E-Comarch Mobile – Efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży we współpracy z systemami Comarch ERP

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie funkcjonalności aplikacji z rodziny Comarch Mobile (Sprzedaż, Monitorowanie i Kierownik Sprzedaży). Uczestnicy nabędą wiedzę, w jaki sposób samodzielnie zainstalować, skonfigurować i pracować z aplikacjami wspomagającymi biznesowe procesy obsługi mobilnej sprzedaży z punktu widzenia Przedstawiciela handlowego, jak i Kierownika sprzedaży. Dowiedzą się, w jaki sposób można efektywnie zarządzać pracownikami mobilnymi oraz jak można dostosować programy zgodnie z wymaganiami poszczególnych Klientów.

Profil słuchaczy

Szkolenie napisane z myślą o potrzebach merytorycznych Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy Comarch ERP (wymagany status Partnera), chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie biznesowych procesów mobilnej obsługi sprzedaż oraz efektywnego zarządzania pracownikami w terenie. Wystarczające jest ukończenie jednego z cykli autoryzacyjnych: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum. Od Uczestników oczekujemy znajomości przynajmniej jednego z wyżej wymienionych systemów. Zalecana jest podstawowa znajomość języka HTML.

Wymagania wstępne

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA. Wymagana weryfikacja zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA w chwili zapisu firmy spoza kręgu Partnerów. Niezbędny dostęp do Internetu oraz zainstalowany na stanowisku odtwarzacz plików multimedialnych, umożliwiający odtwarzanie filmów w formacie MP4. 

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

 • Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury).
 • Koszt: 49.90 zł netto/osoba.
 • Grupa: min. 1 osoba / max. 25.
 • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP). Możliwe udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie i możliwe dopisanie do grupy już realizującej dane e-szkolenie.  
 • Materiały: w formie elektronicznej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma on-line po teście sprawdzającym).
 • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający, zalecany do wykonanie po przerobieniu materiału e-szkolenia (pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem Certyfikatu ukończenia e-szkolenia on-line). 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie elektroniczne (on-line), bez statusu autoryzacji. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Realizowane jest w formie serii mini wykładów (filmów instruktażowych) dla każdego z omawianych produktów z rodziny Comarch Mobile, łączących w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Dostęp do testu jest ograniczony czasowo i nie wymaga umówienia jego terminu z Organizatorem. Przewidywany czas przyswajania materiału to 16-24 godziny (pracy non-stop). 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wstęp

 • Wprowadzenie do produktów Comarch Mobile Instalacja komponentów niezbędnych do pracy z aplikacjami mobilnymi (instalacja Menadżera Licencji oraz narzędzia Comarch ERP Update Agent)

 

Część I: Comarch Mobile Sprzedaż

 • Konfiguracja Comarch ERP XL na potrzeby współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż 
 • Konfiguracja Comarch ERP Optima na potrzeby współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż 
 • Konfiguracja Comarch ERP Altum na potrzeby współpracy z Comarch Mobile Sprzedaż 
 • Pierwsze kroki z aplikacją (instalacja aplikacji na telefonie, logowanie, menu główne, synchronizacja, konfiguracja, administracja)
 • Ogólne zasady obsługi aplikacji (gesty, budowa okien, globalne listy, filtrowanie, klawiatura dedykowana, wielojęzyczność)
 • Rozpoczęcie/zakończenie/podsumowanie dnia
 • Lista towarów, karta towaru, zatowarowanie magazynu
 • Proces wystawiania dokumentów w Comarch Mobile Sprzedaż
 • Obsługa płatności w Comarch Mobile Sprzedaż
 • Planowanie i realizowanie działań 
 • Raporty HTML i wydruki
 • Quiz

Część II: Comarch ERP Kierownik Sprzedaż

 • Instalacja i konfiguracja (konfiguracja Comarch ERP Auto Update na potrzeby, konfiguracja Menadżera Internetowych Usług Informacyjnych (IIS), instalacja aplikacji Comarch Mobile Kierownik Sprzedaży)
 • Konfiguracja Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima,  Comarch ERP Altum na potrzeby współpracy z Comarch Mobile Kierownik Sprzedaży
 • Instalacja Monitorowania
 • Pierwsze kroki z aplikacją (logowanie, menu główne, zmiana języka aplikacji)
 • Ogólne zasady obsługi aplikacji (menu główne, filtry, ustawienia aplikacji, zmiana hasła)
 • Planowanie działań CRM
 • Obsługa modułu Kontrahenci
 • Obsługa modułu Pracownicy
 • Obsługa komunikatora Monitorowanie
 • Nadzór nad Przedstawicielem handlowym (przeglądanie tras, wysyłanie/odbieranie wiadomości, konfiguracja znaczników)
 • Praca Przedstawiciela (korzystanie z komunikatora Monitorowanie, rejestrowanie tras, prowadzenie rozmów indywidualnych/grupowych, rejestracja statusów)
 • Quiz

Test sprawdzający on-line (dostępny na każdym etapie realizowania materiału, zalecana jego realizacja po całkowitym przerobieniu przygotowanego materiału, pozytywny wynik skutkuje wygenerowaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie e-kursu).

 

Umiejętności

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy zdobędą umiejętności i wiedzę w zakresie: 

 • obsługi procesów mobilnej obsługi sprzedaży i zarządzania siecią Przedstawicieli handlowych;
 • samodzielnej instalacji aplikacji Comarch Mobile wraz z niezbędnymi komponentami;
 • poprawnego skonfigurowania programów i dostosowania ich do wymagań Klienta;
 • wykonania prostych modyfikacji funkcjonalności programów.

Ścieżka rozwoju

Obecnie posiadamy o podobnej treści merytorycznej szkolenie e-learningowe: 

 • E-Comarch WMS – Mobilna obsługa magazynu we współpracy z systemami ERP.

Wszelkie Państwa sugestie są mile widziane (szkolenia.erp@comarch.pl). 

Test sprawdzający/Egzamin

Po każdej części e-szkolenia jest możliwość podejścia do quizu (rodzaj testu sprawdzającego), weryfikującego przyswojenie przez Użytkownika wiedzy z omawianego zakresu materiału. Quizy nie są obowiązkowe, więc ich ukończenie nie jest konieczne do zakończenia kursu, ale są dobrą formą treningu przed testem sprawdzającym.

Po realizacji e-szkolenia jest możliwość podejścia do testu sprawdzającego. Test udostępniany jest przez stronę www (link znajduje się bezpośrednio pod e-szkoleniem w obszarze tego szkolenia platformy E-Profesor). Po zakończeniu testu wyświetli się informacja o uzyskanym wyniku. Zostanie ona również wysłana na mailowy adres Uczestnika. Możliwe 3 podejścia do testu. Po 3-ech nie zaliczonych próbach prosimy o ewentualny kontakt z Organizatorem. 

Test składa się z 10 pytań wielokrotnego wyboru i trwa 30 minut. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi. Zaliczenie testu skutkuje wygenerowaniem on-line Certyfikatu ukończenia szkolenia.

Egzamin (autoryzacyjny / certyfikacyjny) – nie dotyczy.

E-Comarch Mobile – Efektywne zarządzanie zespołem sprzedaży we współpracy z systemami Comarch ERP

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Internet (platforma E-Profesor)2018-05-29
30 dni
e-Learning49.90 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-06-12
30 dni
e-Learning49.90 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-07-10
30 dni
e-Learning49.90 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-08-29
30 dni
e-Learning49.90 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-09-18
30 dni
e-Learning49.90 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.