Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

 • Cele szkolenia

  Poznanie podstawowych zasad rzemiosła i sztuki programowania. Zdobycie umiejętności czytania kodu ze zrozumieniem. Zrozumienie podstawowych konstrukcji używanych w programowaniu. Poznanie podstawowych rodzajów błędów języka VBA i sposobów ich unikania. Uzyskanie zestawu gotowych procedur do zastosowania w codziennej pracy.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość (teoretyczna i praktyczna) zagadnień poruszanych na szkoleniach „Microsoft Excel – kurs podstawowy” oraz „Microsoft Excel – kurs zaawansowany”.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Czas trwania

  4 dni (32 godzin)

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Makra – automatyzacja zadań w arkuszach

  • Rejestracja i uruchamianie makr
  • Przyciski uruchamiające makra z poziomu arkusza
  • Paski narzędziowe

  Edycja i zarządzanie kodem VBA

  • Budowa okna edytora VBA
  • Moduły VBA (ang. modules)
  • Archiwizacja i przenoszenie kodu VBA
  • Modyfikacja kodu VBA
  • Znaczenie kolorów w edytorze VBA

   Wstęp do programowania

  • Procedury i funkcje
  • Zmienne
  • Typy danych VBA
  • Operatory

  Zasady tworzenia dobrego kodu VBA

  Testowanie programu

  • Uruchamianie krokowe
  • Szybki podgląd wyników przetwarzania (instrukcja „Debug.Print” i panel „Immediate”)

   Przetwarzanie tekstów

  • Sklejanie tekstów (konkatenacja)
  • Funkcje przetwarzające ciągi znaków

   Sterowanie przetwarzaniem danych (instrukcje warunkowe i pętle)

  • Instrukcja warunkowa („If … Then … Else If … Else … End If”)
  • [opcja] Instrukcja wyboru („Select Case”)
  • Pętla z licznikiem („For … Next”)
  • Pętla przetwarzająca kolekcje obiektów („For Each … In … Next”)
  • Pętla z warunkiem zakończenia („Do … Loop”)
  • Instrukcja przerwania/wyjścia („Exit”)

  VBA w arkuszu kalkulacyjnym

  • Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych
  • Własności i metody
  • Hierarchia obiektów w MS Excel (aplikacja, zeszyt, arkusz, komórka)
  • Podstawowa składnia obiektowa
  • Klasy i kolekcje

   Operacje na komórkach i obszarach

  • Operacje na aktywnej komórce
  • Nawigacja względem aktywnej komórki
  • Odwołania do komórek i obszarów

   Pobieranie danych od użytkownika

  • Użycie funkcji „InputBox” (predefiniowanego okna dialogowego)
  • Konwersja typów danych.
  • Współpraca z innymi programami pakietu MS Office

  Szukanie błędów w programie

  Tworzenie własnych dodatków – przegląd możliwości jakie daje VBA

  Funkcje definiowane przez użytkownika

  • Działanie funkcji
  • Używanie funkcji w formułach MS Excel
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Tworzenie własnych funkcji
  • [opcja] Tworzenie funkcji z argumentami opcjonalnymi
  • Tworzenie dodatków – bibliotek funkcji
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować przetwarzanie i formatowanie dane w arkuszach kalkulacyjnych,
  • automatyzować sprawdzanie poprawności danych i obliczeń/przetwarzania danych (np. błędy użytkowników oraz błędy MS Excel),
  • automatyzować poprawianie danych (np. z najbardziej typowych błędów użytkowników).

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania - PREMIUM

Szkolenie z gwarancją realizacji, lokalizacją (centrum miasta) oraz cateringiem o podwyższonej jakości.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA part 2 (EN)

The training is designed for people who primarily want to expand their knowledge and skills gained in basic training and they need to automate the work associated with data processing in multiple sheets and / or workbooks.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA part 4 – forms and data presentation (EN)

This course is for people who have basic knowledge and skills in VBA workbook and worksheet programming and need to automate their work with data collection using different surveys/questionnaires or forms (paper or electronic) and/or their result graphic presentation/calculation.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki - PREMIUM

Szkolenie z gwarancją realizacji, lokalizacją (centrum miasta) oraz cateringiem o podwyższonej jakości.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33