Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications (20695C)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie poświęcone dystrybucji aplikacji i rozpowszechniania systemów operacyjnych w środowiskach korporacyjnych. W ramach kursu omówione zostaną różne metody wdrażania oprogramowania na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Omówione zostaną rozwiązania począwszy od instalacji nadzorowanych (“high-touch”) do instalacji w pełni zautomatyzowanych (“zero-touch”). Kurs omawia powyższe zagadnienia włączając zewnętrzne narzędzia takie jak Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Automated Deployment Kit (ADK) oraz System Center Configuration Manager.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z System Center Configuration Managera do zarządzania i wdrażaniasystemów operacyjnych, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT aby skuteczniej obsługiwać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

 • Wymagania wstępne

  Przed udziałem w tym kursie, uczestnicy muszą posiadać wiedzę z zakresu:

  • Obowiązków administratora.
  • Podstaw sieci, w tym protokołów sieciowych, topologii, sprzętu, routingu, przełączania i adresowania.
  • Active Directory Domain Services (AD DS) 
  • Instalacji, konfiguracji i rozwiązywanie problemów z systemem Windows 
  • Podstawowych pojęćdotyczących infrastruktury klucza publicznego (PKI).
  • Podstaw skryptów i składni Windows PowerShell.
  • Ról i usług w Windows Server.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Ocena środowiska sieciowego dla wsparcia systemu operacyjnego i wdrażania aplikacji

  • Przegląd cyklu życiowego Enterprise Desktop
  • Ocena gotowości do rozmieszczenia sprzętu stacjonarnego za pomocą Configuration Manager
  • Ocena gotowości wdrażania za pomocą MAP

  Określenie strategii wdrażania systemu operacyjnego

  • Omówienie narzędzi i strategii używanych do wdrożenia systemu operacyjnego
  • Korzystanie z HightTouch
  • Korzystanie z HightTouch w standardowej strategii wdrażania obrazów
  • Stosowanie strategii "lite touch"
  • Stosowanie strategii "zero touch"
  • Alternatywne strategie wdrażania Windows dla komputerów stacjonarnych

  Ocena zgodności aplikacji

  • Diagnozowanie problemów ze zgodnością aplikacji
  • Łagodzenie problemów ze zgodnością aplikacji
  • Korzystanie z ACT w celu rozwiązania problemów ze zgodnością aplikacji

  Planowanie i realizacja migracji stanowisk użytkowników

  • Przegląd migracji
  • Przegląd USMT 10.0
  • Planowanie migracji
  • Migracja stanowisk przy użyciu USMT

  Określanie strategii zarządzania obrazami

  • Przegląd formatów plików obrazu
  • Omówienie zasad zarządzania obrazami

  Korzystanie z programu Windows ADK - przygotowanie

  • Omówienie procesu konfiguracji i instalacji systemu Windows
  • Przygotowanie obrazów rozruchowych przy użyciu środowiska Windows PE
  • Korzystanie z programu Windows SIM i Sysprep do zautomatyzowania instalacji obrazu
  • Przechowywanie i serwisowanie obrazu za pomocą DISM
  • Korzystanie z systemu Windows ICD

  Wsparcie PXE i multicast

  • Przegląd PXE i multicast
  • Instalowanie i konfigurowanie środowiska Windows Deployment Services (WDS)

  Wdrażanie systemu operacyjnego za pomocą MDT

  • Planowanie środowiska MDT
  • MDT 2013 Update 2
  • Integracja systemu WDS z MDT

  Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

  • Przegląd wdrożenia systemu operacyjnego
  • Przygotowanie do wdrożenia systemu operacyjnego
  • Wdrażanie systemu operacyjnego

  Integracja MDT i Configuration Manager przed wdrożeniem systemu operacyjnego

  • Integracja z narzędziami Configuration Manager
  • Integracja MDT z Configuration Manager

  Aktywacja dodatkowych klientów i zarządzanie ustawieniami konfiguracyjnymi

  • Rozwiązania dla aktywacji licencji zbiorczej
  • Określanie dodatkowych ustawień konfiguracyjnych klienta

  Wdrażanie pakietu Office 2016.

  • Sposoby wdrażania Microsoft Office 2016
  • Wdrożenia biurowe
  • Wdrażanie pakietu Office 2016 za pomocą usługi Office 365
  • Konfiguracja ustawień pakietu Office
  • Wprowadzenie do systemu Windows Store dla firm
  • Dystrybucja aplikacji za pomocą programu Windows Store dla firm
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Ocenić środowisko sieciowe w celu wsparcia zadań systemu operacyjnego i wdrażania aplikacji.
  • Określić najbardziej odpowiednią strategię wdrażania systemu operacyjnego w oparciu o wymogi organizacyjne.
  • Ocenić problemy ze zgodnością aplikacji oraz określić zasady prawidłowego funkcjonowania systemu po jego wdrożeniu.
  • Skonfigurować strategie migracji danych podczas wdrożeń systemów operacyjnych.
  • Określić najbardziej odpowiednią strategię zarządzania obrazami.
  • Korzystać z narzędzi przewidzianych w systemie Windows ADK w celu przygotowywania i wspierania automatycznych strategii wdrażania.
  • Identyfikować rozwiązania wspierające wdrażanie systemu operacyjnego.
  • Skonfigurować system operacyjny przy użyciu MDT.
  • Konfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą programu Configuration Manager.
  • Zintegrować MDT z Configuration Manager.
  • Wdrożyć licencjonowanie dla komputerów klienckich.
  • Dostosować i wdrożyć pakiet Microsoft Office 2016 dla przedsiębiorstwa.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniunie wyczerpuje w całości zagadnień związanych z zarządzaniem systemem Windows.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności z zakresu Windows rekomendujemy udział w następujących szkoleniach:

  • Administering System Center Configuration Manager and Intune

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008-based Servers (MS-6419)

Kurs jest przeznaczony dla administratorówpracujących w środowisku Windows, którzy mają ogólną wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do sprawnego zarządzania serwerem Windows Server 2008. Kurs przygotowuje również do certyfikacji MCTS oraz MCITP.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33