VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

 • Cele szkolenia

  1. Zdobycie umiejętności tworzenia własnych mechanizmów przesyłania i pobierania danych z różnych baz (np. MS Access, MySQL, Oracle) za pomocą plików CSV.
  2. Zdobycie umiejętności sprawnego tworzenia i automatycznej obsługi baz danych w arkuszach kalkulacyjnych.
  3. Zrozumienie działania zmiennych tablicowych (umożliwiających m.in. szybkie przetwarzanie milionów rekordów).
  4. Przygotowanie zautomatyzowanego szablonu usprawniającego pracę z używanymi na stanowisku pracy bazami danych.
  5. Poszerzenie zestawu gotowych procedur – przydatnych narzędzi do zastosowania w codziennej pracy.
 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość zagadnień oraz posiadanie umiejętności będących treścią szkoleń „VBA w MS Excel (cz. 1): podstawy programowania” oraz „VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki”.

 • Czas trwania

  2 dni (po 8 godzin lekcyjnych)

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Ogólne zasady efektywnego działania baz danych

  Przenoszenie danych między bazami – obsługa plików CSV (tekstowych z dostępem sekwencyjnym)
  • Format plików CSV
  • Ogólny algorytm przetwarzania plików CSV
  • Inne możliwości wykorzystania mechanizmu obsługi plików CSV
  • Tryb „Input” – wczytywanie danych z pliku
  • Tryb „Output” – zapisywanie danych do pliku
  • Tryb „Append” – dopisywanie danych na końcu pliku
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 65 min. ćwiczeń)
  Nazwy komórek i obszarów
  • Zastosowanie i korzyści płynące z używania nazw
  • Zasady tworzenia i używania nazw
  • Operacje na nazwach
  • Pułapki języka VBA w zakresie używania nazw komórek/obszarów
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 45 minut wykładu i ok. 45 min. ćwiczeń)
  Zmienne tablicowe (tablice, arrays)
  • Korzyści płynące z używania tablic
  • Rodzaje zmiennych tablicowych
  • Zasady budowy i korzystania ze zmiennych tablicowych
  • Deklarowanie i przetwarzanie tablic
  • Tablice dwuwymiarowe
  • Tablice dynamiczne
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 70 minut wykładu i ok. 140 min. ćwiczeń)
  Własne typy danych (User-defined Type) – dla rekordów/struktur danych
  • Korzyści z używania strukturalnych typów danych
  • Tworzenie i używanie strukturalnych typów danych
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 35 minut wykładu i ok. 50 min. ćwiczeń)
  Przygotowanie szablonu bazy danych wraz z oprogramowaniem
  • Zawartość zeszytu-szablonu bazy danych
  • (Moduł obejmuje łącznie ok. 10 minut wykładu i ok. 130 min. ćwiczeń)
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  • automatyzować pobieranie i przesyłanie danych z i do dowolnych baz danych (za pośrednictwem plików CSV),
  • tworzyć i automatycznie obsługiwać dynamiczne bazy danych – o zmieniającej się ilości rekordów,
  • automatyzować obsługę bardzo dużych ilości rekordów (szybkie algorytmy z wykorzystaniem zmiennych tablicowych).
 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

  • „VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych”.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

VBA part 2 (EN)

The training is designed for people who primarily want to expand their knowledge and skills gained in basic training and they need to automate the work associated with data processing in multiple sheets and / or workbooks.

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33