Microsoft SQL Server – administracja serwerem


Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia

  Wiedza uzyskana w trakcie szkolenia pozwoli na zrozumienie zasad działania oraz odpowiednie wykorzystanie poszczególnych komponentów funkcjonalnych SQL Server służących do zapewnienia wysokiej dostępności, skalowalności, wydajności oraz bezpieczeństwa danych. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie efektywnie zarządzać SQL Server, konfigurować funkcjonalności oraz monitorować poziom wykorzystania zapewniając jego użytkownikom odpowiedni komfort i zabezpieczenie działania aplikacji.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows, znajomość zagadnień dotyczących tematyki relacyjnych baz danych. Dodatkowym atutem będzie podstawowa znajomość języka T-SQL.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Instalacja i konfiguracja SQL Server
  • Przegląd edycji SQL Server
  • Przygotowanie do instalacji SQL Server
  • Wymagania sprzętowo-programowe
  • Przebieg procesu instalacji SQL Server
  • Konfigurowanie instancji SQL Server
  • Systemowe bazy danych
  Zarządzanie bazami danych i plikami baz danych
  • Tworzenie baz danych użytkownika
  • Planowanie rozmiarów baz danych
  • Zastosowanie grup plikowych
  • Tworzenie baz danych opartych na wielu plikach i grupach plikowych
  • Zasada działania dziennika transakcyjnego
  System zabezpieczeń i praw dostępu SQL Server
  • Przegląd trybów uwierzytelniania
  • Tworzenie kont logowania
  • Tworzenie użytkowników bazy danych
  • Zastosowanie ról bezpieczeństwa
  • Przegląd podmiotów i przedmiotów zabezpieczeń
  • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
  • Tworzenie i zastosowanie schematów
  • Przypisywanie schematów domyślnych
  • Zabezpieczanie danych na poziomie wiersza (RLS)
  • Maskowanie danych
  • Szyfrowanie danych
  • Posługiwanie się serwerami połączonymi
  Kopie zapasowe bazy danych
  • Planowanie strategii odtwarzania baz danych
  • Rodzaje kopii zapasowych
  • Proces tworzenia kopi zapasowej
  • Przywracanie bazy danych z różnych rodzajów kopii zapasowych
  • Proces odtwarzania bazy danych
  • Przywracanie baz systemowych
  Tworzenie migawki bazy danych
  • Zasada działania migawek
  • Tworzenie migawki bazy danych
  • Odtwarzanie bazy danych z migawki
  Monitorowanie funkcjonowania SQL Server

  ·       Narzędzia monitorowania SQL Server (Profiler, PerfMon, Data Collector, Extended Events)

  ·       Identyfikacja wąskich gardeł w działaniu SQL Server

  ·       Możliwe scenariusze optymalizacji działania serwera

  Automatyzacja procesów administracyjnych
  • Konfigurowanie SQL Server Agent
  • Tworzenie zadań administracyjnych (Jobs)
  • Tworzenie harmonogramów i harmonogramowanie zadań
  • Powiadamianie o statusie wykonania zadań administracyjnych
  • Tworzenie alertów i reagowanie w sytuacjach kryzysowych
  Konserwacja bazy danych
  • Przegląd typowych zadań konserwacyjnych
  • Wykorzystanie Maintenance Plan
  Wprowadzenie do replikacji i rozwiązań wysokiej dostępności
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  ·       Prawidłowo zainstalować i skonfigurować instancję SQL Server

  ·       Zaprojektować i kontrolować zabezpieczenia praw dostępu do obiektów instancji (baz danych, tabel itd.)

  ·       Dobrać optymalne parametry konfiguracji bazy danych

  ·       Zabezpieczyć bazę danych na wypadek awarii serwera

  ·       W przypadku wystąpienia awarii efektywnie odtworzyć działanie SQL Server oraz baz danych

  ·       Właściwie diagnozować wąskie gardła w działaniu serwera, identyfikować zasoby będące przyczyna powstawania wąskich gardeł

  ·       Monitorować wszystkie aspekty działania SQL Server, analizować wyniki monitorowania i formułować wstępne zalecenia dotyczące zmian w aplikacjach, kodzie procedur i zapytań

  ·       Tworzyć zautomatyzowane procedury realizujące rutynowe czynności administracyjne.

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  ·       T-SQL – optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe – szkolenie szczegółowo objaśnia kwestie funkcjonowania SQL Server i dostarcza wiedzy koniecznej do optymalizacji działania poszczególnych zapytań, procedur i innych elementów instancji.

  ·       Język T-SQL – poziom zaawansowany, które uzupełnia wiedzę uczestnika o wykorzystanie funkcji okienkowych, widoków, funkcji systemowych języka T-SQL. Bardzo dobra znajomość T-SQL pozwala na samodzielne przygotowanie elastycznych procedur automatyzujących i wspomagających pracę administratora serwera

  ·       Język T-SQL - programowanie. Szkolenie pozwala na opanowanie tworzenia procedur składowanych, funkcji oraz wyzwalaczy. Omawia najlepsze praktyki tworzenia własnego kodu.

  ·       Samodzielna analiza danych z wykorzystaniem Excel 2013 oraz dodatków Power Query, Power Pivot, Power View – Excel wzbogacony o dodatki z rodziny Power BI może stać się elastycznym i efektywnym narzędziem do analizy zebranych w czasie monitoringu SQL Server danych.

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Strojenie bazy danych i optymalizacja zapytań SQL

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Wprowadzenie do Deep Learning

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33