Podstawy modelowania systemów w języku UML

Poznaj program szkolenia

 1. 01 Co zyskasz dzięki szkoleniu ?
 2. Cele szkolenia

  • Zapoznanie z praktycznym użyciem języka UML w projektowaniu systemów.
  • Nabycie umiejętności sprawnego odczytywania i interpretacji podstawowych, niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML.
  • Nabycie wiedzy dotyczącej poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi).
  • Zapoznanie się z możliwościami UML w zakresie tworzenia dokumentacji projektów  informatycznych (również funkcjonalnej/reklamowej, użytkowej i wykonawczej/technicznej).
  • Nabycie umiejętności posługiwania się programem wspomagającym użycie UML (na przykładzie programu Enterprise Architect).

  Umiejętności

  Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • Poprawnie interpretować modele procesów w BPMN,
  • Tworzyć modele biznesowe w UML w oparciu o modele procesów biznesowych w BPMN.
  • Rozróżniać podejście systemowe od podejścia biznesowego w analizie.
  • Przejść z analizy biznesowej w BPMN do analizy biznesowej w UML
  • Tworzyć modele systemów biznesowych z różnych perspektyw.
  • Przygotować modele w UML na potrzeby ich rozszerzenia do projektu systemu IT.
  • Unikać błędów powielanych w projektach, podręcznikach i książkach
 3. 02 Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?
 4. Profil uczestników

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w ramach zespołów tworzących systemy informatyczne i potrzebują języka usprawniającego współpracę (wewnątrz zespołu oraz z klientami). Szkolenie dla analityków biznesowych i systemowych, programistów, testerów, dokumentalistów, wdrożeniowców oraz dla menedżerów w/w zespołów.

  Przygotowanie uczestników

  Wymagana wiedza uczestników: ogólna znajomość zagadnień związanych z procesami projektowania i tworzenia systemów.

 5. 03 Czas trwania
 6. Przed nami:
  • 3 dni, 24 godzin szkoleniowe
 7. 04 Szczegółowy program szkolenia
 8. Szczegółowy program szkolenia

  Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

  Język UML

  Cel i zastosowanie

  Korzyści płynące z dobrej dokumentacji projektowej
  • Potrzeba istnienia (sensownych) standardów
  • Powstanie i wersje języka
  • Do czego służy UML?
  • UML a projektowanie obiektowe
  • Typy diagramów
  • Cechy dobrego modelu w UML
  • Podstawowe problemy przy projektowaniu
  • Narzędzia wspomagające
  Tworzenie modelu
  • Budowa okna programu
  • Tworzenie nowego modelu/projektu
  • Podstawowe operacje na modelu
  Class Diagram – słownik terminologii klienta i architektura systemu
  • Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem obiektowym
  • Analiza językowa
  • Tworzenie diagramu klas
  • Ćwiczenia
  Informacje uściślające definicje klas
  • Atrybuty klasy – właściwości obiektów systemu
  • Operacje klasy – funkcje i działania obiektów systemu
  • Dobra praktyka – typy danych dla atrybutów i argumentów operacji
  • Dodatkowe informacje uściślające definicję klasy – cel i ograniczenia obiektów systemu
  • Ćwiczenia
  Związki (ang. relationships) między klasami – struktura zależności obiektów systemu
  • Złożenie lub agregacja
  • Powiązanie (asocjacja) między klasami
  • Role powiązanych klas
  • Liczebność dla związku między klasami
  • Ćwiczenia [40 min.]
  Stereotypy – rozszerzenia języka

  Kryteria poprawności diagramu UML

  Object Diagram – specyficzne obiekty systemu
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu obiektów
  Package Diagram
  • Tworzenie diagramu pakietów
  Use Case Diagram – procesy realizowane przez system
  • Analiza funkcjonalna – cel i znaczenie
  • Diagram przypadków użycia w analizie funkcjonalnej
  • Podstawowe elementy
  • Przypadek użycia (use case)
  • Aktor (actor)
  • System
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu przypadków użycia
  • Ćwiczenia
  Scenariusze (scenarios) – czynności składowe procesów
  • Struktura scenariusza
  • Znaczenie scenariuszy w analizie
  • Znaczenie scenariuszy w projekcie
  • Dodawanie scenariuszy
  • Ćwiczenia
  Optymalizacja tworzenia scenariuszy

  Kryteria wydzielania procesów w trakcie pisania scenariuszy

  Związki na diagramach przypadków użycia – zależności między procesami w systemie
  • Asocjacja aktora z przypadkiem użycia
  • Przypadek zawierany (include)
  • Przypadek rozszerzający (extend)
  • Punkt rozszerzenia przypadku użycia (extension point)
  • Ćwiczenia

  Activity Diagram – algorytmy przebiegu procesów

  Podstawowe pojęcia

  Konwencje UML

  Tworzenie diagramu czynności

  • Punkt początkowy (initial point)
  • Czynność (activity)
  • Punkt końcowy (final point)
  • Przepływ sterowania (control flow)
  • Czynność uszczegółowiona

