Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications (20695C)

 • Cele szkolenia

  Szkolenie poświęcone dystrybucji aplikacji i rozpowszechniania systemów operacyjnych w środowiskach korporacyjnych. W ramach kursu omówione zostaną różne metody wdrażania oprogramowania na urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Omówione zostaną rozwiązania począwszy od instalacji nadzorowanych (“high-touch”) do instalacji w pełni zautomatyzowanych (“zero-touch”). Kurs omawia powyższe zagadnienia włączając zewnętrzne narzędzia takie jak Microsoft Deployment Toolkit (MDT), Automated Deployment Kit (ADK) oraz System Center Configuration Manager.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z System Center Configuration Managera do zarządzania i wdrażaniasystemów operacyjnych, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT aby skuteczniej obsługiwać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

 • Wymagania wstępne

  Przed udziałem w tym kursie, uczestnicy muszą posiadać wiedzę z zakresu:

  • Obowiązków administratora.
  • Podstaw sieci, w tym protokołów sieciowych, topologii, sprzętu, routingu, przełączania i adresowania.
  • Active Directory Domain Services (AD DS) 
  • Instalacji, konfiguracji i rozwiązywanie problemów z systemem Windows 
  • Podstawowych pojęćdotyczących infrastruktury klucza publicznego (PKI).
  • Podstaw skryptów i składni Windows PowerShell.
  • Ról i usług w Windows Server.
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Ocena środowiska sieciowego dla wsparcia systemu operacyjnego i wdrażania aplikacji

  • Przegląd cyklu życiowego Enterprise Desktop
  • Ocena gotowości do rozmieszczenia sprzętu stacjonarnego za pomocą Configuration Manager
  • Ocena gotowości wdrażania za pomocą MAP

  Określenie strategii wdrażania systemu operacyjnego

  • Omówienie narzędzi i strategii używanych do wdrożenia systemu operacyjnego
  • Korzystanie z HightTouch
  • Korzystanie z HightTouch w standardowej strategii wdrażania obrazów
  • Stosowanie strategii "lite touch"
  • Stosowanie strategii "zero touch"
  • Alternatywne strategie wdrażania Windows dla komputerów stacjonarnych

  Ocena zgodności aplikacji

  • Diagnozowanie problemów ze zgodnością aplikacji
  • Łagodzenie problemów ze zgodnością aplikacji
  • Korzystanie z ACT w celu rozwiązania problemów ze zgodnością aplikacji

  Planowanie i realizacja migracji stanowisk użytkowników

  • Przegląd migracji
  • Przegląd USMT 10.0
  • Planowanie migracji
  • Migracja stanowisk przy użyciu USMT

  Określanie strategii zarządzania obrazami

  • Przegląd formatów plików obrazu
  • Omówienie zasad zarządzania obrazami

  Korzystanie z programu Windows ADK - przygotowanie

  • Omówienie procesu konfiguracji i instalacji systemu Windows
  • Przygotowanie obrazów rozruchowych przy użyciu środowiska Windows PE
  • Korzystanie z programu Windows SIM i Sysprep do zautomatyzowania instalacji obrazu
  • Przechowywanie i serwisowanie obrazu za pomocą DISM
  • Korzystanie z systemu Windows ICD

  Wsparcie PXE i multicast

  • Przegląd PXE i multicast
  • Instalowanie i konfigurowanie środowiska Windows Deployment Services (WDS)

  Wdrażanie systemu operacyjnego za pomocą MDT

  • Planowanie środowiska MDT
  • MDT 2013 Update 2
  • Integracja systemu WDS z MDT

  Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

  • Przegląd wdrożenia systemu operacyjnego
  • Przygotowanie do wdrożenia systemu operacyjnego
  • Wdrażanie systemu operacyjnego

  Integracja MDT i Configuration Manager przed wdrożeniem systemu operacyjnego

  • Integracja z narzędziami Configuration Manager
  • Integracja MDT z Configuration Manager

  Aktywacja dodatkowych klientów i zarządzanie ustawieniami konfiguracyjnymi

  • Rozwiązania dla aktywacji licencji zbiorczej
  • Określanie dodatkowych ustawień konfiguracyjnych klienta

  Wdrażanie pakietu Office 2016.

  • Sposoby wdrażania Microsoft Office 2016
  • Wdrożenia biurowe
  • Wdrażanie pakietu Office 2016 za pomocą usługi Office 365
  • Konfiguracja ustawień pakietu Office
  • Wprowadzenie do systemu Windows Store dla firm
  • Dystrybucja aplikacji za pomocą programu Windows Store dla firm
 • Umiejętności

  Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Ocenić środowisko sieciowe w celu wsparcia zadań systemu operacyjnego i wdrażania aplikacji.
  • Określić najbardziej odpowiednią strategię wdrażania systemu operacyjnego w oparciu o wymogi organizacyjne.
  • Ocenić problemy ze zgodnością aplikacji oraz określić zasady prawidłowego funkcjonowania systemu po jego wdrożeniu.
  • Skonfigurować strategie migracji danych podczas wdrożeń systemów operacyjnych.
  • Określić najbardziej odpowiednią strategię zarządzania obrazami.
  • Korzystać z narzędzi przewidzianych w systemie Windows ADK w celu przygotowywania i wspierania automatycznych strategii wdrażania.
  • Identyfikować rozwiązania wspierające wdrażanie systemu operacyjnego.
  • Skonfigurować system operacyjny przy użyciu MDT.
  • Konfigurować strategię wdrażania systemu operacyjnego za pomocą programu Configuration Manager.
  • Zintegrować MDT z Configuration Manager.
  • Wdrożyć licencjonowanie dla komputerów klienckich.
  • Dostosować i wdrożyć pakiet Microsoft Office 2016 dla przedsiębiorstwa.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniunie wyczerpuje w całości zagadnień związanych z zarządzaniem systemem Windows.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności z zakresu Windows rekomendujemy udział w następujących szkoleniach:

  • Administering System Center Configuration Manager and Intune

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Administering Windows Server 2012 (MS-20411)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracji serwerem Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-411.

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Installing and Configuring Windows Server 2012 (MS-20410)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji serwera Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-410.

Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows, którzy mają wiedzę i doświadczenie w pracy z systemami operacyjnymi Windows. Chcą natomiast nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do administracjizaawansowanymi funkcjami w systemie Windows Server 2012. Kurs przygotowuje również do egzaminu MS 70-414.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

Szkolenie dedykowane administratorom systemów Microsoft Windows odpowiedzialnych za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (MS 10961)

Szkolenie skierowane jest dla specjalistów IT, którzy posiadają doświadczenie w pracy z Windows Serce i Windows Client Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy m.in. z Windows Server i Windows Client. Przeznaczone jest dla osób poszukujących przyśpieszenia i zautomatyzowanych zadań administracyjnych.

Implementing and Managing Windows 10 (MS-20697-1)

Administratorzy systemu Windows 10.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33