Wzorzec projektowy MVC4 w aplikacjach tworzonych za pomocą ASP.NET

 • Cele szkolenia

  Założeniem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją tworzenia aplikacji webowych zgodnych z nowoczesnym wzorcem projektowym MVC (wersja 4). W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z główną koncepcją MVC, która wymusza podział aplikacji na trzy niezależne warstwy reprezentujące kolejno: model danych, interfejs graficzny użytkownika oraz logikę działania. Dzięki opanowaniu nowoczesnego wzorca MVC4 uczestnicy posiądą wiedzę umożliwiającą szybkie tworzenie uporządkowanej, zwartej, logicznej oraz niezwykle elastycznej architektury systemowej. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń praktycznych przy komputerach.

 • Profil słuchacza

  Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką tworzenia aplikacji webowych w środowisku .NET, w technologii ASP.NET którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET, którzy posiadają podstawową znajomość w/w technologii. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji MVC.

 • Wymagania wstępne

  Podstawowa wiedza dotycząca programowaniu w środowisku .NET z naciskiem język C#, znajomość zintegrowanego środowiska Visual Studio 2008/2010, podstawowa znajomość relacyjnych baz danych z naciskiem na Microsoft SQL 2005/2008 (Express), podstawowa znajomość technologii ASP.NET, języka skryptowego JavaScript / JQuery oraz modelu OOP (np. Entity Framework). Dodatkowo uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów udostępnionych w Framework 4.0, takich jak LINQ, Lambda.

 • Czas trwania

   3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie

  • Omówienie wzorca projektowego MVC
  • Omówienie zalet biblioteki ASP.NET MVC
  • Porównanie ASP.NET MVC z WebForms
  • Omówienie podstawowych elementów projektu ASP.NET MVC

   Model

  • Omówienie źródeł danych stosowanych w modelu MVC
  • Opisywanie modelu za pomocą encji POCO
  • Tworzenie relacyjnej bazy danych z modelu, pobieranie oraz modyfikacja danych z wykorzystaniem Entity Framework Code First

  Kontroler oraz mechanizm routingu

  • Omówienie podstawowych mechanizmów służących do budowy kontrolerów w architekturze MVC
  • Omówienie klasy ActionResult i jej zastosowania w kontrolerach
  • Omówienie asynchronicznych operacji w kontrolerach
  • Wykorzystanie klas ViewData oraz TempData, w celu usprawnienia kontrolerów
  • Omówienie zasad działania mechanizmu routing’u
  • Omówienie obszarów stosowania mechanizmu routing’u (areas)

   Widok

  • Omówienie sposobów definiowania widoków
  • Definiowanie układu strony
  • Składnia Razor
  • Typowane i nietypowane widoki
  • Metody pomocnicze HTML (tworzenie własnych)
  • Szablony (tworzenie własnych)
  • Mechanizm metadanych
  • Sekcje
  • Mechanizmy partial views oraz child actions

  Przetwarzanie żądania HTTP

  • Budowa żądania HTTP
  • Opis procesu przetwarzania żądania HTTP w ASP.NET MVC
  • Mechanizm selekcji akcji kontrolera
  • Mechanizm Model Binding
  • Walidacja danych po stronie klienta oraz serwera
  • Filtry (opis istniejących, tworzenie własnych)

  Testowalność aplikacji ASP.NET MVC

  • Projektowanie aplikacji pod kątem procesu testowania
  • Omówienie procesu integracji testów jednostkowych z aplikacjami ASP.NET MVC3
  • Omówienie wzorca Dependency Injection
  • Omówienie wzorca Repository

  Ajax oraz biblioteka JQuery

  Bezpieczeństwo aplikacji ASP.NET MVC

  • Autentykacja, autoryzacja
  • Zabezpieczenia przeciwko XSS oraz CSRF

  Nowości MVC4

  • Omówienie mechanizmów Bundling oraz Minification
  • Asynchroniczne akcje kontrolera z wykorzystaniem typów Task<T>
  • Wsparcie dla stron działających na urządzeniach mobilnych
  • Tworzenie RESTowego API aplikacji za pomocą WebAPI
  • Tworzenie aplikacji w podejściu Single Page Application
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • Tworzyć nowe aplikacje ASP.NET wykorzystując wbudowane szablony MVC4
  • Rozbudowywać podstawowy szkielet aplikacji MVC4 o nowe możliwości, zachowując przy tym strukturę aplikacji MVC4
  • Wykorzystywać silnik Razor View Engine w celu definiowania nowych widoków
  • Integrować bibliotekę JQuery oraz Ajax z aplikacjami ASP.NET MVC4
  • Tworzyć testy jednostkowe, zintegrowane z projektem ASP.NET MVC4
  • Tworzyć strony działające na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych
  • Budować RESTowe API aplikacji za pomocą WebAPI

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Programowanie .NET – kurs podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę .net i język C#.

Programowanie .NET – kurs zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać zaawansowane aspekty platformy .net i język C#.

Wzorzec projektowy MVC4 w aplikacjach tworzonych za pomocą ASP.NET

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych problematyką tworzenia aplikacji webowych w środowisku .NET, w technologii ASP.NET którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET, którzy posiadają podstawową znajomość w/w technologii. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji MVC.

Tworzenie aplikacji Internetowych z wykorzystaniem ASP.NET Core

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych tworzeniem aplikacji w środowisku .NET z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core, a także tych które pragną poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie wzorców projektowych MVC, REST. Materiał szkoleniowy jest adresowany głównie dla programistów i projektantów aplikacji webowych napisanych w technologii ASP.NET Core, którzy posiadają podstawową znajomość technologii .NET. Nie jest wymagana znajomość poprzednich wersji ASP MVC.

Programowanie VB.NET – kurs przekrojowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać platformę .net i język VB. Szkolenie jest realizowane od podstaw, przeznaczone dla osób, które nie miały do tej pory styczności z Visual Studio i VB.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33