Comarch Micro Camp - Administracja chmurą publiczną w firmie

Możliwe dofinansowanie do 80% w ramach programu walki ze skutkami pandemii COVID 19

 • Charakterystyka

  Celem kursu jest przygotowanie uczestników do administrowania rozległą platformą obiegu informacji w przedsiębiorstwach różnej wielkości na przykładzie chmury publicznej Microsoft 365. Uczestnicy, w przystępnej formie, podczas praktycznych symulacji,  poznają zasady bezpiecznego zarządzania treścią, audytowania systemu oraz poznają dostępne formy jego rozwoju.
 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności zarządzania infrastrukturą chmury publicznej w zakresie niezbędny do wydajnej i bezpiecznej eksploatacji.
 • Wymagania wstępne

  Podstawowe umiejętności pracy w środowisku Windows oraz znajomość obsługi przeglądarki internetowej. Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz podstaw działania Active Directory.
 • Czas trwania

  10 dni po 8 godzin lekcyjnych.
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, realizowanych w formie zdalnej i e-learningowej.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Chmura publiczna i chmura prywatna w przedsiębiorstwie
  • Podstawowe informacje dotyczące istniejących rozwiązań
  • Prezentacja najpopularniejszych na rynku rozwiązań: systemu Google, Microsoft, Comarch
  • Zagadnienia licencyjne i symulacja kosztów wdrożenia
  Teoretyczne aspekty działania cyfrowego systemów obiegu informacji przedsiębiorstwa
  • Dostępność i wyszukiwanie zasobów
  • Nośniki informacji
  • Relacje i zależności pomiędzy wytwarzanymi treściami
  • Cykl życia informacji
  • Archiwizacja zasobów
  • Bezpieczeństwo zasobów
  Prawne aspekty przetwarzania informacji w systemach cyfrowych
  • Podstawowe akty prawne związane z przetwarzaniem informacji cyfrowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Unii Europejskiej
  • Obligatoryjne ramy techniczne i organizacyjne związane z przetwarzaniem informacji cyfrowych
  • Ochrona danych osobowych
  • Rozwiązania chmury publicznej a kwestie prawne
  • Norma ISO 27000
   Chmura publiczna Microsoft 365
  • Prezentacja możliwości oraz dostępnych form wdrożenia 
  • Omówienie części składowych platformy oraz produktów towarzyszących
  • Plany taryfowe i koszty wdrożenia
  • Strategie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia
  Planowanie architektury informacji przyszłego wdrożenia
  • Formy gromadzenia wymagań biznesowych
  • Architektura informacji przyszłego wdrożenia chmury publicznej Microsoft
  • Definiowanie typów przetwarzanych informacji
  • Ustalanie funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań wobec systemów przechowywania informacji
  • Planowanie dostępności do zasobów
   Mapowanie architektury informacji na logiczną strukturę Microsoft 365
  • Składowe architektury logicznej M365: SharePoint / Exhange / Teams
  • Tworzenie dokumentacji wdrożenia i harmonogramu realizacji
  • Konfiguracja,
  • Przegląd gównych metodologii pracy nad projektem wdrożenia
   Rozpoczynanie pracy z Micrsoft 365
  • Zakup licencji
  • Proces rejestracji usługi oraz wstępnej konfiguracji
  • Domeny w Microsoft 365
  • Scenariusze migracji usług pocztowych do serwera Exchange
  • Interfejsy komunikacji z usugą M365: strony www, aplikacji mentole oraz PowerShell
   Konfiguracja Azure Active Directory
  • Tworzeni użytkowników i przypisywanie licencji
  • Grupy użytkowników i ich rodzaje
  • Skrzynki współdzielone, pomieszczenia i zasoby
  • Role i zadania administratorów
  • Automatyzacja procesu masowego tworzenia użytkowników
  • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
  • Funkcje AzureAD Premium
  • Hybrydowe wdrożenie Microsoft 365
  • Integracja systemu Windows 10 z M365
   Konfiguracja serwera poczty Exchange
  • Tworzenie skrzynek pocztowych
  • Wdrażanie spójnych podpisów oraz informacji o klauzulach wyłączających
  • Zarządzanie przepływem poczty e-mail
  • Książka adresowa przedsiębiorstwa
  • Podstawowe aspekty bezpieczeństwa poczty
  Konfiguracja platformy SharePoint
  • Konfiguracja podstawowa platformy
  • Dwa środowiska pracy: klasyczne i modern UI
  • Tworzenie witryn i wskazywanie ich administratorów
  • Administrowanie słownikiem terminów
  • Witryny zespołów aplikacji Microsoft Teams
   Witryny platformy SharePoint
  • Podstawy zarządzania witrynami klasycznymi
  • Tworzenie list, bibliotek na dokumenty oraz innych aplikacji
  • Definiowanie struktury wewnętrznej repozytoriów: metadane, kolumny klasyfikujące oraz widoki
  • Zarządzanie procesem wprowadzania informacji oraz cyklem publikacyjnym
  • Zarządzanie historią wersji dokumentów
  • Zabezpieczanie treści za pomocą mechanizmów IRM
  • Tworzenie typów zawartości
  • Definiowanie reguł przechowywania dokumentów
  • Tworzenie szablonów dokumentów
  • Zarządzanie dostępem do zawartości
   Wyszukiwanie informacji w SharePoint / OneDrive oraz M365
  • Omówienie systemu wyszukiwania informacji i zakresu odpowiedzialności firmy Microsoft
  • Konfiguracja systemu wyszukiwania tenatu M365
  • Działanie usługi Delve
  Automatyzacja obiegu informacji za pomocą usługi Power Automation
  • Omówienie i zakres działania usługi
  • Warunki techniczne działania usługi oraz niezbędne uprawnienia
  • Podstawowa terminologii automatyzacji: łączniki, wyzwalacze i akcje oraz kontekst działania automatów
  • Szablony automatyzacji
  • Tworzenie własnych przepływów

