E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowach

 • Cele szkolenia

  Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami tworzenia rozbudowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Szkolenie zawiera przykłady standardowych schematów i  definiowania warunków niestandardowych – wykorzystujących bezpośrednie odwołania do bazy danych, zapytania SQL, czy funkcje serwerowe. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu.

   

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem (także w wersji poprzedniej). Przeznaczone dla Klientów – użytkowników  pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

 • Wymagania wstępne

  Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA. 

  Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

 • Czas trwania i inne dodatkowe informacje

  • Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).
  • Koszt: 49.90 zł netto/osoba.
  • Grupa: min. 1 osoba / max. 25.
  • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń z systemów ERP. Możliwe udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie i możliwe dopisanie do grupy już realizującej dane e-szkolenie.  
  • Materiały: w formie elektronicznej.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
  • Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzający w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego. 
 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

   

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Schematy księgowe – informacje ogólne

  • Nagłówek schematu księgowego
  • Elementy schematu księgowego
  • Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
  • Księgowanie schematem
  • Podgląd zapisu księgowego
  • Przygotowanie do budowy schematu
  • Sprawdzenie poprawności schematu
  • Logowanie operacji seryjnych
  • Informacje ogólne – test sprawdzający

  Budowa schematu księgowego

  • Działanie schematu księgowego
  • Budowa schematu księgowego przy użyciu zaawansowanych opcji
  • Operator logiczny IN
  • Klauzula BETWEEN
  • Funkcja CASE
  • Funkcja systemowa ROUND
  • Funkcja systemowa DATEADD
  • Bezpośrednie odwołanie do pól w bazie danych
  • Zapytania SQL
  • Funkcje serwerowe
  • Budowa schematu księgowego – test sprawdzający
  • Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
  • Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
  • Zestawienie bilansowe

  Przykłady schematów księgowych 

  • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  • Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
  • Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
  • Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu  na konto zapisane na formularzu kategorii?
  • Jak stworzyć wielowariantowy wzorzec do księgowana zakupów?
  • Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
  • Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
  • Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
  • Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
  • Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)
  • Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu?
  • Jak zaksięgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module faktury)?
  • Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami Ma konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji VAT-7?
  • Jak zaksięgować deklarację VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
  • Jak stworzyć schemat dla raportów kasowo/ bankowy aby zapłaty korekt do faktur sprzedaży księgowały się na konto 201 i odpowiednio korekty dla faktur zakupu na konto 202?
  • Jak stworzyć schemat księgowy dla raportów kasowo/ bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?
  • Jak zaksięgować dokument kasowy na kontrahenta nieokreślonego który powstał z paragonu (do którego została wystawiona faktura sprzedaży na kontrahenta ABC)?
  • Jak zaksięgować różnice kursowe?
  • Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
  • Jak zaksięgować wartość zakupu z dokumentów przeniesionych do rejestru VAT sprzedaży z modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  • Jak zaksięgować na osobne konta kwotę netto towarów i usług?
  • Jak w schemacie księgowym dla dokumentu WZ odwołać się do wartości atrybutu na pozycji dokumentu?
  • Jak zaksięgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony?
  • Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?
  • Jak zaksięgować płatność do faktury w rejestrze VAT?
  • Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
  • Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
  • Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
  • Jak zaksięgować listę płac?
  • Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzą pracownicy z kilku wydziałów?
  • Jak zaksięgować listę płac korygującą?

   Przykłady schematów księgowych – test sprawdzający

 • Umiejętności

  Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka:

  • nabędzie umiejętności sprawnego poruszania się w Comarch ERP Optima Księga Handlowa;
  • zdobędzie umiejętności modyfikacji schematów księgowych i rozszerzania ich funkcjonalności; 
  • zdiagnozuje i samodzielnie rozwiąże typowe problemy związane z pracą.
 • Ścieżka rozwoju

  Polecamy e-szkolenia: 

  • „E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji”;
  • „E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima”.

  Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej. 

  Test sprawdzający/Egzamin

  Po każdej części szkolenia istnieje możliwość podejścia do testu w formie quizu, weryfikującego przyswojenie przez Użytkownika wiedzy z omawianego zakresu materiału. Po wykonaniu quizu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru oraz typu Prawda/Fałsz.

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych Biznes Comarch ERP Optima Internet (platforma E-Profesor) 30 dni
2019-01-31
nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych Biznes Comarch ERP Optima Internet (platforma E-Profesor) 30 dni
2019-02-12
nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych Biznes Comarch ERP Optima Internet (platforma E-Profesor) 30 dni
2019-02-26
nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych Biznes Comarch ERP Optima Internet (platforma E-Profesor) 30 dni
2019-03-13
nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych Biznes Comarch ERP Optima Internet (platforma E-Profesor) 30 dni
2019-03-26

Podobne szkolenia

E-Comarch ERP Optima – Szybki start z programem w firmie handlowej

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach logistycznych, magazynowo-handlowych lub rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość zagadnień handlowych.

E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi Comarch ERP Optima oraz zagadnień związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Ewidencja i rozliczanie pracowników

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem Comarch ERP Optima (zatrudnionych w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość zagadnień księgowych.

E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowach

Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem (także w wersji poprzedniej). Przeznaczone dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także Partnerom – firmom zajmującym się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu.

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima.

Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie i w firmach klienckich.

Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Płace i Kadry

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się wdrażaniem Comarch ERP Optima.

Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Księga Handlowa

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się wdrażaniem Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry – Współpraca z programem Płatnik, SODiR i e-Deklaracje

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, podstawowa znajomość zagadnień i przepisów kadrowo-płacowych oraz mile widziana znajomość modułu płacowo-kadrowego Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – Konfiguracja systemu oraz analiza wybranych składników wynagrodzenia

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA, chcących poszerzyć i usystematyzować wiedzę swoich Pracowników w zakresie konfiguracji systemu i analiz w Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus. Polecamy także Klientom – użytkownikom pracującym w Comarch ERP Optima (w działach płacowo-kadrowych oraz HR). Od Uczestników oczekujemy dobrej znajomości Comarch ERP Optima Płace i Kadry oraz zagadnień kadrowo-płacowych.

Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima - Sprawdź jakie to proste

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji

Jest to szkolenie przeznaczone dla Osób zarówno rozpoczynających pracę z Analizami BI jak i tych, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną wiedzę na temat systemu. Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach księgowych, magazynowo-rozliczeniowych). Polecane także Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Szkolenie polecamy: pracownikom działów finansowo-księgowych, wszystkim osobom odpowiedzialnych za rozliczenia w firmie, administratorom IT, odpowiedzialnym za utrzymanie aplikacji ERP.

Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS oraz podatkowe PIT w Comarch ERP Optima Płace i Kadry - obliczanie, wysyłka, wydruki

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Płace w praktyce

Szkolenie przeznaczone: dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych), potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system, Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima – Zaawansowane raportowanie w module Analizy BI

Szkolenie wdrożeniowe przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Polecamy firmom zajmującym się wdrażaniem Comarch ERP Optima.

E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 33