Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany

 • Cele szkolenia

  Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Wiedza obejmować będzie zastosowania złożonych typów danych, efektywne pobieranie i zapisywanie dużych zbiorów danych, rolę pakietów z deklaracjami wstępnymi i poziomami czystości oraz rolę wyzwalaczy systemowych, transakcji autonomicznych, jak również programowania obiektowego. Umiejętności dotyczyć będą tworzenia pakietów, praktycznego stosowania transakcji autonomicznych, wiązań masowych i typów kolekcyjnych. Szczególnie istotnymi umiejętnościami pozyskanymi w ramach szkolenia będą: posługiwanie się pakietami wbudowanymi oraz zarządzanie obiektami zależnymi. Dodatkowo umiejętności uczestnika szkolenia zostaną poszerzone o tworzenie typów i tabel obiektowych oraz posługiwanie się nimi w przetwarzaniu danych z bazy danych.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz wiedza i umiejętności z zakresu podstaw języka PL/SQL (objęte kursem „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”).

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Założone typy danych 

  • Rekordy
  • kolekcje: Index-by tables, nested tables, varrays

  Wiązania masowe

  • forall
  • bulkcollect
  • obsługa wyjątków przy wiązaniach masowych

  Procedury, funkcje, pakiety 

  • przeciążanie
  • deklaracja wstępna
  • poziomy czystości
  • ograniczenia wywołania funkcji z zapytań SQL
  • wywołanie z wyzwalaczy

  Systemowe wyzwalacze bazodanowe

  • w ramach schematu i bazy danych
  • typy zdarzeń
  • funkcje-atrybuty

  Codewrapping

  • program wrap
  • pakiet wbudowany

  Transakcje autonomiczne

  • zastosowanie
  • ograniczenia

  Zarządzanie obiektami zależnymi 

  • identyfikacja
  • powiązania
  • wbudowane mechanizmy rekompilacji

  Przegląd wbudowanych pakietów Oracle

  • DBMS_OUTPUT
  • DBMS_SQL
  • DBMS_DDL
  • UTL_FILE
  • DBMS_LOB

  Obiekty w PL/SQL

  • specyfikacja
  • atrybuty
  • złożone typy obiektowe
  • metody
  • dziedziczenie

  Obiekty trwałe

  • tabele obiektowe
  • widoki obiektowe
  • funkcje wbudowane
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Tworzyć i wykorzystywać złożone typy danych: rekordy oraz kolekcje (różnych rodzajów),
  • Używać wiązań masowych w efektywnym przetwarzaniu danych z bazy danych,
  • Wykorzystywać zaawansowane opcje pakietów, w tym deklaracje wstępne oraz poziomy czystości, do tworzenia bardziej złożonych programów, 
  • Tworzyć różnego rodzaju wyzwalacze systemowe dla baz i schematów,
  • Wykorzystywać transakcje autonomiczne do kontroli zapisu danych,
  • Identyfikować zależności pomiędzy obiektami schematu i bazy oraz kontrolować automatyczną rekompilację kodu,
  • Stosować funkcje i procedury zawarte we wbudowanych pakietach systemowych,
  • Tworzyć i wykorzystywać kod obiektowy oparty o typy obiektowe i dziedziczenie,
  • Tworzyć i stosować w praktyce trwałe struktury obiektowe, w tym tabela i widoki obiektowe. 
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33