Prowadzenie księgowości w Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Opis szkolenia

   Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. 

   Poznaj program szkolenia

   Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

   Cele szkolenia

   Celem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy oraz procesach związkach z obsługą Klienta poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank, Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus, Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, Comarch ERP Optima Księga Handlowa. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie programu Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na nowej bazie danych np. nowego Klienta Biura Rachunkowego. Zaprezentowane będą elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień. Wykorzystane będą możliwości importów: wskaźników księgowych, kursów walut, danych z innej bazy. Zaprezentowany zostanie moduł Kasa/Bank wraz z obsługą magazynu walut, aby pokazać jak w prosty sposób kontrolować stan finansów w firmie, rozliczenia z wierzycielami i dostawcami. W szkoleniu poruszane są tematy związane z księgowością uproszczoną (ewidencją ryczałtową, KPiR) oraz pełną księgowością (ewidencjonowaniem procesów gospodarczych na kontach księgowych). Poruszany jest również temat związany z elektroniczną wymianą danych z bankiem, która daje możliwość eksportowania przelewów do systemu bankowości online oraz importowania z banków wyciągów bankowych.  Pokazana zostanie funkcjonalność e-deklaracji, która umożliwia wysyłkę deklaracji z systemu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów. 

   Umiejętności

   Dzięki szkoleniu uczestnik:

   • nabędzie umiejętności w zakresie swobodnej obsługi modułów księgowo-rozliczeniowych w Comarch ERP Optima;
   • będzie posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych
   • pozna Comarch ERP Optime jako kompleksowy program księgowy
   Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

   Profil uczestników

   Szkolenie przeznaczone jest dla:

   • Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
   • potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
   • Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
   • początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA


   Przygotowanie uczestników

   Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima.

   Czas trwania

   Czas trwania

   • 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych
   Szczegółowy program szkolenia

   Szczegółowy program szkolenia


   Powitanie i omówienie programu szkolenia 

   Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

   Struktura programu

   • Standardowe przyciski obsługujące program
   • Przyciski podstawowe
   • Przyciski dostępne na formularzach
   • Przyciski dostępne w pasku zadań
   • Listy EIP
   • Pola SPIN
   • Zaznaczanie pozycji na liście

   Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

   Konfiguracja programu Comarch ERP Optima

   • Założenie nowej bazy danych
   • Ćwiczenie: Konfiguracja parametrów firmy

   Import danych z serwera Comarch i strony NBP

   • Pobieranie wskaźników
   • Import notowań kursów walut
   • Ćwiczenie: Import notowań kursu średniego NBP

   Ogólne

   Lista banków

   • Numeracja rachunków
   • Import listy banków

   Kategorie

   Lista kontrahentów

   • Grupy kontrahentów
   • Formularz kontrahenta
   • Lista pracowników
   • Lista właścicieli (wspólników)
   • Lista urzędów
   • Ogólne – ćwiczenia

   Moduł Kasa/Bank

   • Konfiguracja modułu krok po kroku
   • Rejestry kasowe/bankowe
   • Struktura rejestru
   • Formy płatności
   • Kilka rachunków bankowych
   • Preliminarz płatności
   • Funkcje dodatkowe
   • Elektroniczna wymiana danych z bankiem
   • Wydruki przelewów
   • Rozliczenia
   • Kompensaty
   • Automatyczne rozliczenia z podmiotem
   • Noty odsetkowe
   • Ponaglenia zapłaty
   • Potwierdzenie salda
   • Rejestry kasowe/bankowe – ćwiczenie

   Moduł Kasa/Bank Plus

   • Magazyn walut
   • Bilans otwarcia magazynu walut
   • Rozliczanie
   • Moduł Kasa/Bank Plus – ćwiczenia

   Rejestry VAT

   • Struktura zakupów
   • Struktura sprzedaży
   • Rejestry VAT – ćwiczenia
   • Deklaracja VAT-7
   • Wyliczenie deklaracji VAT-7 – ćwiczenie
   • Uzgadnianie deklaracji VAT-7 z zapisami w rejestrach VAT
   • System e-Deklaracje
   • Deklaracja VAT-UE
   • Wyliczenie deklaracji VAT–UE – ćwiczenie
   • Ewidencja dodatkowa
   • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie

   Moduł Księga Podatkowa

   • Zmiana typu ewidencji księgowej
   • Ewidencja ryczałtowa
   • Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu
   • Zapis bezpośredni do ewidencji ryczałtowej
   • Zaliczka na podatek ryczałtowy PIT-28
   • Struktura modułu Księga Podatkowa
   • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
   • Konfiguracja modułu Księga Podatkowa - ćwiczenie
   • Księga Przychodów i Rozchodów
   • Zapisy bezpośrednie – ćwiczenie
   • Ewidencja wynagrodzeń
   • Ewidencja przebiegu pojazdów
   • Ewidencja VAT – ćwiczenie
   • Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
   • Inwentaryzacja (remanent)
   • Spis z natury – ćwiczenie
   • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
   • Zaliczki na PIT-36/PIT-36L – ćwiczenienie

   Moduł Księga Handlowa

   • Parametry modułu Księga Handlowa
   • Konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie
   • Plan kont
   • Plan kont - ćwiczenie
   • Definiowanie grupy kont
   • Grupy kont – ćwiczenie
   • Bilans otwarcia
   • Bilans otwarcia – ćwiczenie
   • Zapisy księgowe
   • Bezpośrednie zapisy księgowe - ćwiczenie
   • Rozrachunki na kontach
   • Schematy księgowe
   • Nagłówek schematu księgowego
   • Element schematu księgowego
   • Predekretacja
   • Schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie
   • Księgowania okresowe
   • Księgowania okresowe – ćwiczenie
   • Kontrola budżetu
   • Kontrola budżetu – ćwiczenie
   • Przeszacowanie walut
   • Przeszacowanie walut – ćwiczenie
   • Zestawienia księgowe
   • Definiowanie zestawienia
   • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Ogólne
   • Formularz nagłówka zestawienia - zakładka Kolumny
   • Zakładanie pozycji zestawienia
   • Podpinanie gałęzi zestawienia
   • Zaliczki na deklaracje: CIT-8

   Jednolity Plik Kontrolny

   • Wstęp
   • Konfiguracja ustawień związanych z JPK
   • Przygotowanie i eksport plików JPK
   • Wysyłka plików JPK


   Metoda realizacji szkolenia

   • Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
   • Stacjonarne lub zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
   • Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
   • Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.


   POBIERZ PROGRAM W PDF

   Ścieżka rozwoju po szkoleniu
   Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:
   • Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
   • Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
   • Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
   • E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.
   Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: szkolenia.erp@comarch.pl.
   Dodatkowe inoformacje

   Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

   Podobne szkolenia

   Interesują Cię inne programy z rodziny Comarch ERP ?
   Zapraszamy do zapoznania sie ze specyfikacją pozostałych systemów klasy ERP.
   Pytaj, pomagaj, udoskonalaj! Chcesz wiedzieć więcej?
   Zajrzyj na stronę Społeczności Comarch ERP i zarejestruj się w przestrzeni, gdzie Klienci Comarch ERP pomagają sobie wymieniając się wiedzą na temat systemów Comarch ERP!