PostgreSQL – Strojenie wydajnościowe

Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia

  Po zakończeniu szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zasad optymalizacji serwera baz danych PostgreSQL. Wiedza obejmować będzie zrozumienie zasad realizacji kluczowych czynności w bazach PostgreSQL mających wpływ na wydajność oraz rozpoznawania sytuacji mających pozytywny lub negatywny wpływ na efektywność serwera. Uczestnik posiądzie również wiedzę na temat przeznaczenia statystyk systemowych i ich wpływie na sprawność funkcjonowania bazy. Umiejętności praktyczne obejmować będą między innymi zmianę tych parametrów systemu, które istotnie wpływają na szybkość realizacji różnych czynności. Umiejętności dotyczyć będą również operacji przyspieszających, w tym tworzenia indeksów oraz klastrowania i partycjonowania danych. Po szkoleniu uczestnik będzie umiał wskazać najistotniejsze problemy wydajnościowe spotykane w bazach danych PostgreSQL i im przeciwdziałać.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wykorzystujących bazy PostgreSQL i wymagających wysokiej wydajności przy realizacji złożonych raportów, analizie danych oraz podczas tworzenia aplikacji bazodanowych. Szkolenie skierowane jest również do administratorów baz danych, którzy będą mogli efektywniej wykorzystywać zasoby serwera.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows lub Linux, oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu „PostgreSQL – kurs podstawowy”. Minimalne umiejętności to: formułowanie zapytań, edycja danych, tworzenie tabel. Zalecana jest znajomość podstaw tworzenia programów w języku PL/pgSQL(omawianego na szkoleniu „PostgreSQL – implementacja baz danych”) oraz podstaw zarządzania bazą danych (omawianego na szkoleniu „PostgreSQL – administracja bazą danych”).

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.
  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Podstawowe pojęcia związane z wydajnością .

  Najważniejsze parametry serwera i baz danych mające wpływ na wydajność.

  Rola indeksów w bazach danych:

  • Wyszukiwanie za pomocą indeksów
  • Pełne skanowanie tabel
  • Nieefektywne indeksy
  • Klastrowanie indeksów
  • Ponowne indeksowanie
  • Rodzaje indeksów
  • Indeksy wielokolumnowe
  • Indeksy dla sortowania
  • Indeksy częściowe
  • Indeksy bazujące na wyrażeniach
  • Zbyt duże indeksy
  • Indeksy nieużywane

  Optymalizacja zapytań

  • Polecenie Explain
  • Struktura planu wykonania
  • Sposób obliczania kosztu
  • Narzędzia do analizy planu wykonania
  • Przetwarzanie węzłów
  • Rodzaje złączeń tabel
  • Idea poprawiania zapytań

  Dane statystyczne bazy danych i ich rola w bazie danych

  • Widoki statystyczne
  • Dane tabel, indeksów i bazy
  • Blokady i ich wpływ na funkcjonowanie serwera

  Partycjonowanie danych

  • Klucz partycjonowanie
  • Rozmiary partycji
  • Migracja tabeli
  • Zapytania partycjonowane
  • Zalety partycjonowania
  • Typowe błędy

  Najczęstsze problemy

  • Wczytywanie danych
  • Bulk-loading
  • Odtwarzanie indeksów
  • Przywracanie równoległe
  • Problemy ze zliczanie rekordów
  • Problemy z zapisem
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Wskazać, które parametry bazy danych mają szczególny wpływ na wydajność
  • Modyfikować istotne parametry bazy różnymi metodami
  • Tworzyć różne rodzaje indeksów
  • Klastrować dane
  • Partycjonować dane
  • Czytać plan wykonania zapytań i wciągać z niego wnioski
  • Optymalizować zapytania poprzez wpływ na plan jego wykonania
  • Odczytywać widoki statystyczne
  • Przewidywać najczęstsze problemy związane z wydajnością i im przeciwdziałać.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • http://www.postgresql.org/docs/9.2/interactive/performance-tips.html
 • Program szkolenia ZDALNEGO

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33