PostgreSQL – implementacja baz danych

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu implementowania baz danych. Będzie rozumiał podstawowe zasady prawidłowego projektowania poszczególnych elementów bazy danych, jak również integrowania ich w większe struktury. Będzie znał przeznaczenie przestrzeni tabel, schematów oraz ról bazodanowych. Będzie potrafił rozplanować strukturę bazy oraz przygotować jej części składowe, w tym tabele, widoki i indeksy. Będzie rozumiał rolę języka programowania na bazie danych PL/pgSQL. Pozna jego składnię, podstawowe struktury i zasady ich stosowania. Nabędzie umiejętność stosowania procedur, funkcji i wyzwalaczy do rozwiązywania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem bazy danych oraz edycją informacji i automatyzacją procesów.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji, potrzebujących zautomatyzować operacje ich przetwarzania, konstruować niestandardowe raporty, jak również rozszerzać bazy danych o własne procedury i funkcje.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań prostych oraz łączących tabele i podzapytań, jak również edycja danych i wykorzystanie transakcji.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Rola aplikacji psql i PgAdmin III w edycji struktur danych i programowaniu w PL/pgSQL

  Projektowanie baz danych

  • Model relacyjny
  • Normalizacja
  • Efektywna organizacja danych

  Serwer baz danych i jego rola

  Obiekty serwera:

  • Bazy
  • Przestrzenie tabel
  • Schematy
  • Role

  Język SQL - definiowanie danych (DDL)

  • Typy danych
  • Składnia polecenia tworzącego tabele
  • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
  • Zarządzanie tabelami
  • Pojęcie kluczy
  • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

  Perspektywy

  • Pojęcie
  • Składnia
  • Rola

  Indeksowanie danych

  • Cele
  • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
  • Zarządzanie indeksami

  Użytkownicy

  Uprawnienia

  • Uprawnienia obiektowe i systemowe
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Przekazywanie uprawnień

  Synonimy

  Zasady stosowania języka PL/pgSQL

  • Przeznaczenie
  • Możliwości i ograniczenia

  Podstawowe elementy języka

  • Zmienne
  • Bloki
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle

  Funkcje

  • Składnia
  • Rola
  • Wykorzystanie

  Kursory

  • Rola i zastosowania

  Wyzwalacze

  • Składnia
  • Rodzaje
  • Automatyzacja operacji
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Przygotować schemat struktury bazy danych przypisując właściwe role poszczególnym jej elementom,
  • Tworzyć i edytować tabele, widoki,
  • Tworzyć i zarządzać ograniczeniami integralnościowymi w celu zapewnienia prawidłowości organizacji danych i poprawności przetwarzanych informacji,
  • Prawidłowo stosować indeksy w celu zwiększenia efektywności operacji w bazie danych,
  • Stosować schematy i role w celu zarządzania organizacją bazy i bezpieczeństwem danych,
  • Tworzyć i edytować funkcje w PL/pgSQL, celem rozszerzenia możliwości PostgreSQL w zakresie przetwarzania danych,
  • Wykorzystać wyzwalacze w zakresie automatyzacji wykonywania określonych zadań.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „PostgreSQL – administracja bazą danych”
  • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/ddl.html
  • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/plpgsql.html

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33