Programowanie w XML - kurs przekrojowy

Szkolenie dostępne także w formie ZDALNEJ

 • Cele szkolenia Programowanie w XML

  Kurs wdraża informacje na temat programowania źródeł danych w języku XML. Celem szkolenia jest wdrożenie wiedzy dotyczącej podstaw języka XML z uwzględnieniem struktury XML, DTD ,XML Schema, XSLT. Kurs ma przygotować użytkownika do pracy ze źródłami danych XML, analizą tych źródeł jak również pisaniem ich oraz ma pokazać zastosowania języka.

 • Profil słuchaczy

  Kurs XML jest przeznaczony dla osób pragnących zdobyć nową wiedzę z zakresu budowy struktur języka HTML oraz DTD i XML Schema. Do potencjalnych uczestników można zaliczyć: analityków i projektantów aplikacji, kierowników projektów informatycznych, administratorów systemów.

 • Wymagania wstępne

  Znajomość podstawowa technologii web oraz prostych baz danych. Uczestnictwo np. w szkoleniu HTML – poziom podstawowy lub podobnym będzie mile widziane.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji kursu XML

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  1. Wprowadzenie do języka XML

  • Opis i krótka historia języka XML
  • Środowiska służące do edycji i uruchomienia plików XML
  • Statutowe zadania XML
  • Standardy XML

  2. Budowa podstawowej struktury dokumentu XML

  • Definiowanie elementów i znaczników XML
  • Atrybuty XML
  • Elementy Root, Parent i Child
  • Poprawny strukturalnie dokument XML
  • Komentarze i instrukcje sterujące

  3. Deklaracje DTD

  • Struktura DTD
  • Budowa DTD wewnętrznych
  • Budowa DTD zewnętrznych

  4. Definiowanie elementów XML w DTD

  • Atrybuty XML w definicjach DTD
  • Deklaracja notacji i jednostek w DTD
  • Namespaces – przestrzenie nazw XML
  • Zastosowanie sekcji warunkowych

  5. XML Schema – budowa schematów XML

  • Tworzenie schematów- działanie typów prostych i złożonych
  • Wykorzystanie w schematach typów prostych
  • Wykorzystanie aspektów
  • Aspekty wymuszające
  • Składacze sequence, choice i all
  • Typy złożone atrybutów i ich wystąpienia
  • Modelowanie struktury zastosowanie wzorców: Russian Doll, Venetian Blind, Salami Slice
  • Użycie grup xs:group i xs:attributeGroup
  • Typy złożone - modele zawartości
  • Dowolny element i atrybut: xs:any, xs:anyAttribute
  • Zastosowanie elementu Substitution
  • Porównanie XML Schema i DTD

  6. Transformacje i formatowanie XSLT

  • Wprowadzenie do XSLT
  • Struktura arkuszy Stylów XSLT
  • Użycie szablonów XSLT
  • Zmienne i parametry
  • Zastosowanie przetwarzania warunkowego
  • Użycie funkcji XSLT
  • Wykorzystanie rekurencji
  • Struktura pętli w XSLT: for-each
  • Instrukcja if-then
  • Elementy programowania w XSLT
  • Przestrzenie nazw w arkuszu stylów
  • Dostęp do zewnętrznych dokumentów
  • Zaawansowane aspekty arkusza XSLT
  • Prezentacja XSL-FO
  • Wykorzystanie kaskadowych Arkuszów stylów CSS

  7. Zastosowania języka XML

  • Aplikacje www – użycie XML.
  • XML jako istotny składnik projektów aplikacji – Android/Java
  • Dane specjalistyczne: MathML, MML, NVML etc.
 • Umiejętności

  Po kursie użytkownik będzie potrafił napisać proste źródła w XML, zdefiniować DTD dokumentu oraz pisać pliki Schema i XSLT a także implementować je w plikach XML.

 • Ścieżka rozwoju

  Po zakończeniu szkolenia Programowanie w XML rekomendowane jest skorzystanie ze szkolenia:

  • Programowanie w XML - poziom zaawansowany

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Podobne szkolenia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33