego. Zaprezentowane będą elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień. Wykorzystane będą możliwości importów: wskaźników księgowych, kursów walut, danych z innej bazy. Zaprezentowany zostanie moduł Kasa/Bank wraz z obsługą magazynu walut, aby pokazać jak w prosty sposób kontrolować stan finansów w firmie, rozliczenia z wierzycielami i dostawcami. W szkoleniu poruszane są tematy związane z księgowością uproszczoną (ewidencją ryczałtową, KPiR) oraz pełną księgowością (ewidencjonowaniem procesów gospodarczych na kontach księgowych). Poruszany jest również temat związany z elektroniczną wymianą danych z bankiem, która daje możliwość eksportowania przelewów do systemu bankowości online oraz importowania z banków wyciągów bankowych.  Pokazana zostanie funkcjonalność e-deklaracji, która umożliwia wysyłkę deklaracji z systemu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik:

   • nabędzie umiejętności w zakresie swobodnej obsługi modułów księgowo-rozliczeniowych w Comarch ERP Optima;
   • będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla:

   • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
   • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
   • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
   • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia


   Powitanie i omówienie programu szkolenia 

   Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

   Struktura programu

   • Standardowe przyciski obsługujące program
   • Przyciski podstawowe
   • Przyciski dostępne na formularzach
   • Przyciski dostępne w pasku zadań
   • Listy EIP
   • Pola SPIN
   • Zaznaczanie pozycji na liście
   Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

   Konfiguracja programu Comarch ERP Optima
   • Założenie nowej bazy danych
   • Ćwiczenie: Konfiguracja parametrów firmy
   Import danych z serwera Comarch i strony NBP
   • Pobieranie wskaźników
   • Import notowań kursów walut
   • Ćwiczenie: Import notowań kursu średniego NBP
   Ogólne

   Lista banków
   • Numeracja rachunków
   • Import listy banków

   Kategorie

   Lista kontrahentów

   • Grupy kontrahentów
   • Formularz kontrahenta
   • Lista pracowników
   • Lista właścicieli (wspólników)
   • Lista urzędów
   • Ogólne – ćwiczenia

   Moduł Kasa/Bank

   • Konfiguracja modułu krok po kroku
   • Rejestry kasowe/bankowe
   • Struktura rejestru
   • Formy płatności
   • Kilka rachunków bankowych
   • Preliminarz płatności
   • Funkcje dodatkowe
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
   • Wydruki przelewów
   • Rozliczenia
   • Kompensaty
   • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
   • Noty odsetkowe
   • Ponaglenia zapłaty
   • Potwierdzenie salda
   • Rejestry kasowe/bankowe – ćwiczenie
   Moduł Kasa/Bank Plus
   • Magazyn walut
   • Bilans otwarcia magazynu walut
   • Rozliczanie
   • Moduł Kasa/Bank Plus – ćwiczenia
   Rejestry VAT
   • Struktura zakupów
   • Struktura sprzedaży
   • Rejestry VAT – ćwiczenia
   • Deklaracja VAT-7
   • Wyliczenie deklaracji VAT-7 – ćwiczenie
   • Uzgadnianie deklaracji VAT-7 z zapisami w rejestrach VAT
   • System e-Deklaracje
   • Deklaracja VAT-UE
   • Wyliczenie deklaracji VAT–UE – ćwiczenie
   • Ewidencja dodatkowa
   • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
   Moduł Księga Podatkowa
   • Zmiana typu ewidencji księgowej
   • Ewidencja ryczałtowa
   • Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu
   • Zapis bezpośredni do ewidencji ryczałtowej
   • Zaliczka na podatek ryczałtowy PIT-28
   • Struktura modułu Księga Podatkowa
   • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
   • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa - ćwiczenie
   • Księga Przychodów i Rozchodów
   • Zapisy bezpośrednie – ćwiczenie
   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Ewidencja przebiegu pojazdów
   • Ewidencja VAT – ćwiczenie
   • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
   • Inwentaryzacja (remanent)
   • Spis z natury – ćwiczenie
   • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
   • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L – ćwiczenienie
   Moduł Księga Handlowa
   • Parametry modułu Księga Handlowa
   • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie
   • Plan kont
   • Plan kont - ćwiczenie
   • Definiowanie grupy kont
   • Grupy kont – ćwiczenie
   • Bilans otwarcia
   • Bilans otwarcia – ćwiczenie
   • Zapisy księgowe
   • Bezpośrednie zapisy księgowe - ćwiczenie
   • Rozrachunki na kontach
   • Schematy księgowe
   • Nagłówek schematu księgowego
   • Element schematu księgowego
   • Predekretacja
   • Schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie
   • Księgowania okresowe
   • Księgowania okresowe – ćwiczenie
   • Kontrola budżetu
   • Kontrola budżetu – ćwiczenie
   • Przeszacowanie walut
   • Przeszacowanie walut – ćwiczenie
   • Zestawienia księgowe
   • Definiowanie zestawienia
   • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
   • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
   • Zakładanie pozycji zestawienia
   • Podpinanie gałęzi zestawienia
   • Zaliczki na deklaracje: CIT-8

   Jednolity Plik Kontrolny

   • Wstęp
   • Konfiguracja ustawień związanych z JPK
   • Przygotowanie i eksport plików JPK
   • Wysyłka plików JPK


   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
   • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
   • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

   POBIERZ PROGRAM W PDF
   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
   • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
   • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
   • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
   Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
   Dodatkowe inoformacje
   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33