Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

 • Cele szkolenia

  Kurs obejmuje średnio - zaawansowane zagadnienia związane z analizą danych  osadzoną w środowiskach: Microsoft Excel, Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę danych, będę wiedzieli jak zaprojektować i stworzyć relacyjną bazę danych w oparciu o środowiska Access oraz MS SQL Server, jak również zarządzać taką bazą i stosować ją do głębszej analizy danych.

  Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny przeprowadzić takie analizy z użyciem właściwych narzędzi wymienionych programów. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, publikować dane w różnych formatach i mediach.

 • Profil słuchacza

  Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel oraz z relacyjnych baz danych (MS Access oraz MS SQL Server)

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu analizy danych i struktur danych

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  MS EXCEL W ANALIZIE DANYCH

  Efektywne korzystanie z Excela

  Wstęp do programu Excel 

  Architektura programu Excel

  Obiekty Excela - hierarchizacja

  Odwołania, nazwy i relacje w komórkach arkusza

  Struktura tabeli

  Optymalizacja formuł i funkcji w Excelu

  Wybrane funkcje wbudowane: data i czas, finansowe, matematyczne, statystyczne,   wyszukiwania, tekstowe

  Zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł

  Testowanie formuł

  Nawigowanie w arkuszu- współpraca w pomiędzy arkuszami

  Zaawansowane rozwiązanie – funkcje tablicowe

  Analiza bazodanowa w Excelu

  Źródła danych: wewnętrzne i zewnętrzne

  Tworzenie tabel: dobre praktyki

  Przeglądanie danych: sortowanie i filtrowanie

  Operacje na danych: dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie

  Konsolidacja danych w wielu arkuszach

  Sumy częściowe i konspekty

  Tabele przestawne

  Tworzenie tabeli przestawnej

  Modyfikacja tabeli przestawnej

  Filtrowanie i sortowanie

  Narzędzia tabel przestawnych

  Narzędzia tabel przestawnych

  Metody Statystyczne

  Podstawowe pojęcia statystyczne

  Rozkład normalny

  Prognozowanie: trend i regresja

  Wybrane funkcje statystyczne

  Interpretacja wyników

   

  MS ACCESS – SYSTEM ZARZĄDZANIE RELACYJNYMI BAZAMI DANYCH

  Podstawy projektowania baz danych

  Relacyjne bazy danych – podstawy

  Podstawowe pojęcia.

  Tabela, zapytanie, interfejs

  Klucz, klucz główny i obcy.

  Relacje między tabelami.

  Diagramy ERD (diagramy związków encji)

  Tworzenie struktur bazy danych w Accesie

  Tworzenie tabel

  Tworzenie zapytań

  Tworzenie formularzy

  Tworzenie raportów

  Tworzenie makr

  Łączenie struktur ze sobą – testowanie poprawności

  Publikacja wyników zapytań bazy danych

  Analiza danych w relacyjnej bazie danych

  Rodzaje kwerend, kwerendy zaawansowane

  Użycie formularzy w procesie przeglądania danych: sortowanie i filtrowanie

  Tworzenie formuł obliczeniowych, pola obliczeniowe

  Wprowadzenie do języka SQL

  Opis języka

  Typy danych

  Konstrukcje syntaktyczne języka SQL

  Podstawowe klauzule, funkcje oraz procedury

  Użycie podstawowych klauzul do tworzenie prostych kwerend w Accesie

   

  MS SQL SERVER i JEGO NARZĘDZIA

  Analiza serwera

  Wersje serwera

  Architektura MS SQL Server

  Środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie

  Archiwizacja bazy danych: backup i odtwarzanie bazy danych

  Tworzenie zapytań w  języku SQL

  Proste zapytania – klauzula SELECT,

  Funkcje i operatory,

  Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,

  Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY,

  Klauzula TOP,

  Złączenia wielu tabel- złączenia wewnętrzne i zewnętrzne,

  Grupowanie wierszy,

  Funkcje agregujące,

  Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,

  Podzapytania.

  Operacje na funkcjach i procedurach składowanych

  Tworzenie struktury bazy danych

  Tworzenie tabel – CREATE TABLE,

  Tworzenie kluczy

  Dodawania danych – INSERT,

  Modyfikacje danych – UPDATE,

  Usuwanie danych – DELETE. 

   

  WIZUALIZACJA DANYCH

  Wykresy: przygotowanie danych do prezentacji P

  Wykresy typowe i kastomizowane

  Formy prezentacji danych różnych typów

  Prezentacja danych 3D

  Przenoszenie danych pomiędzy programami

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a: przeprowadzać analizy danych z użyciem programu Excel, konstruować i rozumieć strukturę relacyjnych baz danych, przeprowadzać analizę danych w oparciu o takie bazy – z wykorzystaniem programów MS Access oraz MS SQL Server. Prezentować i publikować dane w różnej formie.

 • Program do pobrania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

nowość
Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja Informatyka Microsoft Office Wrocław 3 dni
2018-08-06
nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja Informatyka Microsoft Office Kraków 3 dni
2018-08-27
nowość
Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja Informatyka Microsoft Office Gdańsk 3 dni
2018-09-03
nowość Osiągnięto minimum zgłoszeń
Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja Informatyka Microsoft Office Warszawa 3 dni
2018-09-17
nowość
Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja Informatyka Microsoft Office Poznań 3 dni
2018-09-19
Strona 1 z 4

Podobne szkolenia

Microsot Excel – zaawansowane wykorzystanie formuł tablicowych

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać zaawansowane zasady wykorzystania formuł tablicowych. Szczególnie przydatne dla uczestników pracujących na dużych zbiorach danych.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23