Warsztaty – Przygotowanie Comarch ERP Optima do pracy w Biurach Rachunkowych

  Czas trwania
  Godzina rozpoczęcia
  Stopień trudności

   Warsztaty – Przygotowanie Comarch ERP Optima do pracy w Biurach Rachunkowych

   Opis szkolenia

   Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się  wdrażaniem Comarch ERP Optima.

   • Cele szkolenia

    Założeniem szkolenia jest przekazanie wiedzy Uczestnikom z zakresu modułów: Comarch ERP Optima Księga Handlowa, Kasa/Bank, CRM, Obieg dokumentów, Biuro Rachunkowe i Pulpit Menadżera. Tematyka szkolenia została opracowana z myślą o osobach wdrażających Comarch ERP Optima w Biurach Rachunkowych. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na bazie danych nowego Klienta. Zaprezentowano elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych, konfigurację ustawień na operatorze, czy wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowej. W kolejnej części kursu prezentowane są moduły dodatkowe Comarch ERP Optima służące przede wszystkim raportowaniu, usystematyzowaniu obiegu dokumentów w Biurze Rachunkowym oraz usprawnieniu obsługi korespondencji elektronicznej.

   • Profil słuchaczy

    Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się  wdrażaniem Comarch ERP Optima.

   • Wymagania wstępne

    Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wymagany status Partnera Comarch ERP lub pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów Comarch ERP Optima. Od Uczestników wymagana jest znajomość podstawowa obsługi Comarch ERP Optima. Przydatna jest znajomość zagadnień księgowych. Pomocne odbycie e-szkoleń Comarch ERP Optima o tematyce logistyczno-księgowej.

   • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

    • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
    • Koszt: 350.00 zł netto/osoba.
    • Grupa: min. 8 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
    • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
    • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
    • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
    • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający pod koniec szkolenia.
   • Metoda realizacji szkolenia

    Szkolenie stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima.

   • Wiedza teoretyczna i praktyczna

    Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia (wstęp)

    •   (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)

    Przygotowanie programu do obsługi nowego Klienta Biura Rachunkowego

    • Zakładanie nowej bazy danych, nowego operatora (import ustawień, wymuszanie haseł, dostęp tylko do firmy startowej)
    • Uprawnienia i zakazy dla Operatorów 
    • Konfigurowanie programu
    • (przewidywany czas modułu ok. 70 min., 09:10-10:20)

    Funkcje ułatwiające pracę w programie

    • Importy (wskaźników, kursów walut, US, Banków)
    • Formaty przelewów- export/ import wyciągów bankowych
    • Szablony dekretacji
    • (przewidywany czas modułu ok. 70 min., 10:20-11:30)

    E-deklaracje

    • Jak przygotować program do wysyłki e-deklaracji
    • Jak sprawdzać pliki xml z e-deklaracją w przypadku problemów z odbiorem UPO
    • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 11:30-12:10)

    Deklaracje

    • Uzgadnianie deklaracji VAT-7 / VAT-UE z zapisami w rejestrach VAT
    • (przewidywany czas modułu ok. 10 min., 12:10-12:20)

    Moduł Comarch ERP Optima CRM

    • Rejestracja kontaktów z Klientami
    • Faktury cykliczne
    • Obsługa korespondencji
    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 12:20-12:50)

    Moduł Comarch ERP Optima Obieg Dokumentów

    • Proces obiegu dokumentów 
    • Biblioteka dokumentów
    • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 12:50-13:10)

    Przerwa obiadowa

    • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:10-14:10)

    Moduł Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe

    • Wykorzystanie atrybutów
    • Wykorzystanie operacji seryjnych (wyliczanie deklaracji, wysyłanie e-deklaracji, wydruki)
    • Raporty 
    • Współpraca z modułami dodatkowymi
    • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 14:10-14:55)

    Współpraca z Klientami Biura Rachunkowego

    • Model pracy rozproszonej, IWD
    • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 14:55-15:35)

    Moduł Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

    • Raporty, zestawienia
    • (przewidywany czas modułu ok. 20 min., 15:35-15:55)

    Wykorzystanie Internetu w firmie

    • Zakładka Online 
    • Comarch ERP iFaktury24
    • iKsięgowość24
    • (przewidywany czas modułu ok. 35 min., 15:55-16:30)

    Podsumowanie, test, ankieta i zakończenie szkolenia

    • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

     

   • Umiejętności

    Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

    • usystematyzuje wiedzę w zakresie rozliczeń i schematów księgowych w Comarch ERP Optima; 
    • zdobędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Optima Płace i Kadry, a tym samym sprawnie przeprowadzać wdrożenia u Klientów.
   • Ścieżka rozwoju

    Polecamy inne szkolenia z grupy warsztatów wdrożeniowych:

    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Handel; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry w praktyce; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry Plus; 
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Techniczne;
    • Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI.

    Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

   • Test sprawdzający/Egzamin

    Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

    Egzamin – nie dotyczy.

     

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Podobne szkolenia

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33