Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

 • Cele szkolenia

  Poznanie zasad pisania czytelnego i przejrzystego kodu VBA. Poznanie najlepszych znanych praktyk programistycznych dotyczących ujednolicania kodu. Poznanie podstawowych reguł i mechanizmów decydujących o wydajności programów pisanych w języku VBA.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie uzupełniające – przeznaczone dla osób, które programują w języku VBA, ale zarazem wiedzę i umiejętności zdobywały przede wszystkim samodzielnie (nie uczestnicząc w kursach i szkoleniach z tego języka), chcą zaś zwiększyć swe umiejętności w zakresie efektywnego tworzenia szybko działającego i łatwego w utrzymaniu/rozbudowie kodu pisanych przez siebie programów.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagane są umiejętności i praktyka w programowaniu w języku VBA.

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, a także analizy porównawczej przykładów kodu różnej jakości. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Czas trwania

    1 dzień

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Standardy w programowaniu

  Czytelność kodu

  • Wcięcia
  • Odstępy
  • Długość wiersza
  • Komentarze
  • Zasady tworzenia nazw
  • Wielkość liter w nazwach
  • Używanie predefiniowanych stałych tekstowych
  • Ograniczenie zagnieżdżania konstrukcji z argumentami
  • Używanie jednolitej składni instrukcji If
  • Nazwy liczników pętli
  • Unikanie nadużywania instrukcji Exit oraz GoTo

  Poprawność kodu

  • Deklarowanie zmiennych i konwersja typów danych
  • Poprawna składnia obiektowa
  • Jawne odwoływanie się do obiektów
  • Jawne odwoływanie się do właściwości i metod
  • Używanie właściwości obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem

  Poprawność komunikacji z użytkownikiem

  • Poprawność i przejrzystość komunikatów dla użytkownika
  • Używanie okien InputBox i MsgBox
  • [opcja] Używanie okien dialogowych

  Wydajność

  • Porządek warunków składowych
  • Wykonywanie obliczeń przede wszystkim w pamięci operacyjnej
  • Używanie zmiennych tablicowych

  Organizacja kodu

  Własne funkcje

  Własne biblioteki

 • Umiejętności

  Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie:

  • zasad tworzenia czytelnego i przejrzystego kodu (do wykorzystania również w innych językach programowania),
  • zapobiegania najczęściej spotykanym błędom utrudniającym sprawdzanie poprawności i jakości kodu VBA,
  • ujednolicania kodu ułatwiającego propagowanie wzorców w zespołach współpracujących nad tworzeniem kodu VBA.
 • Ścieżka rozwoju

  Zakończenie ścieżki z tej tematyki.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Visual Basic for Application – standaryzacja kodu

Visual Basic for Application - standaryzacja kodu

VBA w MS Excel (cz.1): podstawy programowania

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się automatyzacji podstawowych prac wykonywanych w arkuszach kalkulacyjnych oraz zdobyć podstawową wiedzę niezbędną do dalszego rozwoju umiejętności programowania w języku VBA.

VBA part 1 - foundations (EN)

This course is for people who want to learn how to automate the basic work done in MS Excel and gain basic knowledge necessary for further development of VBA programming skills.

VBA w MS Excel (cz. 2): arkusze, zeszyty, pliki

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które przede wszystkim chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu podstawowym oraz potrzebują automatyzować prace związane z przetwarzaniem danych znajdujących się lub umieszczanych w wielu arkuszach i/lub zeszytach.

VBA w MS Excel (cz. 3): bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień pracują z bazami danych w arkuszach kalkulacyjnych oraz potrzebują automatyzować procesy wymiany danych (również z bazami danych tworzonymi w dedykowanych technologiach – MS Access, Oracle, MySQL itp.).

VBA w MS Excel (cz. 4): formularze i prezentacja danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się przede wszystkim gromadzeniem danych za pomocą rozmaitych ankiet/kwestionariuszy (papierowych lub elektronicznych) i/lub graficzną prezentacją wyników badań/obliczeń.

VBA w MS Excel (cz. 5): wspomaganie analizy danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie używania języka VBA w pracach z arkuszami kalkulacyjnymi, a na co dzień zajmują się analizą rozmaitych zestawów danych.

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel – przekrojowe

Programowanie Visual Basic for Applications (VBA) w MS Excel - przekrojowe

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33