Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji Microsoft Excel 2010 oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce.

  Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji, formatowania, kopiowania, zapisywania i drukowania arkuszy, wykorzystania szablonów oraz będzie umiał wykonać podstawowe operacje na plikach. Będzie potrafił dostosować wstążkę, pracować z wieloma arkuszami i tworzyć wykresy oraz wstawiać formuły i funkcje do arkusza. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.

  Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

 • Czas trwania

  2 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel 2010

  Podstawowe pojęcia

  Podstawowe informacje o interfejsie programu

  Menu Backstage

  Wstążka użytkownika

  Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego

  Kolumny i wiersze

  Operacje na pliku

  Zapisywanie skoroszytu

  Charakterystyka plików w Microsoft Excel 2010

  Otwieranie i zapisywanie plików z innych wersjach Microsoft Excel

  Operacje na arkuszach

  Wstawianie arkuszy

  Przenoszenie arkuszy

  Kopiowanie

  Zmiana nazwy

  Usuwanie

  Tworzenie i edycja wprowadzeń

  Wprowadzanie danych w komórkach

  Zaznaczanie komórek

  Kopiowanie obszarów

  Kopiowanie i przemieszczanie danych

  Wstawianie wierszy i kolumn

  Błyskawiczne wypełnianie

  Zmiana i ukrywanie danych

  Wprowadzanie formuł w arkuszu 

  Budowa formuły

  Odwołania do innych komórek

  Podstawowe operatory w formułach

  Tworzenie formuł 

  Przykłady zastosowania formuł

  Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi

  Formuły logiczne - przykłady

  Zamiana formuł na wartości liczbowe

  Odwołania w arkuszach

  Odwołania względne

  Odwołania bezwzględne

  Odwołania mieszane

  Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

  Połączenia między arkuszami

  Połączenia między arkuszami

  Nawigacja między skoroszytami

  Połączenia między skoroszytami

  Wprowadzanie funkcji 

  Pojęcie funkcji

  Główne typy funkcji

  Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX

  Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania

  Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI

  Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI

  Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas

  Funkcje tekstowe

  Formatowanie arkuszy

  Narzędzia formatowania komórek

  Format wprowadzanych danych

  Obramowania i cieniowania

  Wyrównania

  Linie siatek

  Wyszukiwanie danych

  Sortowanie danych

  Podstawowe zastosowanie autofiltra

  Wykresy

  Główne typy wykresów

  Tworzenie wykresów

  Elementy wykresu

  Modyfikacja wykresów

  Elementy graficzne – podstawowe zastosowania

  Wstawianie elementów graficznych

  Diagramy blokowe

  Drukowanie

  Drukowanie arkuszy 

  Drukowanie obszarów nieciągłych

  Podgląd podziału stron

  Operacje na oknach arkusza

  Blokowanie komórek

  Podział okna

  Szablony

  Kalendarz

  Formularz

  Raport

  Budżet

  Zarządzanie arkuszami

  Zabezpieczenia zeszytów hasłami

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  Obsługiwać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego

  Dostosować interfejs programu do własnych potrzeb

  Formatować dane

  Sporządzać optymalne wydruki

  Tworzyć wykresy

  Wprowadzać formuły i funkcje

  Korzystać z szablonów

  Wyszukiwać dane

  Zarządzać arkuszam

 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2010 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu. 

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

  Analiza finansowa w Microsoft Excel

  Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy Biznes i informatyka Microsoft Office Kraków 2 dni
2018-09-03
Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy Biznes i informatyka Microsoft Office Gdańsk 2 dni
2018-09-20
Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy Biznes i informatyka Microsoft Office Wrocław 2 dni
2018-09-24
Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy Biznes i informatyka Microsoft Office Warszawa 2 dni
2018-09-24
Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy Biznes i informatyka Microsoft Office Kraków 2 dni
2018-10-08
Strona 1 z 3

Podobne szkolenia

Microsot Excel – zaawansowane wykorzystanie formuł tablicowych

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać zaawansowane zasady wykorzystania formuł tablicowych. Szczególnie przydatne dla uczestników pracujących na dużych zbiorach danych.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23