VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.5]

 • Charakterystyka

  Ten 5-dniowy kurs, koncentrujący się na ćwiczeniach laboratoryjnych, zapewnia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy, umiejętności i zdolności uzyskania kompetencji w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących wirtualnej infrastruktury VMware vSphere 6.x. Ponadto kurs ten podnosi umiejętności uczestników w zakresie wykorzystywania narzędzi wiersza polecenia oraz narzędzi VMware vSphere® Web Client, VMware vRealize® Log lnsight™ i in. do analizy i rozwiązywania problemów.

 • Profil słuchaczy

  Słuchaczami są administratorzy systemowi, integratorzy systemów.

 • Wymagania wstępne

  Wymagania wstępne obejmują spełnienie jednego z poniższych:

  • Posiadanie certyfikacji VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV)
  • Ukończenie kursu VMware vSphere: Fast Track [V6.x]
  • Ukończenie kursu VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.x]
  • Posiadanie równoważnej wiedzy i doświadczenia w pracy z rozwiązaniami VMware ESXi™ oraz vCenter Server
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami wiersza polecenia jest wysoce zalecane, jak również ukończenie kursu VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.x].
 • Czas trwania

  5 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Moduł 1. Wprowadzenie do kursu

  • Wprowadzenie i logistyka kursu
  • Zapoznanie z celami kursu
  • Opis zagadnień poruszanych podczas kursu
  • Poznanie systemu certyfikacji VMware
  • Zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z użytkowania VMware Education Learning Zone
  • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów

  Moduł 2. Wprowadzenie do diagnozowania i rozwiązywania problemów

  • Identyfikowanie efektów problemów systemowych
  • Określenie zakresu diagnozowania i rozwiązywania problemów
  • Podejście strukturalne do diagnozowania i rozwiązywania problemów
  • Zrozumienie podstaw diagnozowania i rozwiązywania problemów
  • Postępowanie zgodnie z uporządkowaną procedurą diagnozowania i rozwiązywania problemów
  • Przeanalizowanie przykładowych przypadków diagnozowania i rozwiązywania problemów

  Moduł 3. Narzędzia do diagnozowania i rozwiązywania problemów

  • Używanie narzędzi wiersza poleceń do diagnozowania i rozwiązywania problemów
  • Wykorzystanie VMware vSphere® Management Assistant
  • Położenie oraz interpretacja zawartości ważnych plików dzienników systemowych
  • Wykorzystanie vRealize Log Insight do zbierania danych z dzienników systemowych, efektywnego ich przeszukiwania oraz analizy problemów

  Moduł 4. Zagadnienia sieciowe

  • Identyfikacja symptomów problemów związanych z siecią
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ze standardowych i rozproszonymi switchami wirtualnymi
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi maszyn wirtualnych
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieci zarządzającej oraz przywracanie konfiguracji
  • Identyfikowanie i zapobieganie potencjalnym problem

  Moduł 5. Pamięci masowe

  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń z pamięcią masową (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN™, oraz VMware vSphere® Virtual Volumes™)
  • Analiza dzienników systemowych powiązanych z pamięcią masową
  • Analiza scenariuszy nieprawidłowego działania sprzętu i złej konfiguracji oprogramowania
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wielościeżkowych (multipathing), w tym permanent device loss (PDL) oraz all paths down (APD)
  • Analiza potencjalnych przyczyn błędów oraz przywrócenie dostępności pamięci masowej

  Moduł 6. Zarządzanie klastrami

  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących vSphere HA
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie różnych typów problemów związanych z wykonywaniem migracji maszyn wirtualnych przy pomocy vSphere vMotion
  • Omówienie problemów dotyczących vSphere DRS oraz przywracanie właściwej funkcjonalności i zbalansowanego zużycia zasobów występujących po takich problemach
  • Analiza scenariuszy problemów dotyczących klastrów vSphere i zaproponowanie rozwiązań

  Moduł 7. Maszyny wirtualne

  • Diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z migawkami (snapshot)
  • Identyfikowanie możliwych przyczyn i rozwiązywanie problemów związanych z włączaniem maszyn wirtualnych
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów ze stanem połączenia maszyn wirtualnych
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów spotykanych podczas instalacji VMware ® Tools™
  • Analiza scenariuszy problemów i zaproponowanie rozwiązań

  Moduł 8. vCenter Server oraz ESXi

  • Zrozumienie architektury vCenter Server i VMware Platform Services Controller™ w środowisku vSphere 6.x
  • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z VMware Certificate Authority i certyfikatami
  • Analizowanie i rozwiązywanie problemów z usługami vCenter Server
  • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z bazą danych vCenter Server
  • Identyfikowanie problemów z VMware vCenter Server® High Availability
  • Analiza scenariuszy problemów dotyczących hostów ESXi oraz serwera vCenter Server i zaproponowanie rozwiązań
 • Umiejętności

  Po zakończeniu kursu uczestnik powinien potrafić:

  • Używać oprogramowania VMware vSphere Web Client, narzędzi wiersza polecenia oraz plików dzienników systemowych do diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących środowiska vSphere
  • Stosować podstawowe zasady i procedury diagnozowania i rozwiązywania problemów
  • Diagnozować i rozwiązywać problemy sieciowe
  • Analizować scenariusze awarii pamięci masowej oraz diagnozować i rozwiązywać problemy związane z pamięcią masową
  • Analizować scenariusze awarii klastrów vSphere oraz diagnozować i rozwiązywać problemy związane z klastrami VMware vSphere®
  • Diagnozować i rozwiązywać typowe problemy związane z VMware vSphere High Availability
  • Diagnozować i rozwiązywać problemy związane z migracją maszyn wirtualnych (VMware vSphere® vMotion®) oraz poprawieniem wykorzystania zasobów (VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™)
  • Diagnozować i rozwiązywać problemy związane z vCenter Server
  • Diagnozować i rozwiązywać problemy związane z hostami ESXi
  • Diagnozować i rozwiązywać problemy związane z niedziałającymi maszynami wirtualnymi, obejmujące problemy z instalacją, problemy z połączeniem sieciowym i inne

  • Ścieżka rozwoju

   Pozostałe kursy VMWare.

  Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

  Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
  Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

  Najbliższe szkolenia

  Szkolenie aktualnie niedostępne

  Zapytaj o termin

  Podobne szkolenia

  Skontaktuj się z naszym konsultantem

  Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

  Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

  31-864 Kraków

  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33