Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle - poziom podstawowy

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania mechanizmów dostępny w środowisku Oracle odpowiedzialnych za wyszukiwanie i analizowanie danych. Uczestnik posiądzie wiedzę odnośnie tworzenia konstrukcji wybierających dane z wielu tabel, wykorzystywania wbudowanych funkcji jednowierszowych i grupowych, uwzględnienia formatowania danych oraz ich sortowania. Wiedza dotyczy także operacji zbiorowych i podzapytań, jak również zapytań hierarchicznych oraz stosujących wielowymiarowe grupowania. Wiedza z kursu zawiera również informacje o sposobach realizacji zapytań retrospektywnych. 

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Microsoft Windows.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Relacyjny model danych

  • Schematy użytkownika
  • Podstawowe struktury danych
  • Zależności między strukturami 

  Język SQL - wybieranie danych 

  Programy nakładkowe do wykonywania zapytań 

  Tworzenie zapytań

  • Słowa kluczowe
  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Sortowanie danych

  Użycie funkcji w zapytaniach 

  • Funkcje jednowierszowe
  • Funkcje grupowe 
  • Konwersja typów danych

  Wybieranie danych z wielu tabel 

  Sposoby łączenia tabel

  Rodzaje złączeń

  • Równościowe (equi-join)
  • Nierównościowe (non-equi-join)
  • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostrone, prawostronne, obustronne
  • Samozłączenie (self-join)

  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań 

  • Część wspólna (Union)
  • Przecięcie (Intersect)
  • Różnica (Minus)

  Podzapytania 

  • Zwykłe
  • Skorelowane

  Przegląd funkcji SQL

  • Funkcje jednowierszowe
  • Modele formatu w funkcjach

  Obsługa stref czasowych

  • Typy danych
  • Funkcje
  • Konwersje

  Zapytania hierarchiczne

  • Idea
  • Klazule
  • Przykłady zastosowań

  Wielowymiarowe grupowanie 

  • Rollup
  • Cube

  Funkcjeanalityczne

  • Zastosowanie
  • Partycje
  • Okna
  • Funkcje rankingowe
  • Funkcje okna 
  • Funkcje raportujące 
  • Funkcje LAG/LEAD 
  • Funkcje FIRST/LAST 
  • Odwrotne funkcje percentyli
  • Funkcje rankingu hipotetycznego 
  • Funkcja WIDTH_BUCKET 
  • Funkcje statystyczne 

  Zapytania retrospektywne

  • Flashback Query
  • Flashback Version Query
  • FlashbackTransaction Query
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Wykonywać złożone zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel oraz na podstawie różnych wariantów złączeń,
  • Realizować raporty oparte o hierarchię, za pomocą zapytań hierarchicznych,
  • Obsługiwać strefy czasowe przy operowaniu na bazach w różnych strefach czasowych,
  • Tworzyć raporty z wielopoziomowymi agregacjami, za pomocą klauzul Rollup i Cube,
  • Wykorzystywać funkcje analityczne do operowania na zbiorach danych, oknach kroczących, wierszach sąsiednich
  • Realizować operacje retrospektywne dla odzyskiwania danych.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”
  • Szkolenie: „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”

  http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

   

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33