Microsoft Windows Server – konfiguracja Active Directory

Kurs Active Directory: Obsługa, Instalacja, Zarządzanie

 • Cele szkolenia

  Celem kursu jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy na temat działania Windows Server i jednego z jego najważniejszych elementów, jakim jest usługa Active Directory. Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennej pracy administratora systemu Windows Server i Active Directory. Szkolenie przygotowuje do zdania egzaminu 70-742: Identity with Windows Server. Kurs uwzględnia zmiany wprowadzone w Active Directory do najwyższego dostępnego poziomu funkcjonalnego.

 • Profil słuchacza

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za implementacje, zarządzanie i utrzymanie Active Directory w środowisku Windows Server , administratorów serwerów i sieci komputerowych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat Windows Server i Active Directory.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat budowy komputera, szczególnie kart sieciowych, dysków, oraz wiedzy z zakresu działania sieci komputerowych i podstaw TCP/IP. Do wykonania ćwiczeń konieczna jest umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows oraz czytania w języku angielskim.

  Rekomendujemy ukończenie kursu „Microsoft Windows Server – kurs podstawowy” lub posiadanie analogicznej wiedzy i umiejętności.

 • Czas trwania

  4 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Wprowadzenie do Active Directory
  • Omówienie zasad działania Active Directory
  • Omówienie pojęć związanych z Active Directory
  • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
  • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
  • Planowanie Active Directory
  Instalacja Active Directory
  • Instalacja Active Directory
  • Wirtualizacja kontrolerów domen: Zalety i Wady (USN Rollback i in.)
  • Omówienie instalacji kontrolera 2019 starszym środowisku
  • Podstawowe narzędzia administracyjne
  • Integracja z Server Manager
  • Omówienie narzędzia ntdsutil
  • Dodawanie i usuwanie nowej domeny
  • Sprawdzanie/podnoszenie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny
   Role FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)
  • Omówienie ról FSMO (Flexible Single Master of Operation / Operations Masters)
  o   Schema Master

  o   Domain Naming Master

  o   PDC Emulator

  o   RID

  o   Infrastructure Master
  • Lokalizowanie ról FSMO
  • Konfiguracja Operations Masters.
  o   Przenoszenie Operations Masters (seize i transfer),

  o   Rozmieszczenie Operations Masters

  o   Schema Master – rozszerzanie schematu,

  o   Usługi czasu w domenie (time service)
  • RODC - read-only domain controller
  • Omówienie RODC
  • Konfiguracja RODC
  • Separacja ról administracyjnych dla serwera
  • Replikacja haseł
  Lokacje (sites)
  • Tworzenie podsieci (Active Directory subnets)
  • Lokalizowanie usług w opariu o Lokacje – integracja z DFS-N
  Replikacja Active Directory
  • Replikacja wewnątrz lokacji i pomiędzy lokacjami
  • Replikacja pomiędzy lokacjami
  • Planowanie czasu replikacji (replication scheduling),
  • Wymuszanie replikacji
  • Narzędzia repadmin, dcdiag, nltest
  Relacje zaufania
  • Omówienie relacji zaufania (trusts)
  • Rodzaje relacji zaufania
  • Konfigurowanie relacji zaufania
  Katalog globalny
  • Omówienie katalogu globalnego
  • Konfiguracja katalogu globalnego (global catalog)
  • Universal Group Membership Caching (UGMC),
  • Dodawanie atrybutu obiektu do replikacji do katalogu globalnego
  • Promowanie kontrolera, jako katalogu globalnego
  Tworzenie i zarzadzanie obiektami Active Directory
  • Użytkownicy - tworzenie i zarządzanie
  • Konfiguracja atrybutów użytkownika
  • Typy grup domenowych i ich zastosowania
  • Grupy z członkostwem tymczasowym / Conditional Access
  • User principal name (UPN) suffix
  • Konta wzorcowe (template accounts)
  • Manipulacja kopiowanymi atrybutami
  • Automatyzacja tworzenia kont w Active Directory
  • Zarządzanie kontami Active Directory.
  • Konfiguracja członkostwa w grupach
  • Wyłączanie kont kontra kasowanie kont
  • Omówienie jednostek organizacyjnych i Kontenerów
  • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
  • Tworzenie i stosowanie jednostek organizacyjnych
  • Delegacja uprawnień
  • Konta komputerów w domenie
  • Dodawanie komputerów do domeny
  • Obiekty typu Kontakt
  • Obiekty typu Folder udostępniony
  • Obiekty typu Drukarka
  • Inne obiekty

   DNS - Domain Name System

  •  Omówienie DNS
  • Zasady rozwiązywanie nazw
  • Konfiguracja DNS
  • Strefy i ich konfiguracja
  • Rodzaje rekordów DNS
  • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS
  • Polityki DNS (DNS Policies)
  Integracja z usługami Office 365
  • Modele zarządzania tożsamością w Office 365
  • Wprowadzenie do synchronizacji pomiędzy AD a Office 365
  • Usługa Azure Active Directory
  Polityki bezpieczeństwa
  • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
  • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
  • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
  • Tworzenie i przypisywanie obiektów polityki grup (Group Policy objects GPOs)
  • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
  • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
  • Wymuszanie zastosowania polityki,
  • Hierarchia OU
  • Dziedziczenie i blokowanie dziedziczenia
  • Filtrowanie Group Policy
  • Konfigurowanie wzorców GPO
  • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
  • Narzędzia gpresult i gpupdate
  • Instalacja oprogramowania przy użyciu GPOs.
  o   Publikacja dla użytkowników (publishing to users)

  o   Przypisywanie dla użytkowników (assigning software to users)

  o   Przypisywanie dla komputerów (assigning to computers)

  o   Usuwanie oprogramowania
  • Dostosowywanie oprogramowania instalowanego za pomocą GPO (Office, Google Chrome, Firefox)
  • Konfiguracja polityki kont.
  o   Polityka haseł (domain password policy)

  o   Blokowanie kont (account lockout policy)

  o   Zastosowanie FGPP (Fine-Grain Password Policies)
  • Konfiguracja audytu przy użyciu GPOs
  Monitorowanie Active Directory
  • Omówienie monitorowania Active Directory
  • Narzędzia monitorujące
  o   Wireshark

  o   Task Manager

  o   Event Viewer

  o   RepAdmin

  o   Reliability i Performance Monitor

  o   Best Practices Analyzer

  Kopia bezpieczeństwa – wykonywanie i odtwarzanie
  • Windows Server Backup
  • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa plików i stanu systemu
  • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa(autorytatywne, nieautorytatywne) Active Directory
  • Directory Services Recovery Mode (DSRM)
  • Backup i odzyskiwanie GPO
 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:
  • wyjaśnić zagadnienia z zakresu Windows Server i Active Directory;
  • wdrażać i administrować Windows Server i Active Directory
  • monitorować pracę Windows Server i Active Directory;
  • tworzyć i zarządzać GPO (Group Policy Objects);
  • wdrażać i administrować DNS;
  • zaproponować różne rozwiązania zarządzania tożsamością w Office 365;
  • wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych.
 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  •        Windows Server - konfiguracja Hyper-V

  Kurs przygotowuje częściowo do następującego egzaminów:

  •        70-742: Identity with Windows Server

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33