Administracja bazą danych Oracle 12c

 • Cele szkolenia

  Szkolenia dostarcza uczestnikom wiedzę na temat struktury serwera Oracle w wersji 12c, zasad funkcjonowania i budowy instancji oraz organizacji danych w bazach. Celem szkolenia jest również przekazanie uczestnikom umiejętności z zakresu typowych czynności z zakresu administracji serwerami Oracle. Oracle 12c jest pierwszym systemem firmy Oracle z serii Cloud, który udostępnia zupełnie nowe podejście do zarządzania bazami z wykorzystaniem  kontenerów bazodanowych. Z uwagi na kierunek rozwoju serwerów Oracle, które w kolejnych wersjach będą już wyłącznie oparte o kontenery, szczególnie istotne dla wszystkich administratorów jest poznanie architektury Multitenant i baz typu pluggable. Nowa architektura wprowadziła liczne zmiany w wielu aspektach administracji, w tym w zarządzaniu instancjami, strukturami fizycznymi, użytkownikami oraz rolami bazodanowymi. W celu jak najlepszego wykorzystania potencjału kryjącego się w wersji systemu Oracle 12c, konieczne jest zrozumienie kluczowych modyfikacji wprowadzonych w tym produkcie. 

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość języka SQL (w zakresie omawianym na szkoleniu „SQL - język dostępu do bazy danych Oracle”). 

 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Przegląd architektury Oracle

  Bazy danych i instancje

  Modyfikacje w strukturze instancji w Oracle 12c

  Architektura multitenant

  Containerdatabases

  Pluggabledatabases

  Różnice w zarządzaniu kontenerami w wersjach Enterprise i Standard

  Oracle Enterprise Manager Database Express

  Logiczne struktury przechowywania danych

  • Przestrzenie tabel
  • Bloki
  • Obszary
  • Segmenty

  Użytkownicy bazy

  • Baza danych a schematy
  • Schematy i ich obiekty
  • Schematy globalne i lokalne w Oracle 12c
  • Zarządzanie użytkownikami w Oracle 12c

  Logiczne struktury bazy danych

  • Tabele 
  • Ograniczenia 
  • Indeksy 
  • Widoki 
  • Profile 
  • Sekwencje 
  • Synonimy

  Fizyczne struktury przechowywania danych

  • Pliki danych
  • Pliki dziennika powtórzeń 
  • Pliki sterujące
  • Archiwizowane pliki dziennika
  • Pliki parametrów inicjujących
  • Pliki alertów i dziennika śladu
  • Pliki kopii zapasowych 
  • Oracle ManagedFiles
  • Pliki haseł
  • Pliki bazy w kontenerach Oracle 12c

  Struktury pamięci w ramach instancji

  • Obszar SGA 
  • Obszar PGA
  • Obszar kodu wykonywalnego
  • Procesy drugoplanowe

  Uruchamianie i zamykanie instancji

  Otwieranie i zamykanie baz typu pluggable

  Tworzenie bazy danych

  Różnice w tworzeni baz non-PDB oraz PDB

  Parametry inicjalizacyjne

  • Binarny oraz tekstowy plik parametrów
  • Parametry podstawowe
  • Parametry zaawansowane

  Wybieranie i aktualizacja danych (jak przetwarzane są polecenia SQL)

  Dynamiczne zarządzanie pamięcią SGA

  Zapewnianie spójności i współbieżności transakcji

  Zarządzanie strukturą bazy danych

  Przestrzenie tabel

  • Typy przestrzeni tabel
  • Architektura OFA (Optimal Flexible Architecture)
  • Przestrzeń tabel SYSTEM 
  • Przestrzeń tabel SYSAUX 
  • Przestrzeń tabel TEMP 
  • Przestrzeń tabel UNDOTBS1
  • Przestrzeń tabel USERS 
  • Przestrzeń tabel EXAMPLE
  • Zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Zmiana rozmiaru przestrzeni tabel
  • Segmenty w przestrzeniach tabel

  Zarządzanie fizyczną strukturą bazy danych

  • Przenoszenie plików danych
  • Przenoszenie plików dziennika powtórzeń
  • Przenoszenie plików kontrolnych
  • Architektura Automatic Storage Management

