Microsoft Project – kurs przekrojowy

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat najważniejszych funkcji Microsoft Project oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność wprowadzania harmonogramów, zarządzania zasobami oraz zdobędzie wstępne informacje na temat planowania kosztów i zarządzania zmianami. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił tworzyć graficzne wizualizacje danych oraz korzystać z bogatych parametrów harmonogramowania. Uczestnik będzie potrafił tworzyć własne kalendarze, pola tabeli, badać odchylenia od osi głównej projektu, automatyzować pracę w programie, analizować koszty i ich odchylenia (plany bazowe). Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project lub miały z programem niewielką styczność. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowaniem i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.
 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows i swobodne korzystanie z aplikacji biurowych typu Microsoft Office.
 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych
 • Metoda realizacji szkolenia

  zkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Ćwiczenia są realizowane w postaci całościowych projektów, które pozwalają na zapoznanie się z pełnym procesem zarządzania projektem. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Project.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. Wstęp do zarządzania projektami
  • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzeniem projektem
  • Główne zasady tworzenie projektów
  • Model trójkąta w zarządzaniu projektami
  2. Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project
  • Charakterystyka aplikacji
  • Budowa interfejsu
  • Widok Backstage
  • Korzystanie z pomocy
  • Właściwości pliku
  • Informacje o aplikacji
  • Zapisywanie, otwieranie i wyszukiwanie projektu
  • Ustawienia programu i ustawienia harmonogramu
  3. Metryka projektu
  • Czas trwania projektu
  • Daty projektu i data stanu
  • Zasady tworzenia harmonogramów
  4. Widoki w Microsoft Project
  • Widoki standardowe
  • Zastosowanie widoków
  • Składowe widoku
  • Tabela jako element wiodący
  • Operacje na kolumnach
  • Omówienie najważniejszych widoków
  • Filtrowanie
  • Grupowanie danych
  5. Tworzenie harmonogramu
  • Wstawianie zadania do projektu
  • Czas trwania zadania
  • Edycja zadań w harmonogramie
  • Informacje o zadaniu
  • Planowanie „ręczne”
  6. Zależności pomiędzy zadaniami
  • Współzależność zadań
  • Wyprzedzenie i zwłoka
  • Ograniczenia zadań
  7. Zadania cykliczne
  • Ustawienia zadań
  • Zastosowanie zadań cyklicznych
  8. Kamienie milowe
  • Zasady używania kamieni milowych
  • Wstawianie kamieni milowych
  • Kontrola kamieni milowych
  9. Struktura projektu
  • WBS – zasady konstrukcji
  • Zadania sumaryczne – wizualizacja na wykresach
  • Fazy niezależne
  10. Ścieżka krytyczna
  • Zadania krytyczne
  • Przyczyny powstawania ścieżki krytycznej
  • Formatowanie ścieżki krytycznej
  11. Zarządzanie zasobami
  • Definicja zasobów
  • Rodzaje zasobów
  • Przydzielanie zasobów
  • Równanie pracy
  • Nakłady pracy
  • Przeciążenia zasobów
  • Metody walki z przeciążeniem zasobów
  • Terminarze zespołowe
  12. Harmonogramy złożone
  • Kiedy tworzyć harmonogramy złożone
  • Zasady działania harmonogramów złożonych
  • Struktura harmonogramów
  • Podprojekty i pule zasobów
  • Ograniczenia zadań – kiedy stosować
  • Kalendarze – rodzaje, priorytety, zastosowanie
  • Rozwiązywanie problemów związanych z wieloudostępnianiem pól zasobów
  13. Formatowanie harmonogramu
  • Formatowanie elementów diagramów, słupki, style
  • Formatowanie opisów.
  • Formatowanie tabel
  • Formatowanie zaawansowane
  14. Analiza PERT
  • Co można odczytać z analizy PERT
  • Obliczenia ścieżki krytycznej
  • Rozbudowa harmonogramu z wykorzystanie diagramu sieciowego
  15. Koszty projektu
  • Stawki zasobów
  • Koszty stałe
  • Jak są obliczane koszty
  16. Realizacja projektu
  • Plan bazowy
  • Metody realizacji zadań
  • Analiza stanu realizacji projektu
  • Wstęp do analizy finansowej
  • Analiza stanu realizacji projektu
  • Współczynniki realizacji
  17. Odchylenia w projekcie
  • Odchylenia czasowe
  • Odchylenia kosztowe
  • Odchylenia pracy
  • Inne odchylenia
  18. Widoki niestandardowe w Microsoft Project
  • Tworzenie widoku
  • Podgląd widoku
  19. Raporty
  • Podstawowe zestawienia raportów
  • Wydruki raportów
  20. Automatyzacja pracy
  • Tworzenie pól obliczeniowych
  • Tworzenie filtrów
  • Tworzenie tabel
  • Tworzenie widoków
  • Tworzenie raportów
  21. Budowanie szablonów
  • Tworzenie nowego szablonu
  • Zastosowanie szablonów
  22. Opcje drukowania tekstu
  • Ngłówek i stopka,
  • Legenda.
  23. Microsoft Project a programy zewnętrzne (Excel,Access)
  • Excel, Access
  • Tworzenie i implementacja konspektów
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Utworzyć projekt
  • Posługiwać się widokami, tabelami, formularzami
  • Formatować dane
  • Tworzyć harmonogramy
  • Zarządzać zadaniami
  • Zarządzać zasobami
  • Zarządzać kosztami
  • Realizować projekt zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
  • Korzystać z raportów
  • Korzystać z zaawansowanych opcji zarządzania harmonogramem
  • Analizować ścieżkę krytyczną
  • Zarządzać zasobami na poziomie zaawansowanym
  • Analizować stan projektu
  • Analizować odchylenia w projekcie
  • Automatyzować pracę za pomocą ustawień użytkownika
 • Ścieżka rozwoju

  Szkolenie wyjęte ze ścieżki szkoleniowej MS Project – poziom podstawowy i MS Project – poziom zaawansowany.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft Project  – kurs średnio zaawansowany  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project lub miały z programem niewielką styczność. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowaniem i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Microsoft Project – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy obsługi Microsoft Project i chcą rozszerzyć swój zasób wiedzy o zaawansowane funkcjonalności tego oprogramowania. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami lub analizą danych projektowych.

Microsoft Project – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project . Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Microsoft Project – kurs przekrojowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project lub miały z programem niewielką styczność. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowaniem i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33