PostgreSQL – kurs podstawowy

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zasad funkcjonowania relacyjnej bazy danych, jej elementów składowych i zależności pomiędzy nimi. Będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych, przede wszystkim w wydobywaniu z bazy pożądanych informacji. Ponadto dzięki ćwiczeniom praktycznym uzyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił edytować dane w bazie danych oraz wykorzystywać transakcje w celu bezpiecznego ich przetwarzania i utrwalania efektów.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy danych jako źródło informacji podczas konstruowania różnorodnych raportów, analizy danych oraz tworzenia aplikacji.  

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zasady licencjonowania – Open Source

  Cechy wyróżniające PostgreSQL od innych serwerów baz danych

  Możliwości środowiska PostgreSQL

  Możliwości aplikacji psql i PgAdmin III

  Podstawy relacyjnego modelu organizacji danych

  Pojęcie serwera baz danych

  Obiekty serwera:

  • Bazy
  • Przestrzenie tabel
  • Schematy
  • Role

  Zasady formułowania zapytań

  Składnia i słowa kluczowe

  Typy danych i idea konwersji danych

  Zasady wykorzystania funkcji

  • Jednowierszowych
  • Grupowych

  Idea łączenia tabel

  Rodzaje notacji złączeń

  Operacje zbiorowe

  Idea podzapytań

  Manipulowanie danymi

  Idea transakcyjności

  • Zalety
  • Zatwierdzanie
  • Wycofywanie
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej wykorzystując odpowiednią rolę,
  • Wykonywać proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
  • Wykorzystywać funkcje jednowierszowe do przekształcania i konwersji danych oraz funkcje grupowe do agregowania całych zbiorów, jak również grup rekordów,
  • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
  • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
  • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
  • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych. 
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „PostrgreSQL – implementacja baz danych”
  • http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/tutorial-sql.html

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33