SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

 • Cele szkolenia

  W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę dotyczącą projektowania, wdrażania i dystrybucji raportów z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services Wiedza ta będzie mogła być wykorzystana do praktycznej realizacji rozwiązań analitycznych i raportowych na platformie Microsoft a w szczególności części odpowiedzialnej za wizualizację danych oraz tworzenie sformalizowanych dokumentów zawierających informacje pochodzące z różnych źródeł danych.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania Reporting Services do tworzenia raportów. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne dla programisty zajmującego się tworzeniem aplikacji i rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft oraz dla osób pełniących rolę analityków odpowiedzialnych za przygotowywanie informacji i raportów dla decydentów.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz umiejętność posługiwania się relacyjnymi bazami danych w stopniu podstawowym (obejmującym definiowanie połączenia z bazą danych oraz wybieranie danych przy pomocy języka SQL).

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Raportowanie – podstawowe pojęcia.

  • Cykl życia raportu.

  Architektura i podstawowe komponenty Reporting Services.

  Narzędzia wykorzystywane do budowy raportów.

  • Business Intelligence Development Studio.
  • SQL Server Data Tools.
  • Report Builder.
  • Tworzenie i zarządzanie projektem w BIDS/SSDT

  Definiowanie źródła danych raportu.

  • Określanie uprawnień dostępu do źródła danych.

  Definiowanie zestawu danych. Budowa zapytania.

  • Korzystanie z baz relacyjnych (SQL) i wielowymiarowych (OLAP – Analysis Services).

  Prezentacja danych przy pomocy elementu tablix.

  • Formatowanie tabeli.
  • Właściwości pól tekstowych.

  Publikacja raportu na serwerze Reporting Services.

  Sortowanie, filtrowanie i grupowanie danych w tabelach. Dodawanie podsumowań.

  Definiowanie wyrażeń w raportach. Formatowanie warunkowe.

  Wizualizacja danych przy pomocy wykresów i wskaźników.

  Zagnieżdżanie obiektów.

  • Wykorzystanie elementu Rectangle do grupowania obiektów.

  Wykorzystanie map.

  Właściwości i formatowanie raportu.

  • Podziały stron.

  Parametryzacja raportu.

  • Parametryzacja zestawów danych.

  Opcje interaktywne w raportach.

  • Mapa dokumentu.
  • Zakładki oraz akcje.
  • Interaktywne sortowanie.
  • Przełączanie widoczności elementów.

  Zarządzanie raportami w trybie natywnym przy pomocy Menedżera Raportów.

  Automatyzacja generowania i dystrybucji raportów przy pomocy subskrypcji.

  Definiowanie praw dostępu do raportów.

  Tworzenie, zarządzanie i wykorzystanie Web Parts do szybkiej budowy raportów.

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Zaprojektować proces raportowania w organizacji składający się z etapów przygotowania raportu, jego wdrożenia oraz zarządzania zawartością.
  • Dobrać odpowiednią do potrzeb oraz wymagań odbiorców formę wizualizacji danych przy pomocy tabel lub elementów graficznych (wykresy, wskaźniki, mapy).
  • Wzbogacić raport o opcje interaktywne, dostępne w trakcie przeglądania danych.
  • Zdefiniować w raporcie elementy dynamiczne, których wygląd i funkcjonowanie zależy od kontekstu/parametrów raportowania.
  • Zaplanować i wdrożyć procesy automatycznej dystrybucji raportów do wielu odbiorców.
  • Zabezpieczyć zawartość serwera raportowania przed dostępem osób niepowołanych oraz zdefiniować prawa dostępu do poszczególnych raportów.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z następujących szkoleń:

  • SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom zaawansowany – szkolenie omawia szczegółowo zaawansowane i niestandardowe techniki wizualizacji danych. Ważnym elementem szkolenia jest omówienie możliwości rozszerzania raportu o własne funkcje, kod lub elementy graficzne. Omawiane są również kwestie związane z konfiguracją Reporting Services oraz monitorowaniem i zapewnianiem jak najlepszej wydajności pracy serwera.

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom podstawowy Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-07-29
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom podstawowy Informatyka Microsoft Łódź 3 dni
2019-08-26
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom podstawowy Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-09-02
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom podstawowy Informatyka Microsoft Warszawa 3 dni
2019-09-11
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom podstawowy Informatyka Microsoft Poznań 3 dni
2019-09-23
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Microsoft SQL Server Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów – poziom podstawowy Informatyka Microsoft Kraków 3 dni
2019-09-30
Netto:1700.00zł
Brutto:2091.00zł
Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Microsoft SQL Server – Analysis Services – administracja i optymalizacja działania

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się administrowaniem serwerów, na których pracuje usługa Analysis Services. Wiedza ze szkolenia może być również wykorzystana przez osoby zajmujące się budową i wdrażaniem rozwiązań analityczno-raportowych wykorzystujących platformę Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania wielowymiarowych, analitycznych baz danych OLAP. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

SQL – język dostępu do bazy danych MS SQL Server – poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie MS SQL Server, chcą poznać szeroką paletę możliwości interakcji z bazą oraz oczkują wydajnych rozwiązań w dostępie dużych zbiorów danych o złożonej strukturze.

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom podstawowy

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Reporting Services – projektowanie i realizacja raportów - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom podstawowy

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

SQL Server – Integration Services – projektowanie i realizacja procesów ETL - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – poziom zaawansowany

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania relacyjnych baz danych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – programowanie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką programowania aplikacji bazodanowych przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – język Transact-SQL – wykorzystanie XML

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką przetwarzania danych w formacie XML przy pomocy języka T-SQL. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy programisty, administratora baz danych jak i analityka tworzącego zaawansowane rozwiązania przetwarzania danych w różnorodnych formatach.

Microsoft SQL Server 2012 – administracja serwerem

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych zarządzaniem serwerem bazy danych Microsoft SQL Server, m.in. programistów baz danych, wdrożeniowców aplikacji bazodanowych, przyszłych administratorów baz danych.

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server – Optymalizacja zapytań i strojenie wydajnościowe

Microsoft SQL Server 2012 – tworzenie rozwiązań Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych oraz programistów chcących poszerzyć swoje kompetencje o projektowanie i realizację aplikacji Business Intelligence.

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server - Analysis Services - projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP - poziom zaawansowany

Microsoft SQL Server – Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z techniką wykorzystania modeli tabelarycznych. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka tworzącego różnorodne raporty i zestawienia jak również programisty zajmującego się tworzeniem rozwiązań dla platformy przetwarzania danych Microsoft.

R – analiza danych, uczenie maszynowe – poziom podstawowy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących zapoznać się z możliwościami analizy i eksploracji danych z użyciem języka R oraz Microsoft SQL Server 2016. Umiejętności nabyte w trakcie szkolenia mogą być przydatne w codziennej pracy analityka biorącego udział w procesach podejmowania decyzji, tworzącego różnorodne raporty i zestawienia. Szkolenie pozwala również na uzyskanie dodatkowych kompetencji przez programistów bazodanowych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33