Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Cele szkolenia

Kurs obejmuje średnio - zaawansowane zagadnienia związane z analizą danych  osadzoną w środowiskach: Microsoft Excel, Microsoft Access oraz Microsoft SQL Server. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady analityczne pozwalające na dokonanie analiz (funkcje, metody, prezentacje), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby przeprowadzić analizę danych, będę wiedzieli jak zaprojektować i stworzyć relacyjną bazę danych w oparciu o środowiska Access oraz MS SQL Server, jak również zarządzać taką bazą i stosować ją do głębszej analizy danych.

Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny przeprowadzić takie analizy z użyciem właściwych narzędzi wymienionych programów. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, publikować dane w różnych formatach i mediach.

Profil słuchacza

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel oraz z relacyjnych baz danych (MS Access oraz MS SQL Server)

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana podstawowa znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs podstawowy) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu analizy danych i struktur danych

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

MS EXCEL W ANALIZIE DANYCH

Efektywne korzystanie z Excela

Wstęp do programu Excel 

Architektura programu Excel

Obiekty Excela - hierarchizacja

Odwołania, nazwy i relacje w komórkach arkusza

Struktura tabeli

Optymalizacja formuł i funkcji w Excelu

Wybrane funkcje wbudowane: data i czas, finansowe, matematyczne, statystyczne,   wyszukiwania, tekstowe

Zagnieżdżanie funkcji i tworzenie formuł

Testowanie formuł

Nawigowanie w arkuszu- współpraca w pomiędzy arkuszami

Zaawansowane rozwiązanie – funkcje tablicowe

Analiza bazodanowa w Excelu

Źródła danych: wewnętrzne i zewnętrzne

Tworzenie tabel: dobre praktyki

Przeglądanie danych: sortowanie i filtrowanie

Operacje na danych: dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie

Konsolidacja danych w wielu arkuszach

Sumy częściowe i konspekty

Tabele przestawne

Tworzenie tabeli przestawnej

Modyfikacja tabeli przestawnej

Filtrowanie i sortowanie

Narzędzia tabel przestawnych

Narzędzia tabel przestawnych

Metody Statystyczne

Podstawowe pojęcia statystyczne

Rozkład normalny

Prognozowanie: trend i regresja

Wybrane funkcje statystyczne

Interpretacja wyników

 

MS ACCESS – SYSTEM ZARZĄDZANIE RELACYJNYMI BAZAMI DANYCH

Podstawy projektowania baz danych

Relacyjne bazy danych – podstawy

Podstawowe pojęcia.

Tabela, zapytanie, interfejs

Klucz, klucz główny i obcy.

Relacje między tabelami.

Diagramy ERD (diagramy związków encji)

Tworzenie struktur bazy danych w Accesie

Tworzenie tabel

Tworzenie zapytań

Tworzenie formularzy

Tworzenie raportów

Tworzenie makr

Łączenie struktur ze sobą – testowanie poprawności

Publikacja wyników zapytań bazy danych

Analiza danych w relacyjnej bazie danych

Rodzaje kwerend, kwerendy zaawansowane

Użycie formularzy w procesie przeglądania danych: sortowanie i filtrowanie

Tworzenie formuł obliczeniowych, pola obliczeniowe

Wprowadzenie do języka SQL

Opis języka

Typy danych

Konstrukcje syntaktyczne języka SQL

Podstawowe klauzule, funkcje oraz procedury

Użycie podstawowych klauzul do tworzenie prostych kwerend w Accesie

 

MS SQL SERVER i JEGO NARZĘDZIA

Analiza serwera

Wersje serwera

Architektura MS SQL Server

Środowisko: MS SQL Server Management Studio – jego budowa i zastosowanie

Archiwizacja bazy danych: backup i odtwarzanie bazy danych

Tworzenie zapytań w  języku SQL

Proste zapytania – klauzula SELECT,

Funkcje i operatory,

Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,

Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY,

Klauzula TOP,

Złączenia wielu tabel- złączenia wewnętrzne i zewnętrzne,

Grupowanie wierszy,

Funkcje agregujące,

Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,

Podzapytania.

Operacje na funkcjach i procedurach składowanych

Tworzenie struktury bazy danych

Tworzenie tabel – CREATE TABLE,

Tworzenie kluczy

Dodawania danych – INSERT,

Modyfikacje danych – UPDATE,

Usuwanie danych – DELETE. 

 

WIZUALIZACJA DANYCH

Wykresy: przygotowanie danych do prezentacji P

Wykresy typowe i kastomizowane

Formy prezentacji danych różnych typów

Prezentacja danych 3D

Przenoszenie danych pomiędzy programami

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a: przeprowadzać analizy danych z użyciem programu Excel, konstruować i rozumieć strukturę relacyjnych baz danych, przeprowadzać analizę danych w oparciu o takie bazy – z wykorzystaniem programów MS Access oraz MS SQL Server. Prezentować i publikować dane w różnej formie.

Program do pobrania

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka i wizualizacja

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-06-11
3 dni
Stacjonarne1300.00 PLN Rejestracja
Katowice2018-06-18
3 dni
Stacjonarne1300.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-06-27
3 dni
Stacjonarne1300.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-07-23
3 dni
Stacjonarne1300.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-08-06
3 dni
Stacjonarne1300.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.