  Przepływy decyzyjne – uwarunkowane rozgałęzienie procesu

  Przepływy współbieżne – przetwarzanie równoległe

  • Rozwidlenie (fork node) lub scalenie (join node)
  • Specyfikacja scalenia (join specification)
  • Tory (swimlanes) i partycje (partitions) – oznaczanie odpowiedzialności lub miejsca realizacji
  • Wagi (weights) – uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej
  • Sygnały (signals) – uruchomienie czynności zdalne lub w/po określonym czasie
  • Obszary rozszerzenia (expansion regions) – przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów
  • Obszary przerwania (interruptible activity regions) – zdalne, czasowe lub awaryjne przerwanie czynności/procesu
  • Ćwiczenia
  Communication Diagram – szkic komunikacji obiektów w procesie
  • Podstawowe elementy
  • Klasyfikator (classifier)
  • Asocjacja (association)
  • Komunikat (communicate)
  • Konwencje UML
  • Tworzenie diagramu komunikacji
  • Ćwiczenia
  Requirements Diagram – potrzeby klienta/użytkowników systemu
  • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
  • Dobra specyfikacja wymagań
  • Zbieranie wymagań
  • Związki między wymaganiami
  • Konwencje UML
  Tworzenie diagramu wymagań
  • Automatyczna numeracja wymagań
  • Kolory oznaczające status wymagań
  • Status wymagania
  Sprawdzanie kompletności modelu [10 min.]

  [opcja] Ćwiczenia [30 min.]

  Wdrażanie diagramów UML w projektach

  Przydatne mechanizmy programu EA

  [opcja] Szkolenie a egzamin OCUP

  Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

  Metoda realizacji szkolenia

  Wykład + ćwiczenia w ilości proporcjonalnej do wykładu + indywidulane sprawdzenie i omówienie ćwiczeń.

  POBIERZ PROGRAM W PDF

 9. 05 Ścieżka rozwoju po szkoleniu
  • Szkolenia z zakresu używania pozostałych typów diagramów UML.
  • Szkolenie „Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0” – dla analityków biznesowych i systemowych (przygotowujących i wykorzystujących opisy procesów biznesowych jako podstawę do tworzenia systemów informatycznych).
 10. 06 W ramach szkolenia zapewniamy
 11. W ramach szkolenia zapewniamy

  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Co zyskasz dzięki szkoleniu ?

Cele szkolenia

 • Zapoznanie z praktycznym użyciem języka UML w projektowaniu systemów.
 • Nabycie umiejętności sprawnego odczytywania i interpretacji podstawowych, niezbędnych w dokumentacji projektowej diagramów UML.
 • Nabycie wiedzy dotyczącej poprawnej notacji UML (zgodnie ze standardami światowymi).
 • Zapoznanie się z możliwościami UML w zakresie tworzenia dokumentacji projektów  informatycznych (również funkcjonalnej/reklamowej, użytkowej i wykonawczej/technicznej).
 • Nabycie umiejętności posługiwania się programem wspomagającym użycie UML (na przykładzie programu Enterprise Architect).

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Poprawnie interpretować modele procesów w BPMN,
 • Tworzyć modele biznesowe w UML w oparciu o modele procesów biznesowych w BPMN.
 • Rozróżniać podejście systemowe od podejścia biznesowego w analizie.
 • Przejść z analizy biznesowej w BPMN do analizy biznesowej w UML
 • Tworzyć modele systemów biznesowych z różnych perspektyw.
 • Przygotować modele w UML na potrzeby ich rozszerzenia do projektu systemu IT.
 • Unikać błędów powielanych w projektach, podręcznikach i książkach

Czy to szkolenie jest dla Ciebie ?

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w ramach zespołów tworzących systemy informatyczne i potrzebują języka usprawniającego współpracę (wewnątrz zespołu oraz z klientami). Szkolenie dla analityków biznesowych i systemowych, programistów, testerów, dokumentalistów, wdrożeniowców oraz dla menedżerów w/w zespołów.

Przygotowanie uczestników

Wymagana wiedza uczestników: ogólna znajomość zagadnień związanych z procesami projektowania i tworzenia systemów.

