Czym jest Docker i w jaki sposób mogą go wykorzystać programiści?

Docker zastępuje wirtualizację przez stosowanie konteneryzacji.

Konteneryzacja polega na umożliwianiu uruchomienia wskazanych procesów aplikacji w wydzielonych kontenerach, które z punktu widzenia aplikacji są odrębnymi instancjami środowiska uruchomieniowego.

Przewagą Docker’a nad wirtualizacją jest możliwość uruchomienia aplikacji w wydzielonym kontenerze, bez konieczności emulowania całej warstwy sprzętowej i systemu operacyjnego.

Każdy kontener posiada wydzielony obszar pamięci, interface sieciowy z własnym prywatnym adresem IP oraz wydzielony obszar na dysku, na którym znajduje się zainstalowany obraz systemu operacyjnego i wszystkich bibliotek potrzebnych do działania aplikacji.

W wyniku jego zastosowania jest większa efektywność wykorzystania zasobów sprzętowych, co przy rozproszonych aplikacjach instalowanych do tej pory na kilkunastu bądź kilkudziesięciu wirtualnych maszynach.

Szkolenia z Zarządzania Kontenerami

Szkolenia z Kubernetes, Docker SysOps, Docker DevOps

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33