  Zarządzanie przestrzenią dyskową

  • Problemy z wolną ilością miejsca w przestrzeni tabel
  • Zapewnienie miejsca dla segmentów tymczasowych
  • Problem z miejscem przestrzeni wycofania
  • Sfragmentowane przestrzenie tabel i segmenty
  • Lokalne zarządzanie przestrzeniami tabel
  • Wielkoplikowe przestrzenie tabel 
  • Automatic Storage Management
  • Segment Advisor
  • Undo Advisor
  • Automatic Workload Repository
  • Wykorzystanie indeksów

  Wycofywanie zmian

  • Spójność odczytu
  • Przywracanie

  Oracle Flashback

  • Flashback Query
  • Pakiet DBMS_FLASHBACK
  • FlashbackVersions Query
  • FlashbackTransaction Query
  • FlashbackTable
  • Flashback Drop
  • Flashback Database

  Obsługa języków narodowych

  Oracle Scheduler ipakiet DBMS_SCHEDULER

  Oracle Net

  • Deskryptory połączeń
  • Usługi sieciowe
  • Procesy nasłuchujące
  • Oracle Net Configuration Assistant
  • Oracle Net Manager
  • Serwerowy proces nasłuchujący

  Kontrola użycia zasobów systemowych

  Zabezpieczenie systemu 

  • Uprawnienia
  • Role
  • Zarządzanie dostępem do bazy
  • Zarządzanie profilami

   

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Zarządzać bazami w architekturze Multitenant
  • Tworzyć bazy non-PDB oraz PDB
  • Modyfikować istotne parametry serwera oraz baz danych
  • Uruchamiać, zatrzymywać i restartować serwer
  • Otwierać i zarządzać bazami typu pluggable
  • Planować nowe bazy danych
  • Przygotowywać plik parametrów
  • Tworzyć i zarządzać użytkownikami lokalnymi i globalnymi
  • Nadawać i odbierać dostęp do obiektów
  • Zarządzać rolami lokalnymi i globalnymi
  • Zarządzać obiektami schematów i ich parametrami
  • Zarządzać przestrzeniami tabel
  • Zarządzać plikami baz non-PDB oraz PDB
  • Korzystać z możliwości wycofywania operacji za pomocą mechanizmów Flashback
  • Konfigurować proces nasłuchujący
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle”

  http://www.oracle.com/pl/products/database/overview/index.html

 • Pobierz program

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Administracja bazą danych Oracle 11g

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Administracja bazą danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają pracę z serwerami Oracle, jak i do tych, którzy na takich systemach już pracują ale pragną poznać nowe aspekty systemu Oracle 12c. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

Podstawy Hurtowni Danych w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z hurtowniami danych oraz procesami ETL w środowisku Oracle.

Oracle Business Intelligence – kurs podstawowy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w środowisku Oracle Business Intelligence, przygotowują analizy, tworzą i użytkują pulpity tematyczne oraz integrują źródła danych z dokumentami w różnych formatach.

Podstawy Data Mining w środowisku Oracle

Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają analizę danychi chcieliby wykorzystywać mechanizmy data mining wbudowane w środowisko serwera Oracle, w celu wnioskowania oraz wykrywania reguł celem wsparcia procesu podejmować decyzje biznesowe.

Archiwizacja i odtwarzanie bazy danych Oracle 12c

NOWOŚĆ: Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto poruszane na szkoleniu zagadnienia (w szczególności dotyczące importowania i eksportowania danych, tabel zewnętrznych i Flashback) użyteczne mogą być również dla programistów implementujących i integrujących systemu baz danych i hurtownie danych. Informacje na temat nowych rozwiązać dostępnych w serwerze Oracle 12c będą bardzo istotne również dla tych, którzy zaznajomieni są już z tematyką archiwacji a rozpoczynają pracę w środowisku Oracle 12c.

Oracle Business Intelligence - optymalizacja SQL

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w Oracle Business Intelligence i potrzebują optymalizować wykonywanie operacji w tym środowisku.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33