Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

 • Cele szkolenia

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zasad działania serwera Oracle ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które mają wpływ na wydajność funkcjonowania środowiska. Kluczową wiedzą wyniesioną ze szkolenia będzie świadomość różnorodnych aspektów projektu i implementacji baz danych związanych z szybkością realizacji operacji, wielodostępem do bazy danych oraz jej niezawodnością. Wiedza obejmuje zrozumienie organizacji struktur przechowywania danych, struktur pomocniczych, ze szczególnym uwzględnieniem indeksów, gromadzenia i wykorzystania statystyk oraz pracy optymalizatora. Umiejętności zdobyte w ramach szkolenia to przede wszystkim pozyskiwanie planów wykonania zapytań i ich interpretacja, gromadzenie statystyk, ich weryfikacja i przenoszenie. Bardzo ważna umiejętnością jest tworzenie i edycja właściwie dobranych struktur indeksujących i ich przebudowa. Umiejętności obejmują również wykorzystanie wskazówek optymalizatora do wpływania na plany wykonania zapytań.

 • Profil słuchaczy

  Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL-język dostępu do bazy danych Oracle”).

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Podstawy architektury baz danych Oracle w kontekście optymalizacji poleceń SQL
  Badanie wydajności zapytania:

  •     bez uruchamiania polecenia (Explain Plan)
  •     po wykonaniu polecenia (Autotrace)

  Analiza planu wykonania polecenia:

  •     cel istnienia
  •     interpretacja
  •     elementy planu wykonania zapytania
  •     koszty poszczególnych etapów realizacji planów

  Ocena wydajności zapytania z wykorzystaniem śledzenie sesji i widoków systemowych (V$SQL)
  Dobre praktyki dla optymalizacja zapytań:

  •     metody optymalizacji zapytań
  •     efektywność metody złączenia i dobór algorytmów łączenia
  •     problemy z sortowaniem i możliwości jego ominięcia

  Optymalizator kosztowy (CBO)
  Statystyki i ich wpływ na realizację zapytań

  •     Metody gromadzenia statystyk
  •     polecenie ANALYZE
  •     pakiet DBMS_STATS
  •     Próbkowanie dynamiczne
  •     Weryfikacja statystyk dla poszczególnych obiektów

  Zmienne bindowane

  •     zalety i wady użycia zmiennych bindowanych
  •     mechanism adaptive cursor sharing
  •     bind variable peeking

  Indeksy

  •     Wpływ na plan wykonania poleceń
  •     Wykorzystanie w operacjach SELECT
  •     Wpływ indeksów na operacje DML (Insert, Update, Delete)
  •     Tworzenie I przebudowa indeksów
  •     indeksy B*-drzewo (proste i złożone, z kluczem odwrotnym, z kompresją klucza, niewidzialne, oparte na funkcji)
  •     bitmapowe
  •     tabele o organizacji indeksowej (IOT)
  •     monitorowanie indeksów
  •     Badanie rozmiarów I konieczności przebudowy

  Modyfikacja planów wykonania poleceń poprzez wskazówki optymalizatora (hinty)

  •     wybór trybu pracy optymalizatora
  •     wskazówki dla zapytań
  •     wskazówki dla operacji DML

  Wykorzystanie mechanizmu widoków zmaterializowanych dla przyspieszenia realizacji zapytań

  •     korzyści stosowania
  •     koszty budowy i utrzymywania
  •     odświeżanie ręczne i automatyczne
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  •     Przewidzieć potencjalne problemy związane z wydajnością baz danych w środowisku Oracle,
  •     Zaplanować organizację obiektów bazy danych
  •     Dobrać parametry struktur przechowywania danych do konkretnych potrzeb,
  •     Dobrać właściwe typy indeksów, reorganizować indeksu i sprawdzać ich przydatność
  •     Weryfikować i gromadzić statystyki, jak również przenosić je pomiędzy bazami,
  •     Zmniejszać rozmiar tabel,
  •     Wykorzystywać różne algorytmy łączenia tabel, stosownie do aplikacji,
  •     Wykorzystywać wskazówki optymalizatora do wpływania na plan wykonania zapytań.

  • Ścieżka rozwoju

   Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

   •     Szkolenie: „Oracle PL/SQL - język programowania”
   •     http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28286/toc.htm

   Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

   Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
   Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

   Najbliższe szkolenia

   Podobne szkolenia

   Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 11g

   Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

   Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle - poziom podstawowy

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych i podejmować decyzje biznesowe.

   Oracle SQL – poziom zaawansowany

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują język zapytań SQL do dostępu do danych przechowywanych w bazie Oracle. Uczestnicy szkolenia znają już podstawy języka SQL i chcą skupić się na uniwersalności, elastyczności i wydajności w tworzeniu poleceń.

   Strojenie wydajnościowe Oracle SQL

   Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich tych użytkowników, którzy są zainteresowani wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

   SQL – język dostępu do bazy danych Oracle

   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Oracle, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy.

   Język SQL dla analityków danych w środowisku Oracle – poziom zaawansowany

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać złożoną analizę danych w bazach danych i na tej podstawie podejmować decyzje biznesowe.

   Strojenie wydajnościowe bazy danych Oracle 12c

   Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów baz danych. Ponadto szkolenie może być użyteczne dla programistów implementujących bazy danych i aplikacje bazodanowe, którzy dzięki zrozumieniu zasad funkcjonowania serwera będą potrafili lepiej wykorzystać jego możliwości.

   Tuning SQL w Oracle. Optymalizacja zapytań

   Kurs przeznaczony jest dla projektantów, programistów, administratorów baz danych oraz wszystkich ich użytkowników zainteresowanych wydajnością środowiska bazodanowego Oracle.

   Zaawansowany język SQL i analiza danych w Oracle

   Kurs przeznaczony jest słuchaczy, którzy przeprowadzają operacje analityczne lub tworzą raporty w środowisku Oracle. Szkolenie jest kierowane do wszystkich, którzy potrzebują przeprowadzać analizę danych w bazach i hurtowniach danych w calu wsparcia podejmowania decyzji biznesowych.

   Oracle SQL – warsztaty praktyczne – poziom średniozaawansowany

   Warsztaty przeznaczone są dla osób, pracujących z relacyjnymi bazami Oracle, znających podstawy języka SQL, chcące doskonalić lub odświeżyć swoje umiejętności w tym zakresu.

   Skontaktuj się z naszym konsultantem

   Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

   Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

   31-864 Kraków

   ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33