Czas trwania

Przed nami:
 • 3 dni, 24 godzin szkoleniowe

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Rozpoczęcie szkolenia – sprawy organizacyjne

Język UML

Cel i zastosowanie

Korzyści płynące z dobrej dokumentacji projektowej
 • Potrzeba istnienia (sensownych) standardów
 • Powstanie i wersje języka
 • Do czego służy UML?
 • UML a projektowanie obiektowe
 • Typy diagramów
 • Cechy dobrego modelu w UML
 • Podstawowe problemy przy projektowaniu
 • Narzędzia wspomagające
Tworzenie modelu
 • Budowa okna programu
 • Tworzenie nowego modelu/projektu
 • Podstawowe operacje na modelu
Class Diagram – słownik terminologii klienta i architektura systemu
 • Podstawowe pojęcia związane z projektowaniem obiektowym
 • Analiza językowa
 • Tworzenie diagramu klas
 • Ćwiczenia
Informacje uściślające definicje klas
 • Atrybuty klasy – właściwości obiektów systemu
 • Operacje klasy – funkcje i działania obiektów systemu
 • Dobra praktyka – typy danych dla atrybutów i argumentów operacji
 • Dodatkowe informacje uściślające definicję klasy – cel i ograniczenia obiektów systemu
 • Ćwiczenia
Związki (ang. relationships) między klasami – struktura zależności obiektów systemu
 • Złożenie lub agregacja
 • Powiązanie (asocjacja) między klasami
 • Role powiązanych klas
 • Liczebność dla związku między klasami
 • Ćwiczenia [40 min.]
Stereotypy – rozszerzenia języka

Kryteria poprawności diagramu UML

Object Diagram – specyficzne obiekty systemu
 • Konwencje UML
 • Tworzenie diagramu obiektów
Package Diagram
 • Tworzenie diagramu pakietów
Use Case Diagram – procesy realizowane przez system
 • Analiza funkcjonalna – cel i znaczenie
 • Diagram przypadków użycia w analizie funkcjonalnej
 • Podstawowe elementy
 • Przypadek użycia (use case)
 • Aktor (actor)
 • System
 • Konwencje UML
 • Tworzenie diagramu przypadków użycia
 • Ćwiczenia
Scenariusze (scenarios) – czynności składowe procesów
 • Struktura scenariusza
 • Znaczenie scenariuszy w analizie
 • Znaczenie scenariuszy w projekcie
 • Dodawanie scenariuszy
 • Ćwiczenia
Optymalizacja tworzenia scenariuszy

Kryteria wydzielania procesów w trakcie pisania scenariuszy

Związki na diagramach przypadków użycia – zależności między procesami w systemie
 • Asocjacja aktora z przypadkiem użycia
 • Przypadek zawierany (include)
 • Przypadek rozszerzający (extend)
 • Punkt rozszerzenia przypadku użycia (extension point)
 • Ćwiczenia

Activity Diagram – algorytmy przebiegu procesów

Podstawowe pojęcia

Konwencje UML

Tworzenie diagramu czynności

 • Punkt początkowy (initial point)
 • Czynność (activity)
 • Punkt końcowy (final point)
 • Przepływ sterowania (control flow)
 • Czynność uszczegółowiona

Przepływy decyzyjne – uwarunkowane rozgałęzienie procesu

Przepływy współbieżne – przetwarzanie równoległe

 • Rozwidlenie (fork node) lub scalenie (join node)
 • Specyfikacja scalenia (join specification)
 • Tory (swimlanes) i partycje (partitions) – oznaczanie odpowiedzialności lub miejsca realizacji
 • Wagi (weights) – uruchomienie czynności po przekroczeniu wartości granicznej
 • Sygnały (signals) – uruchomienie czynności zdalne lub w/po określonym czasie
 • Obszary rozszerzenia (expansion regions) – przetwarzanie strumieni danych lub kolejek obiektów
 • Obszary przerwania (interruptible activity regions) – zdalne, czasowe lub awaryjne przerwanie czynności/procesu
 • Ćwiczenia
Communication Diagram – szkic komunikacji obiektów w procesie
 • Podstawowe elementy
 • Klasyfikator (classifier)
 • Asocjacja (association)
 • Komunikat (communicate)
 • Konwencje UML
 • Tworzenie diagramu komunikacji
 • Ćwiczenia
Requirements Diagram – potrzeby klienta/użytkowników systemu
 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • Dobra specyfikacja wymagań
 • Zbieranie wymagań
 • Związki między wymaganiami
 • Konwencje UML
Tworzenie diagramu wymagań
 • Automatyczna numeracja wymagań
 • Kolory oznaczające status wymagań
 • Status wymagania
Sprawdzanie kompletności modelu [10 min.]

[opcja] Ćwiczenia [30 min.]

Wdrażanie diagramów UML w projektach

Przydatne mechanizmy programu EA

[opcja] Szkolenie a egzamin OCUP

Zakończenie szkolenia (test + omówienie wyników, ocena szkolenia)

Metoda realizacji szkolenia

Wykład + ćwiczenia w ilości proporcjonalnej do wykładu + indywidulane sprawdzenie i omówienie ćwiczeń.

POBIERZ PROGRAM W PDF

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

 • Szkolenia z zakresu używania pozostałych typów diagramów UML.
 • Szkolenie „Modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0” – dla analityków biznesowych i systemowych (przygotowujących i wykorzystujących opisy procesów biznesowych jako podstawę do tworzenia systemów informatycznych).

W ramach szkolenia zapewniamy

W ramach szkolenia zapewniamy

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa (dla szkoleń stacjonarnych)

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33