Microsoft Windows Server 2008 – konfiguracja Active Directory

 • Cele szkolenia

  Celem kursu jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy na temat działania Windows Server 2008 i Active Directory. Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennej pracy administratora systemu Windows Server 2008 i Active Directory. Kurs prezentuje tematykę objętą egzaminem 70-640 (83-640) „Windows Server 2008 Active Directory Configuration”

 • Profil słuchacza

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za implementacje, zarządzanie i utrzymanie Active Directory w środowisku Windows Server 2008, administratorów serwerów i sieci komputerowych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat Windows Server 2008 i Active Directory. Jednocześnie kurs pozwala przygotować się do egzaminu 70-640 (83-640) „Windows Server2008 Active Directory Configuration”.

 • Wymagania wstępne

  Ukończony kurs „Microsoft Windows Server 2008 – podstawy” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do Active DIrectory

  • Omówienie zasad działania Active Directory
  • Omówienie pojęć związanych z Active Directory
  • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
  • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
  • Relacje zaufania
  • Kontrolery domeny – zadania i funkcje
  • Planowanie Active Directory

   Instalacja Active Directory

  • Instalacja Active Directory
  • Omówienie instalacji kontrolera 2008 w środowisku 2003 (forestprep, domainprep)
  • Podstawowe narzędzia administracyjne
  • Baza NTDS.dit
  • Omówienie narzędzia ntdsutil
  • Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil
  • Dodawanie i usuwanie nowej domeny
  • Sprawdzanie/podnoszenie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny

  Role FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)

  • Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)
  • Schema Master
  • Domain Naming Master
  • PDC Emulator
  • RID (Relative ID Master)
  • Infrastructure Master
  • Lokalizowanie ról FSMO 
  • Konfiguracja Operations Masters.
  • Przenoszenie Operations Masters (seize i transfer),
  • Rozmieszczenie Operations Masters 
  • Schema Master – rozszerzanie schematu,
  • Usługi czasu w domenie (time service)
  • RODC - read-only domain controller
  • Omówienie RODC
  • Konfiguracja RODC
  • Separacja ról administracyjnych dla serwera
  • Replikacja haseł

  Lokacje (sites)

  • Tworzenie podsieci (Active Directory subnets)
  • Konfiguracja linków pomiędzy lokacjami ( site links)
  • Konfiguracja kosztu połączeń miedzy lokacjami (site link costing)
  • Konfiguracja infrastruktury w lokacjach (sites infrastructure)

  Replikacja Active Directory

  • Replikacja wewnątrz lokacji
  • Replikacja pomiędzy lokacjami
  • Planowanie czasu replikacji (replication scheduling), 
  • Konfiguracja protokołów replikacji (replication protocols), 
  • Wymuszanie replikacji 
  • Narzędzia repadmin i dcdiag

  Relacje zaufania

  • Omówienie relacji zaufania (trusts)
  • Rodzaje relacji zaufania
  • Konfigurowanie relacji zaufania

  Katalog globalny

  •  Omówienie katalogu globalnego
  • Konfiguracja katalogu globalnego (global catalog)
  • Universal Group Membership Caching (UGMC), 
  • Dodawanie atrybutu obiektu do replikacji do katalogu globalnego
  • Promowanie kontrolera, jako katalogu globalnego

  Tworzenie i zarzadzanie obiektami Active Directory

  • Użytkownicy i grupy - tworzenie i zarządzanie
  • Konfiguracja atrybutów użytkownika
  • Typy grup domenowych i ich zastosowania
  • User principal name (UPN) suffix
  • Konta wzorcowe (template accounts)
  • Automatyzacja tworzenia kont w Active Directory
  • Zarządzanie kontami Active Directory.
  • Konfiguracja członkowstwa w grupach 
  • Wyłączanie kont kontra kasowanie kont 
  • Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie (organizational units OUs)
  • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
  • Zastosowanie jednostek organizacyjnych
  • Tworzenie jednostek organizacyjnych
  • Delegacja uprawnień
  • Konta komputerów w domenie
  • Dodawanie komputerów do domeny

  DNS - Domain Name System

  • Omówienie DNS
  • Zasady rozwiązywanie nazw
  • Konfiguracja DNS
  • Strefy i ich konfiguracja
  • Rodzaje rekordów DNS
  • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS

  Polityki bezpieczeństwa 

  • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
  • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
  • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
  • Tworzenie i przypisywanie obiektów polityki grup (Group Policy objects GPOs)
  • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
  • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
  • Wymuszanie zastosowania polityki, 
  • Hierarchia OU
  • Dziedziczenie i blokowanie dziedziczenia
  • Filtrowanie Group Policy
  • Konfigurowanie wzorców GPO
  • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
  • Narzędzia gpresult i gpupdate
  • Instalacja oprogramowania przy użyciu GPOs.
  • Publikacja dla użytkowników (publishing to users)
  • Przypisywanie dla użytkowników (assigning software to users)
  • Przypisywanie dla komputerów (assigning to computers)
  • Usuwanie oprogramowania
  • Dostosowywanie oprogramowania instalowanego przy użyciu GPO - Office Resource Kit
  • Konfiguracja polityki kont.
  • Polityka haseł (domain password policy)
  • Blokowanie kont (account lockout policy)
  • Zastosowanie fine-grain password policies

  Konfiguracja audytu przy użyciu GPOs

  • audit logon events
  • audit account logon events
  • audit policy change
  • audit access privilege use
  • audit directory service access
  • audit object Access

  Monitorowanie Active Directory

  • Omówienie monitorowania Active Directory
  • Narzędzia monitorujące
  • Network Monitor
  • Task Manager
  • Event Viewer
  • ReplMon
  • RepAdmin
  • Windows System Resource Manager
  • Reliability i Performance Monitor
  • Server Performance Advisor

  Kopia bezpieczeństwa – wykonywanie i odtwarzanie

  • Windows Server Backup
  • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa plików i stanu systemu
  • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa(autorytatywne, nieautorytatywne) Active Directory
  • Directory Services Recovery Mode (DSRM)
  • Backup i odzyskiwanie GPO
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

  • wyjaśnić zagadnienia z zakresu Windows Server 2008 i Active Directory;
  • wdrażać i administrować Windows Server 2008 i Active Directory
  • monitorować pracę Windows Server 2008 i Active Directory;
  • tworzyć i zarządzać GPO (Group Policy Objects);
  • wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33