Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

 • Cele szkolenia

  Celem szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
  Uczestnik zdobędzie umiejętność obróbki danych w arkuszu, generowania różnych typów wykresów.
  Będzie potrafił pracować z wieloma arkuszami i tworzyć zaawansowane formuły z zagnieżdżonymi funkcjami.
  Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił samodzielnie analizować dane przy pomocy tabel przestawnych oraz wykorzystywać inne źródła danych (MS Access, MS Query).
  Ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji MS Excel.

   

 • Profil słuchaczy

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

 • Wymagania wstępne

  Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, proste formatowanie danych, sortowanie i autofiltr.

 • Czas trwania

  3 dni po 8 godzin lekcyjnych

 • Metoda realizacji szkolenia

  Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

  Zaawansowana edycja danych

  Wklejanie specjalne

  Dynamiczne i statyczne obrazy danych

  Transpozycja

  Ukrywanie danych

  Menadżer nazw

  Zastosowanie obszarów

  Operacje na obszarach

  Zaawansowane formatowanie danych

  Formaty użytkownika

  Style – zastosowanie

  Formatowanie warunkowe

  Formatowanie zależne od wartości

  Formatowanie zależne od formuł i funkcji

  Poprawność danych

  Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa

  Listy wartości

  Dynamiczne listy wartości

  Duplikaty danych

  Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

  Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE

  Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU

  Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne

  Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ

  Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW, MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH

  Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy

  Funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST

  Formuły tablicowe

  Śledzenie błędów w Excelu

  Tworzenie wykresów

  Tworzenie zaawansowanych wykresów

  Szybkie dostosowywanie wykresów

  Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

  Praca z bazami danych 

  Reguły tworzenia bazy danych

  Tworzenie bazy danych w arkuszu

  Filtry zaawansowane

  Metody filtrowania danych

  Filtry zaawansowane

  Stosowanie warunków filtra

  Filtry zależne od formuł i funkcji

  Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

  Rejestrowanie makr

  Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

  Edytor VBA – widok makr

  Rodzaje makr

  Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA

  Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA

  Konspekty

  Grupowanie danych

  Autokonspekt

  Sumy częściowe

  Tworzenie sum częściowych

  Zastosowanie sum częściowych

  Konsolidacja danych

  Konsolidacja arkuszy

  Konsolidacja skoroszytów

  Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

  Pojęcie tabeli przestawnej

  Tworzenie tabel przestawnych

  Modyfikacje tabel przestawnych

  Obliczenia na tabeli przestawnej

  Grupowanie danych w tabeli

  Przykłady użycia tabel przestawnych

  Wykresy przestawne

  Raporty tabeli przestawnej

  Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

  Konsolidacja tabel

  Importowanie i eksportowanie danych

  Importowanie danych z innych aplikacji

  Eksportowanie danych do innych aplikacji

  Recenzje

  • Śledzenie zmian

  Zarządzanie zeszytami

  Zabezpieczenia plików

  Zabezpieczenia arkuszy

  Zabezpieczenia skoroszytów

  Ukrywanie danych

 • Umiejętności

  Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

  Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego

  Formatować dane na poziomie zaawansowanym

  Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji

  Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy

  Zakładać zaawansowane filtry

  Korzystać z szablonów

  Automatyzować pracę za pomocą makr

  Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji

  Importować i eksportować dane

  Korzystać z pracy online

  Zarządzać zeszytami

 • Ścieżka rozwoju

  Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2010 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

  W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

  Analiza finansowa w Microsoft Excel

  Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Poinformuj mnie o innym terminie tego szkolenia

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy dotyczące wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją marketingu bezpośredniego i otrzymywania na wskazany adres e-mail informacji handlowych zawartych w naszym newsletterze. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Najbliższe szkolenia

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany Biznes i informatyka Microsoft Office Gdańsk 3 dni
2018-09-03
Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany Biznes i informatyka Microsoft Office Kraków 3 dni
2018-09-10
Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany Biznes i informatyka Microsoft Office Wrocław 3 dni
2018-09-12
Osiągnięto minimum zgłoszeń
Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany Biznes i informatyka Microsoft Office Warszawa 3 dni
2018-09-19
Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany Biznes i informatyka Microsoft Office Kraków 3 dni
2018-09-24

Podobne szkolenia

Microsot Excel – zaawansowane wykorzystanie formuł tablicowych

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać zaawansowane zasady wykorzystania formuł tablicowych. Szczególnie przydatne dla uczestników pracujących na dużych zbiorach danych.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości. 

Zadzwoń lub napisz do nas jeśli napotkasz problem

31-864 Kraków

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 23