   Tworzenie aplikacji do zarządzania procesami – Power Apps

  •  Omówienie rodzajów aplikacji oraz Interfejsu Power Apps
  • Mechanika tworzenia własnych aplkacji w graficznym interfejsie
  • Szablony aplikacji
  • Tworzenie własnych aplikacji do wprowadzania danych
  • Tworzenie własnych aplikacji inicjujących przepływy Power Automation
  Implementacja narzędzia użytkowników końcowych do pracy zdalnej
  • OneDrive i jego możliwości
  • Planner
  • Lists oraz To DO
  • Teams
  • Mechanizmy udostępniania zasobów aplikacji indywidualnych
   Integracja zasobów cyfrowych przedsiębiorstwa w Microsoft Teams

  • Zarządzanie implementacją usługi Microsoft Teams
  • Zespoły aplikacji Teams
  • Udostępnianie zasobów organizacjiw Microsoft Teams
  • Zarządzanie bezpieczeństwem Microsoft Teams
  Zarządzanie dystrybucją treści multimedialnych i interaktywnych w organizacji
  • Narzędzia do dystrybucji treści multimedialnych: Stream, Video, Sway
  • Usługa Microsoft Stream i jej możliwości
  • Zarządzanie kanałami i dostępem do treści wideo
  • Publikacja treści wideo
  • Integracja informacji multimedialnych w Teams oraz witrynach SharePoint
  Bezpieczeństwo usługi Microsoft 365
  • Centrum zgodności i bezpieczeństwa
  •  Śledzenie zdarzeń w usłudze i konfiguracja mechanizmów DLP
  • Process e-Discorey oraz Litigation Hold
  • Kwestia kopii bezpieczeństwa zasobów M365
  • Analiza zdarzeń i tworzenie narzędzi do zbierania informacji o zdarzeniach
  Konsola PowerShell w zarządzaniu M365
  • Wprowadzenia do pracy z konsolą PowerShell
  • Podstawy składni zapytań
  • Przetwarzanie potokowe
  • Inicjowanie sesji administracyjnych z usługą AzureAD i innymi komponentami
  • Funkcje administracyjne niedostępne w interfejsie graficznym
 • Ścieżka rozwoju

  Brak dalszej ścieżki.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33