Język SQL dla analityków danych w środowisku PostgreSQL

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku PostgreSQL odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również wyrażeń tablicowych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu obejmują również wykorzystanie funkcji analitycznych do zaawansowanego przetwarzania danych i ich analizy.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku PostgreSQL. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Język SQL - wybieranie danych
  Tworzenie zapytań

  • Słowa kluczowe
  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Sortowanie danych
  Użycie funkcji w zapytaniach

  • Funkcje jednowierszowe
  • Funkcje grupowe
  • Konwersja typów danych

  Wyrażenie CASE i jego zastosowania
  Wybieranie danych z wielu tabel

  • Sposoby łączenia tabel
  • Rodzaje złączeń
  • Równościowe (equi-join)
  • Nierównościowe (non-equi-join)
  • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
  • Samozłączenie (self-join)

  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

  • Część wspólna (Union)
  • Przecięcie (Intersect)
  • Różnica (Except)

  Podzapytania

  • Lokalizacja podzapytań
  • Proste
  • Skorelowane
  • Rola podzapytań skorelowanych w złożonych zapytaniach

  Funkcje analityczne

  • Zastosowanie
  • Partycje
  • Okna
  • Funkcje rankingowe
  • Funkcje okna
  • Funkcje LAG/LEAD
  • Funkcje FIRST_VALUE, LAST_VALUE i NTH_VALUE
  • Funkcja NTILE
  • Funckja WIDTH_BUCKET

  Wyrażenia tablicowe w złożonych zapytaniach

  • Idea
  • Klazula WITH
  • Przykłady zastosowań

  Wielowymiarowe grupowanie

  • Idea i zastosowania
  • Rollup
  • Cube
  • Grouping Sets

  Przechowywanie danych wynikowych

  • Widoki i ich rola w dostępie do danych
  • Tworzenie tabel trwałych
  • Tworzenie i zastosowanie tabel tymczasowych

  Współpraca z danymi zewnętrznymi

  • Import danych w plików zewnętrznych CSV
  • Eksport wyników zapytań do plików CSV
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykonywać złożone operacje z wykorzystaniem wspólnych wyrażeń tablicowych,
  • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup, Cube i Grouping Sets,
  • Zapamiętywać wyniki operacji SQL w tabelach oraz zapisywać złożone polecenia w postaci widoków,
  • Wykorzystywać dane z plików zewnętrznych w działaniach SQL oraz zapisywać wyniki operacji SQL w plikach CSV.

  • Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
   • Dokumentacja PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/10/static/

  Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Najbliższe szkolenia

  Podobne szkolenia

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33