Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

 • Cele szkolenia

  Kurs dostarcza informacji jak skonfigurować serwer Microsoft Exchange 2013 na poziomie zaawansowanym. Szkolenie zawiera także szereg wskazówek jak najlepiej zarządzać tym serwerem oraz przygotowuje do egzaminu 70-342.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

 • Wymagania wstępne

  Uczestnicy powinni posiadać wiedzę z zakresu:

  • Podstawy Microsoft Exchange Server 2013, np. byli uczestnikami szkolenia Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20341B)
  • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy z Exchange Server, w tym przynajmniej część czasu na Exchange Server 2010 lub Exchange Server 2013
  • Minimum dwa lata doświadczenia w zarządzaniu Windows Server, w tym Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012
  • Minimum dwa lata doświadczenia w pracy z Active Directory
  • Znajomość DNS i doświadczenie w pracy z certyfikatami, w tym infrastrukturą klucza publicznego (PKI)
  • Doświadczenie pracy z Windows PowerShell
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Projektowanie i wdrażanie Site Resilience

  • Wysoka dostępność w Exchange Server 2013
  • Projektowanie Site Resilience
  • Wdrażanie Site Resilience

  Planowanie wirtualizacji Microsoft Exchange Server 2013

  • Planowanie wdrożenia Exchange Server 2013 w środowisku Hyper-V
  • Wirtualizacja Exchange Server 2013

  Unified Messaging w Exchange Server 2013

  • Przegląd technologii telefonicznych
  • Unified Messaging w Exchange Server 2013
  • Unified Messaging - komponenty

  Projektowanie i wdrażanie Exchange Server 2013 Unified Messaging

  • Projektowanie Unified Messaging Deployment
  • Instalowanie i konfigurowanie Unified Messaging Components
  • Projektowanie i wdrażanie integracji Exchange Server 2013 z UM z Lync Server 2013

  Projektowanie i wdrażanie Message Transport Security

  • Przegląd polityki Messaging Policy i wymogi jakościowe
  • Projektowanie i wdrażanie Transport Compliance
  • Projektowanie i wdrażanie AD RMS

  Projektowanie i wdrażanie Message Retention

  • Przegląd Messaging Records Management
  • Projektowanie archiwizacji in-place
  • Projektowanie i wdrażanie Message Retention

  Projektowanie i wdrażanie Messaging Compliance

  • Projektowanie i wdrażanie Data LossPrevention
  • Projektowanie i wdrażanie In-Place Hold
  • Projektowanie i wdrażanie In-Place eDiscovery

  Projektowanie i wdrażanie Administrative Security and Auditing

  • Projektowanie i wdrażanie dostępu opartego na rolach (RBAC)
  • Projektowanie i wdrażanie Split Permissions
  • Planowanie i realizacja AuditLogging

  Zarządzanie Exchange Server 2013 i Exchange Management Shell

  • Przegląd Windows PowerShell 3.0
  • Korzystanie z programu Windows PowerShell do zarządzania Exchange Server

  Projektowanie i wdrażanie integracji z Microsoft Exchange Online

  • Planowanie Exchange Online
  • Planowanie i wdrażanie migracji do Exchange Online
  • Planowanie koegzystencji z Exchange Online

  Projektowanie i wdrażanie Messaging Coexistence

  • Projektowanie Federation
  • Projektowanie współistnienia różnych organizacji z Exchange Server
  • Projektowanie i wdrażanie Cross-ForestMailboxMoves

  Projektowanie i wdrażanie aktualizacji serwera Exchange

  • Upgrade z poprzedniej wersji
  • Wdrażanie aktualizacji z poprzednich wersji Exchange do nowszej
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Wdrożyć Exchange Server 2013 Unified Messaging.
  • Zaplanować strategię wirtualizacji dla Exchange Server 2013.
  • Zaprojektować i wdrożyć zabezpieczenia.
  • Wdrożyć mechanizmy przechowywanie wiadomości w Exchange Server 2013.
  • Opracować i wdrożyć mechanizmy zapewniania zgodności („compliance”) dla komunikacji elektronicznej.
  • Zaprojektować i wdrożyć zabezpieczenia administracyjne w środowisku Exchange Server 2013.
  • Korzystać z programu Windows PowerShell
  • Opracować i wdrożyć integrację z Exchange Online.
  • Wdrożyć środowisko Exchange w koegzystencji z rozwiązaniami innych producenów.
  • Zarządzać migracjami z innych systemów do Exchange Server.
  • Aktualizować Exchange Server do nowszych wersji.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z zagadnieniami w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z serwerem na poziomie zaawansowanym.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33