SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

Specjalistyczne Szkolenie z Języka SQL i Relacyjnych Baz Danych
Szkolenie dostępne w opcji ZDALNE

 • Cele szkolenia SQL

  W trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę dotyczącą zasad działania serwera relacyjnych baz danych, jego głównych elementach i zależnościach między obiektami baz danych. Uczestnik będzie rozumiał rolę języka SQL w interakcji użytkownika z bazą danych i serwerem, przede wszystkim w pozyskiwaniu określonych informacji. Dzięki licznym ćwiczeniom praktycznym uczestnik pozyska umiejętność formułowania różnego rodzaju zapytań o zróżnicowanym stopniu złożoności i stosowania ich adekwatnie do konkretnej sytuacji. Będzie potrafił zarządzać treściami zawartymi w bazie danych oraz wykorzystać transakcje w celu bezpiecznego przetwarzania i utrwalania efektów.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Microsoft Windows.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia SQL

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

  Szkolenia realizowane są w dwóch formach:
  • Kursy stacjonarne: w pracowni komputerowej.
  • Kursy zdalne: szkolenia w formule distance learning dające możliwość uczestnictwa w kursie z dowolnego miejsca, w którym uczestnik korzysta z komputera z dostępem do internetu, mikrofonem i kamerą.

  Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące konkretnego tematu zostaną przekazane przez opiekuna handlowego (szkolenia@comarch.pl). Terminy szkoleń realizowanych w tej formule oznaczone są w wyszukiwarce kursów ikoną „ZDALNE”.

  Kursy w formule distance learning realizujemy również w grupach zamkniętych.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Relacyjny model danych

  • Schematy użytkownika
  • Podstawowe struktury danych
  • Zależności między strukturami

  Język SQL - wybieranie danych 

  Programy nakładkowe do wykonywania zapytań

  Tworzenie zapytań

  • Słowa kluczowe
  • Składnia poleceń
  • Stosowanie aliasów dla kolumn i tabel

  Sortowanie danych

  Użycie funkcji w zapytaniach 

  • Funkcje jednowierszowe
  • Funkcje grupowe 
  • Konwersja typów danych

  Wybieranie danych z wielu tabel 

  Sposoby łączenia tabel

  Rodzaje złączeń

  • Równościowe (equi-join)
  • Nierównościowe (non-equi-join)
  • Typy złączeń zewnętrznych (outer-join): lewostronne, prawostronne, obustronne
  • Samozłączenie (self-join)

  Operacje zbiorowe na wynikach zapytań

  • Suma
  • Przecięcie
  • Różnica 

  Podzapytania 

  • Zwykłe
  • Skorelowane

  Język manipulowania danymi (DML) 

  • Insert
  • Update
  • Delete
  • Operacje DML w oparciu o wyniki zapytań

  Transakcje

  • Idea transakcyjności operacji
  • Zatwierdzanie (commit)
  • Odrzucanie (rollback)
  • Punkty zachowania (savepoint)

  Język definiowania danych (DDL) 

  • Typy danych
  • Tworzenie tabel
  • Tworzenie tabel w oparciu o zapytania
  • Zarządzanie tabelami
  • Pojęcie kluczy
  • Ograniczenia integralnościowe, tworzenie i zarządzanie

  Pojęcie perspektywy 

  Sekwencje i ich zastosowanie

  Indeksowanie danych

  • Cele
  • Indeksy tworzone ręcznie i automatycznie
  • Zarządzanie indeksami

  Użytkownicy i zarządzanie schematami

  Uprawnienia i role

  • Uprawnienia obiektowe i systemowe
  • Zarządzanie uprawnieniami
  • Przekazywanie uprawnień
  • Synonimy
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu SQL – język dostępu do bazy danych Oracle uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • Połączyć się z bazą danych za pomocą aplikacji klienckiej,
  • Tworzyć proste zapytania w celu wyświetlenia danych z pojedynczych tabel,
  • Korzystać z funkcji jednowierszowych do przekształcania i konwersji danych oraz funkcji grupowych do agregowania całych zbiorów lub grup rekordów,
  • Formułować złożone zapytania obejmujące złączenia wielu tabel oraz podzapytania proste i skorelowane,
  • Wykorzystywać aliasy dla kolumn i tabel,
  • Manipulować danymi w tabelach: wstawiać dane, edytować je oraz kasować,
  • W manipulowaniu danymi wykorzystywać podzapytania,
  • Stosować transakcje do zatwierdzania lub odrzucania efektów edycji danych, 
  • Zarządzać uprawnieniami w czynnościach na bazie i dostępie do obiektów w schematach.
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „SQL w Oracle - kurs zaawansowany”
  • http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

   

 • Program szkolenie ZDALNE

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Co to jest SQL?

SQL (Structured Query Language) język interakcji z bazami danych. Umożliwia pracę z bazami danych oraz hurtowanimi danych o strukturze relacyjnej. Język został zaimplementowany w więksości serwerów baz danych, w tym w środowiskach: Oracle, MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL a częściowo również w MS Access.

Język służy do wydobywania oraz edycji danych, a także do implementacji baz danych oraz zarządzania bazami i ich użytkownikami. SQL jest standaryzowany przez ANSI oraz ISO, jako najważniejszy język do obsługi danych w systemach baz danych.

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33