Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014(MS-20466D)

 • Cele szkolenia

  Kurs omawia przede wszystkim tworzenie korporacyjnych rozwiązań BI. Podaje, jak wdrażać wielowymiarowe modele danych tabelarycznych, dostarczać raporty z Microsoft® SQL Server® Reporting Services, tworzyć dashboardy z Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services i wykorzystać hurtownie danych biznesowo.

  Ten kurs jest przeznaczony dla uczestników, którzy są zainteresowani nauką SQL Server 2012 lub SQL Server 2014. Szkolenie obejmuje nowe funkcje w SQL Server 2014, a dodatkowo ważne funkcje w całej platformie SQL Server.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer tworząc rozwiązania do analizy i raportowania. Podstawowe ich obowiązki zawierają: wdrażanie modeli danych analitycznych, takich jak kostki OLAP, raporty wykonawcze oraz zarządzanie wysyłkami raportów, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, wspieranie eksploracji danych i analizy predykcyjnej.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników wymagane jest doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych, w tym:

  • Projektowanie znormalizowanych baz danych.
  • Tworzenie tabel i relacji.
  • Korzystanie z Transact-SQL.
  • Znajomość topologii danych schematu magazynu - poziom podstawowy
  • Podstawowa konstrukcja kodu (np.  pętle i rozgałęzienia).
  • Ogólne wiadomości o priorytetach biznesowych, takich jak przychody, rentowność i rachunkowości finansowej.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do hurtowni danych

  • Przegląd hurtowni danych
  • Różne rozwiązania w hurtowniach danych

  Wprowadzenie do Business Intelligence i modelowania danych

  • Wprowadzenie do Business Intelligence
  • Microsoft Enterprise BI Platform

  Tworzenie wielowymiarowych baz danych

  • Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy
  • Tworzenie źródła oraz widoku źródła danych
  • Tworzenie kostki OLAP
  • Przegląd bezpieczeństwa kostki OLAP

  Praca z kostkami i wymiarami

  • Konfiguracja wymiarów
  • Definiowanie hierarchii atrybutów
  • Sortowanie i grupowanie w hierarchii.

  Praca z miarami i grupami miar

  • Praca z miarami
  • Praca z grupami miar

  Wprowadzenie do MDX

  • Podstawy MDX
  • Dodawanie obliczeń do kostki OLAP
  • Korzystanie z MDX w zapytaniach do kostek OLAP

  Dostosowywanie funkcjonalności kostek

  • Realizacja kluczowych wskaźników wydajności
  • Akcje
  • Tłumaczenia 

  Wdrożenie modelu tabelarycznego

  • Wprowadzenie do modeli tabelarycznych
  • Tworzenie modelu tabelarycznego
  • Korzystanie z Analysis Services w rozwiązaniach BI

  Wprowadzenie do języka DAX

  • Podstawy DAX 
  • Korzystanie z DAX do tworzenia kolumn obliczeniowych i miar w modelu tabelarycznym

  Raporty z SQL Server Reporting Services

  • Wprowadzenie do Reporting Services
  • Tworzenie raportu z Report Designer
  • Grupowanie i agregowanie danych w raporcie
  • Wyświetlanie danych w formie graficznej
  • Filtrowanie danych za pomocą parametrów

  Automatyzacja i subskrypcja raportów

  • Zarządzanie zabezpieczeniami raportów
  • Dostarczanie raportów z subskrypcji i alerty danych
  • Rozwiązywanie problemów z Reporting Services

  Użycie BI z SharePoint PerformancePoint Services

  • Wprowadzenie do SharePoint Server jako platformy BI
  • Bezpieczeństwo rozwiązań SharePoint Server BI
  • PerformancePoint Services

  Przeprowadzenie analizy predykcyjnej w hurtowni danych

  • Zastosowanie hurtowni danych
  • Korzystanie z dodatku dla Excela
  • Tworzenie niestandardowych rozwiązań Data Mining
  • Walidacja modelu w hurtowni danych
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Opisać komponenty, architekturę i specyfikę rozwiązań BI.
  • Stworzyć wielowymiarową bazę danych Analysis Services.
  • Wdrożyć wymiary w kostce.
  • Przeprowadzić operacje konfiguracyjne na kostkach.
  • Użyć składni MDX.
  • Dostosować kostkę OLAP.
  • Wdrożyć model tabelaryczny danych w SQL Server Analysis Services.
  • Używać DAX.
  • Tworzyć raporty z Reporting Services.
  • Sparametryzować i dodać wykresy do raportów.
  • Zarządzać wykonaniem raportu.
  • Wdrożyć dashboard w SharePoint Server z PerformancePoint Services.
  • Zastosować Data Mining dla Predictive Analysis.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z kolejnego szkolenia BI:

  • Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Administering System Center Configuration Manager and Intune (20696C)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z Configuration Managera do zarządzania i implementacji komputerów, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT wspierać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

Querying Microsoft SQL Server (20461D)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Administering Microsoft SQL Server Databases (20462D)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak administrować bazą. Z kursu mogą korzystać również użytkownicy Microsoft SQL Server 2012.

Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014(MS-20466D)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer tworząc rozwiązania do analizy i raportowania. Podstawowe ich obowiązki zawierają: wdrażanie modeli danych analitycznych, takich jak kostki OLAP, raporty wykonawcze oraz zarządzanie wysyłkami raportów, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, wspieranie eksploracji danych i analizy predykcyjnej.

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014(MS-20463D)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer. Podstawowe ich obowiązki obejmują: • Wdrożenie hurtowni danych. • Opracowanie pakietów SSIS do ekstrakcji danych, transformacji i ładowania. • Wymuszanie integralności danych przy użyciu Master Data Services. • Oczyszczanie danych.

MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33