Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie pozwala poznać pod względem praktycznym zagadnienia związane z zarządzaniem systemem Windows Server 2008 R2 na poziomie podstawowym. Kurs ten jest częścią serii kilku kursów pozwalających nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną do realizacji podstawowej infrastruktury systemu Windows Server 2008 R2 w środowisku przedsiębiorstwa.

  Szkolenie to skupia się na wstępnym wdrożeniu i konfiguracji podstawowych usług, takich jak podstawowe usługi sieciowe, infrastruktura serwera, Active Directory, zasady grupy, konfigurowanie dostępu do zasobów kopie zapasowe, monitorowanie systemu.

 • Profil słuchaczy

  Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat:

  • podstaw obsługi systemu Windows Server 2008, np. zawartość szkolenia MS – 6420,
  • minimalnego doświadczenia w pracy z tym systemem (przynajmniej rok),
  • ogólna znajomość sieci komputerowych (konieczna przynajmniej wiedza podstawowa),
  • podstawowa znajomość AD jest mile widziana,
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wstęp do zarządzania systemem Windows Server 2008

  • Środowisko systemu Windows Server 2008
  • Omówienie ogólne systemu Windows Server 2008
  • Windows Server 2008: narzędzia administracyjne
  • Zarządzanie Windows Server 2008 Server Core

  Zarządzanie rolami infrastruktury w Windows Server 2008

  • Adresacja IPv4 i IPv6
  • Wstęp do DNS
  • Konfigurowanie stref DNS
  • Omówienie roli serwera DHCP
  • Konfigurowanie zakresów i opcji DHCP

  Konfigurowanie dostępu do usług plików

  • Wstęp do kontroli dostępu
  • Zarządzanie uprawnieniami NTFS
  • Zarządzanie uprawnieniami dla zasobów udostępnionych
  • Uprawnienia efektywne

  Konfigurowanie i zarządzanie rozproszonym system plików

  • Wstęp do systemu DFS
  • Konfiguracja przestrzeni nazw
  • Konfigurowanie replikacji DFS

  Zarządzanie zasobami plików za pomocą File Server Resource Manager

  • Omówienie FSRM
  • Konfiguracja zarządzania przydziałami
  • Wdrożenie osłon plików
  • Zarządzanie raportami
  • Wdrażanie zarządzania klasyfikacją i zadaniami

  Konfigurowanie i zabezpieczanie dostępu zdalnego

  • Konfigurowanie połączeń wirtualnych sieci prywatnych
  • Przegląd zasad sieciowych
  • Integrowanie ochrony dostępu do sieci (NAP) z VPN
  • Stosowanie VPN z NAP
  • Omówienie funkcjonalności DirectAccess
  • Wdrażanie DirectAccess

  Zarządzanie Active Directory

  • Przegląd infrastruktury usługi Active Directory
  • Praca z narzędziami administracyjnymi Active Directory
  • Zarządzanie kontami użytkowników
  • Zarządzalne konta usług
  • Zarządzanie grupami
  • Zapytania służące do lokalizowania obiektów AD DS

  Konfigurowanie administracji usługą Active Directory

  • Konfiguracja administracji Active Directory
  • Konfiguracja relacji zaufania w Active Directory

  Tworzenie i zarządzanie obiektami Group Policy Objects

  • Przegląd zasad grupy
  • Konfiguracja zakresu GPO
  • Zarządzanie obiektami GPO
  • Rozwiązywanie problemów z przetwarzaniem zasad grupy

  Konfiguracja ustawień użytkownika i ustawień komputera za pomocą GPO

  • GPO w konfiguracji przekierowania folderów i skryptów
  • Korzystania z szablonów administracyjnych do zarządzania użytkownikami i komputerami
  • Wdrażania oprogramowania za pomocą zasad grupy
  • Wdrażanie Group Policy Preferences

  Wdrażanie ustawień zabezpieczeń za pomocą GPO

  • Przegląd ustawień zabezpieczeń
  • Polityki haseł
  • Grupy z ograniczeniami, zasady ograniczeń oprogramowania i mechanizm AppLocker 

  Zapewnienie wydajnego dostępu do sieci w zdalnych lokalizacjach

  • Przegląd wymagań zdalnych lokalizacji
  • Wdrażanie kontrolerów typu RODC ( tylko do odczytu)
  • Wdrażanie BranchCache

  Monitorowanie i utrzymanie systemu Windows Server 2008

  • Planowanie zadań związanych z konserwacją
  • Monitorowanie wydajności
  • Interpretacja liczników wydajności
  • Wybór właściwego narzędzia monitorowania 

  Zarządzanie kopiami zapasowymi systemu Windows Server 2008, przywracanie i odtwarzanie systemu

  • Planowanie i wykonywanie kopii zapasowych plików w systemie Windows Server 2008
  • Planowanie i wdrażanie systemu odtwarzania kopii zapasowych
  • Odzyskiwanie usługi Active Directory
  • Rozwiązywanie problemów z uruchomieniem Windows Server

   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Poznać system Windows Server 2008 pod kątem skutecznego nim zarządzania.
  • Zarządzać Active Directory.
  • Zarządzać DHCP. 
  • Wdrożyć DNS.
  • Konfigurować bezpieczny dostęp do zasobów.
  • Zarządzać zasobami serwera.
  • Konfigurować magazyn lokalny.
  • Wdrożyć usługi plików i wydruku.
  • Konfigurować zasady grupy
  • Konfigurować zdalny dostęp.
  • Monitorować system.
  • Zarządzać kopią zapasową.

   

 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2008 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  • W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2008 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach, np. MS – 6421.
 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33