Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji Microsoft Excel 2010 oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce.

Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji, formatowania, kopiowania, zapisywania i drukowania arkuszy, wykorzystania szablonów oraz będzie umiał wykonać podstawowe operacje na plikach. Będzie potrafił dostosować wstążkę, pracować z wieloma arkuszami i tworzyć wykresy oraz wstawiać formuły i funkcje do arkusza. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel 2010

Podstawowe pojęcia

Podstawowe informacje o interfejsie programu

Menu Backstage

Wstążka użytkownika

Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego

Kolumny i wiersze

Operacje na pliku

Zapisywanie skoroszytu

Charakterystyka plików w Microsoft Excel 2010

Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersjach Microsoft Excel

Operacje na arkuszach

Wstawianie arkuszy

Przenoszenie arkuszy

Kopiowanie

Zmiana nazwy

Usuwanie

Tworzenie i edycja wprowadzeń

Wprowadzanie danych w komórkach

Zaznaczanie komórek

Kopiowanie obszarów

Kopiowanie i przemieszczanie danych

Wstawianie wierszy i kolumn

Błyskawiczne wypełnianie

Zmiana i ukrywanie danych

Wprowadzanie formuł w arkuszu 

Budowa formuły

Odwołania do innych komórek

Podstawowe operatory w formułach

Tworzenie formuł 

Przykłady zastosowania formuł

Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi

Formuły logiczne - przykłady

Zamiana formuł na wartości liczbowe

Odwołania w arkuszach

Odwołania względne

Odwołania bezwzględne

Odwołania mieszane

Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

Połączenia między arkuszami

Połączenia między arkuszami

Nawigacja między skoroszytami

Połączenia między skoroszytami

Wprowadzanie funkcji 

Pojęcie funkcji

Główne typy funkcji

Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX

Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania

Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI

Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI

Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas

Funkcje tekstowe

Formatowanie arkuszy

Narzędzia formatowania komórek

Format wprowadzanych danych

Obramowania i cieniowania

Wyrównania

Linie siatek

Wyszukiwanie danych

Sortowanie danych

Podstawowe zastosowanie autofiltra

Wykresy

Główne typy wykresów

Tworzenie wykresów

Elementy wykresu

Modyfikacja wykresów

Elementy graficzne – podstawowe zastosowania

Wstawianie elementów graficznych

Diagramy blokowe

Drukowanie

Drukowanie arkuszy 

Drukowanie obszarów nieciągłych

Podgląd podziału stron

Operacje na oknach arkusza

Blokowanie komórek

Podział okna

Szablony

Kalendarz

Formularz

Raport

Budżet

Zarządzanie arkuszami

Zabezpieczenia zeszytów hasłami

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Obsługiwać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego

Dostosować interfejs programu do własnych potrzeb

Formatować dane

Sporządzać optymalne wydruki

Tworzyć wykresy

Wprowadzać formuły i funkcje

Korzystać z szablonów

Wyszukiwać dane

Zarządzać arkuszam

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2010 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu. 

W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Analiza finansowa w Microsoft Excel

Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-09
2 dni
Stacjonarne600.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-07-19
2 dni
Stacjonarne600.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-07-30
2 dni
Stacjonarne520.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-13
2 dni
Stacjonarne600.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-27
2 dni
Stacjonarne600.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.