MySQL - administracja bazą danych

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera baza danych MySQL i jego kluczowych elementach. Wiedza obejmie również zasady i wymagania dotyczące instalacji serwera oraz podstawowych operacji po instalacji. Umiejętności uzyskane w ramach szkolenia to przede wszystkim: zarządzanie procesami serwera, bezpieczne uruchamianie i zamykanie serwera, używanie systemu uprawnień w MySQL, tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników, tworzenie kopi zapasowych bazy danych oraz zarządzanie plikami dziennika. Umiejętności obejmują również metody zabezpieczania serwera przed nadużyciami i włamaniami.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z bazami danych na serwerze MySQL i mają zamiar nimi zarządzać, jak również dla tych, którzy administrowali dotychczas innymi relacyjnymi serwerami baz danych i chcą poznać zasady zarządzania środowiskiem MySQL.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych MySQL”).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie

  • Komponenty MySQL
  • Katalog danych w MySQL

  Strona prawna MySQL

  • Podwójne licencjonowanie MySQL (MySQL's dual licensepolicies)
  • Licencja komercyjna (Commercial License)
  • Licencja Open Source (Open Source License)

  Instalacja MySQL

  • Instalacja standardowa MySQL (pliki binarne)
  • Instalacja MySQL w systemie Windows albo w systemie Linux
  • UpgradingMySQL

  Mechanizmy składowania

  • Wspólne cechy architektury
  • MyISAM
  • InnoDB
  • Memory (Heap)
  • MyISAMMerge
  • CSV
  • Blackhole
  • NDB
  • Archive
  • Federated

  Narzędzia GUI do zarządzania i programowania bazy danych

  • Workbench
  • Mysql
  • Toad for MySQL

  Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe

  • Dostępne skrypty i programy użytkowe
  • Skrypt startowy mysqld_safe
  • Skrypt startowy mysql.server
  • Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi

  Konfiguracja serwera MySQL

  • Opcje polecenia mysqld
  • Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode)
  • Zmienne systemowe serwera (Server System Variables)
  • Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables)
  • Określanie stanu serwera (Server Status Variables)
  • Zamykanie serwera (Shutdown Process)

  Bezpieczeństwo serwera MySQL

  • Zabezpieczanie przed atakami
  • Opcje programu mysqld dotyczące bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL
  • System uprawnień w MySQL
  • Jak działa system uprawnień
  • Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL
  • Etapy łączenia się z serwerem MySQL
  • Access Control, Stage 1: Connection Verification
  • Access Control, Stage 2: Request Verification
  • Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors)

  Zarządzanie kontami użytkowników

  • Użytkownicy i hasła
  • Dodawanie nowego konta użytkownika
  • Usuwanie konta użytkownika
  • Limitowanie zasobów konta
  • Zmiana hasła konta użytkownika
  • Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MysQL
  • Tworzenie kopii zapasowych
  • Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery)
  • Składnia wywołania programu myisamchk
  • Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne)
  • Optymalizacja tabel
  • Pobieranie informacji o tabeli

  Ustawienia lokalne MySQL

  • Sortowanie a polskie znaki
  • Wybór języka komunikatów
  • Dodawanie nowego języka
  • Najczęstsze problemy z poslkimi znakami
  • Określanie strefy czasowej serwera

  Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files)

  • Error Log
  • General Query Log
  • Update Log
  • Binary Log
  • Slow Query Log
  • DDL Log
  • Utrzymywanie plików dziennika

  Uruchamianie wielu serwerów na jednym urządzeniu

  • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows
  • Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń
  • Uruchamianie wielu serwerów jako usłgi
  • Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like
  • Użycie skryptu mysqld_multi do zarządzania serwerem
  • Użytkowanie programów w środowisku wieloserwerowym

  Tworzenie kopii zapasowej bazy danych 

  • Cechy charakterystyczne przenośności silników bazy danych
  • Tworzenie kopii zapasowej za pomocą narzędzia mysqldump 
  • Tworzenie binarnej kopii zapasowej
  • Tworzenie kopii zapasowej tabel InnoDB 

  Sprawdzanie i naprawianie tabel bazy danych

  • Sprawdzanie tabel za pomocą zapytania CHECK TABLE
  • Naprawa tabel za pomocą zapytania REPAIR TABLE
  • Użycie narzędzia mysqlcheck do sprawdzania i naprawy tabel

  Użycie kopii zapasowej do przywrócenia danych

  • Przywracanie całych baz danych
  • Przywracanie poszczególnych tabel
  • Ponowne wykonanie zapytań zapisanych w plikach binarnego dziennika zdarzeń
  • Rozwiązywanie problemów związanych z automatyczną naprawą w InnoDB
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Zainstalować MySQL i przygotować bazę danych do pracy,
  • Przygotować schemat bazy danych i użytkować różne mechanizmy składowania,
  • Zarządzać kontami użytkowników oraz uprawnieniami
  • Zarządzać ustawieniami lokalnymi
  • Tworzyć kopie zapasowe, naprawiać tabele oraz wykorzystać kopie zapasowe do przywracania danych
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • http://dev.mysql.com/doc/

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

MySQL - administracja bazą danych Informatyka MySQL Wrocław 3 dni
2019-07-31
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
MySQL - administracja bazą danych Informatyka MySQL Kraków 3 dni
2019-09-04
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
MySQL - administracja bazą danych Informatyka MySQL Warszawa 3 dni
2019-09-18
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
MySQL - administracja bazą danych Informatyka MySQL Warszawa 3 dni
2019-10-23
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33