E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom jak największy zasób wiedzy z zakresu rozwiązań i narzędzi Business Intelligence w Comarch ERP Altum. Po odbyciu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę z tematyki hurtowni danych, specyficznych funkcjonalności BI w Comarch ERP Altum, obszarów analitycznych oraz będzie potrafił posługiwać się Księgą Raportów (budowanie własnych raportów).

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Wymagania wstępne

Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Jego odpowiednikiem jest szkolenie stacjonarne: Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Od Uczestników oczekujemy znajomości logistycznych zagadnień systemów ERP oraz podstaw z zakresu BI.

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje tylko administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie dostępu do egzaminu, certyfikatu i faktury).

 1. Koszt: 49.90 zł netto/osoba + 23% VAT.
 2. Grupa: min. 1 osoba / max. 25.
 3. Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
 4. Możliwe udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie i możliwe dopisanie do grupy już realizującego e-szkolenia (dopóki nie jest w fazie fakturowania).  
 5. Materiały: w formie elektronicznej.
 6. Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
 7. Test sprawdzający/Egzamin: egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (on-line) w 30 dniu e-szkolenia (data zakończenia w ofercie szkoleniowej). Na indywidualną prośbę udostępniany w konkretnym/ustalonym dniu. 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

E-szkolenie dotyczy Comarch ERP Altum v. 2015.2.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wstęp

 • Zapoznanie z tematyką hurtowni danych
 • Cechy charakterystyczne i ograniczenia wynikające z technologii
 • Konfiguracja środowiska Comarch ERP Altum Business Intelligence
 • Omówienie Panelu Zarządzania

Prezentacja składników aplikacji 

 • Konfigurator BI
 • Panel Zarządzania

Raportowanie w systemie Comarch ERP Altum Business Intelligence 

 • Omówienie aplikacji raportującej w Comarch ERP Altum Business Intelligence
 • Przedstawienie możliwości Raportów OLAP, Map, Raporty oparte o zapytania SQL/MDX, 
 • Raporty typu Tabela
 • Podpinanie raportów Excel i Reporting Services
 • Możliwości mechanizmu Subskrypcji.
 • Prezentacja możliwości analitycznych systemu wraz z praktyczną budową raportów

Comarch ERP Altum BPM

 • Omówienie funkcjonalności BPM i metod jej zastosowania
 • Konfiguracja baz i usług BPM
 • Używanie narzędzia Problem Solver oraz import procesów BPM

Egzamin autoryzacyjny i ankieta

 

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

 • skonfigurować moduł Business Intelligence; 
 • tworzyć raporty Olap, SQL/MDX, Tabela; 
 • podpinać raporty Excel i Reporting Services;
 • edytować raporty Olap
 • tworzyć oraz edytować subskrypcje.

Ścieżka rozwoju

Proponujemy Państwu część szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w wersji e-learningowej. Nazwy tych szkoleń są poprzedzone literą „E”. 

Dostępne e-szkolenia autoryzacyjne Comarch ERP Altum: 

 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z  egzaminem; 
 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem; 
 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem; 
 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem.

Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu w wersji stacjonarnej lub w wersji e-learningowej i stacjonarnej. 

Cykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum w wersji stacjonarnejCykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum w wersji e-learningowej i stacjonarnej
Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail 
Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i WdrożenieE-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie
Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka 
Autoryzacja Comarch ERP Altum – KsięgowośćE-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość
Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business IntelligenceE-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence
Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i ElastycznośćAutoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność
Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM

Pełny opis ścieżki rozwoju 

Test sprawdzający/Egzamin

Dostęp do egzaminu: po 30 dniach od daty rozpoczęcia e-szkolenia (data zakończenia e-szkolenia zgodnie z ofertą). Na indywidualną prośbę egzamin może być udostępniony w ustalonym terminie. Egzamin jest niezależną częścią e-szkolenia. Uczestnik pomimo rezygnacji z egzaminu lub jego niezaliczenia otrzymuje fakturę i certyfikat. Jednak tylko pozytywny wynik egzaminu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim i jest podstawą do uzyskania statusu Partnera Comarch ERP Altum. 

Szkolenie zakończone jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP Altum (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

Test sprawdzający – nie dotyczy. 

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Internet (platforma E-Profesor)2018-05-31
30 dni
e-Learning99.00 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-06-08
30 dni
e-Learning99.00 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-07-06
30 dni
e-Learning99.00 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-08-23
30 dni
e-Learning99.00 PLN Rejestracja
Internet (platforma E-Profesor)2018-09-13
30 dni
e-Learning99.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum - BPM

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Adresujemy je do programistów, administratorów i wdrożeniowców, zajmujących się rozszerzaniem, konfiguracją i wdrażaniem Comarch ERP Altum.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.