Comarch IT Camp: PostgreSQL – język SQL i analityka danych

Bootcamp SQL i Analiza Danych (Stacjonarnie I Zdalnie)

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy oraz agregacje wielowymiarowe.

  Istotnymi elementami szkolenia są zagadnienia dotyczące importowania danych z plików oraz współpracy PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.

  Bardzo ważnymi składowymi szkolenia są problemy wyszukiwania pełnotekstowego oraz rozmytego, które umożliwiają zaawansowane przeszukiwanie dużych, opisowych treści pozyskiwanych różnorodnych źródeł.

  W ramach kursu omawiane są sposoby organizacji danych w modelu relacyjnym, zagadnienia normalizacji danych i projektowania efektywnej struktury bazy. Ćwiczenia praktyczne dotyczą wykorzystania języka SQL do implementacji zaprojektowanej bazy oraz edycji struktur już istniejących. W ramach szkolenia omawiane są również zagadnienia związane z programowaniem na bazie danych w języku PL/pgSQL. W ramach ćwiczeń uczestnicy zapoznają się z tworzeniem funkcji i wyzwalaczy w tym języku.
 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.
 • Czas trwania

  10 dni po 8 godzin lekcyjnych

  80 godziny

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  ETAP 1 – SQL Podstawowy – 2 dni

  Język SQL - wybieranie danych
  Tworzenie zapytań
  • Słowa kluczowe
  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel
  Sortowanie danych
  Użycie funkcji w zapytaniach
  • Funkcje jednowierszowe
  • Funkcje grupowe
  • Konwersja typów danych
  Wyrażenie CASE i jego zastosowania
  Wybieranie danych z wielu tabel
  • Sposoby łączenia tabel
  • Rodzaje złączeń
  • Równościowe (equi-join)
  • Nierównościowe (non-equi-join)
  • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
  • Samozłączenie (self-join)
  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań
  • Część wspólna (Union)
  • Przecięcie (Intersect)
  • Różnica (Except)
  Podzapytania
  • Lokalizacja podzapytań
  • Proste
  • Skorelowane
  • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach
  ETAP 2 – Warsztaty – 2 dni

  W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 1.
  1. Konsultacja podczas pracy.
  2. Omawianie wyników.
  3. Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.

  ETAP 3 – Analityczne rozszerzenia języka SQL – 2 dni

  Funkcje analityczne

  • Zastosowanie
  • Partycje
  • Okna
  • Funkcje rankingowe
  • Funkcje okna
  • Funkcje LAG/LEAD
  • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
  • Funkcja NTILE
  • Funckja WIDTH_BUCKET
  Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach
  • Idea
  • Klazula WITH
  • Przykłady zastosowań
  Wielowymiarowe grupowanie
  • Idea i zastosowania
  • Rollup
  • Cube
  • Grouping Sets
  Współpraca z danymi zewnętrznymi
  • Import danych w plików zewnętrznych CSV
  • Eksport wyników zapytań do plików CSV
  Wyszukiwanie pełnotekstowe
  Wyszukiwanie rozmyte
  Moduły rozszerzeń
  PostgreSQL FDW – Foreign Data Wrappers
  Zarządzanie dostępem do danych zewnętrznych
  Współpraca z innymi bazami danych

  ETAP 4 – Warsztaty – 2 dni

  W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 3.
  1. Konsultacja podczas pracy.
  2. Omawianie wyników.
  3. Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.
  ETAP 5 – Implementacja własnych baz danych i przetwarzanie danych – 2 dni

  Język SQL - definiowanie danych (DDL)
  • Typy danych
  • Tworzenie tabel
  • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
  • Zarządzanie tabelami
  • Pojęcie kluczy
  • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie
  Indeksowanie danych
  • Cele
  • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
  • Zarządzanie indeksami
  Przechowywanie danych wynikowych
  • Widoki i ich rola w dostępie do danych
  • Tworzenie tabel trwałych
  • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych
  Synonimy
  Zastosowanie języka PL/pgSQL w przetwarzaniu danych
  Podstawy PL/pgSQL
  • Zastosowanie
  • Zmienne
  • Bloki
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle

  Funkcje
  Kursory
  Wyzwalacze

  ETAP 6 – Warsztaty – 2 dni

  W ramach warsztatów wykonywane będą zadania obejmujące materiał etapu 5.
  1. Konsultacja podczas pracy.
  2. Omawianie wyników.
  3. Wnioski na temat różnych możliwości rozwiązywania problemów.
  ETAP 7 – Podsumowanie – 1 dzień

  Podsumowanie obejmuje przekrojowy przegląd zagadnień realizowanych podczas szkolenia.
  1. Omawiane są wszystkie ważniejsze aspekty ujęte w materiale.
  2. Blok pytań i odpowiedzi.
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:
  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
  • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
  • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
  • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.
  • Organizować współpracę PostgreSQL z innymi bazami danych w celu ładowania danych lub pracy w środowisku rozproszonym.
  • Konfigurować i wykorzystywać wyszukiwanie pełnotekstowe oraz rozmyte
  • Rozumieć zasady projektowania baz danych w środowisku PostgreSQL.
  • Znać elementy bazy danych i sposoby ich implementacji.
  • Znać składnie i zasady stosowania poleceń języka SQL dotyczących zarządzaniem strukturą bazy.
  • Potrafić tworzyć i edytować kod procedur języka PL/pgSQL.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:
  • Szkolenie: „PostrgreSQL – administracja”
  • Szkolenie: „PostrgreSQL – optymalizacja”
 • Prowadzący

  Krzysztof Czajkowski

  Posiada kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne i trenerskie, główny obszar specjalizacji szkoleniowej to zastosowanie i administrowanie bazamy danych Oracle. Prowadzi również zajęcia z zakresu PostreSQL, MySQL i składni SQL w bazach danych MS SQL Server.

 • Finansowanie kursu

  Kurs dedykowany jest osobom fizycznym, bądź pracownikom firm, akceptujemy rozliczenia w ramach różnych programów finansowania, szczegóły -> 

  Finansowanie 

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne
Zapytaj o termin
Polecamy: Comarch IT Camp - PostgreSQL – język SQL i analityka danych
Szukasz szansy, by zmienić swoje zawodowe życie. Zrób to z nami!
Posłuchaj dlaczego warto? O microCampie, podczas którego, w trakcie 80 godzin zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych opowie Krzysztof Czajkowski- trener wiodący, ekspert w tej dziedzinie.
Dowiedz się, czy nasz microCamp jest dla Ciebie.
Poznaj program i termin startu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33