Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Cele szkolenia

Celem  szkolenia jest przedstawienie najczęściej wykorzystywanych funkcji Microsoft Excel 2013 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania. 

Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji i formatowania danych, pozna możliwości wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i statystycznych oraz będzie umiał wykonać popularne obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie umiał sortować i filtrować dane oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą prostych makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych oraz autonomicznych wykresów przestawnych. Uczestnicy nauczą się zarządzać arkuszami i skoroszytami, a także wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu popularnych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły, proste formatowanie danych.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Odwołania w arkuszach

Odwołania względne

Odwołania bezwzględne

Odwołania mieszane

Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

Połączenia między arkuszami

Połączenia między arkuszami

Połączenia między skoroszytami

Formatowanie warunkowe

Formatowanie zależne od wartości

Walidacja danych

Listy wartości

Walidacja tekstowa i liczbowa

Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji

Pojęcie funkcji

Główne typy funkcji

Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX

Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania

Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI

Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI

Przykłady funkcji zagnieżdżonych

Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ

Wyszukiwanie danych

Sortowanie danych

Zastosowanie autofiltra

Warunki autofiltra

Widoki niestandardowe

Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

Rejestrowanie prostych makr

Wykresy

Główne typy wykresów

Tworzenie wykresów

Elementy wykresu

Modyfikacja wykresów

Natychmiastowe analizowanie danych

Typy dostępnych wykresów

Wykres przebiegu w czasie

Drukowanie

Drukowanie arkuszy 

Drukowanie obszarów nieciągłych

Podgląd podziału stron

Operacje na oknach arkusza

Blokowanie komórek

Podział okna

Konspekty

Grupowanie danych

Autokonspekt

Sumy częściowe

Tworzenie sum częściowych

Zastosowanie sum częściowych

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

Pojęcie tabeli przestawnej

Tworzenie tabel przestawnych

Przykłady użycia tabel przestawnych

Zabezpieczenie skoroszytów i arkuszy

Zabezpieczenia skoroszytów hasłami

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Obsługiwać popularne funkcje arkusza kalkulacyjnego

Formatować dane na poziomie zaawansowanym

Wykonywać obliczenia za pomocą formuł i funkcji

Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy

Zakładać filtry

Rejestrować proste makra

Analizować dane za pomocą sum częściowych i tabel przestawnych

Zarządzać zeszytami

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu jego najczęściej używanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości programu.

Ze względu na to, że część tematyki pokrywa się ze szkoleniem Microsoft Excel 2013 – kurs zaawansowany, zaleca się uczestniczenie tylko w jednym z nich. Szkolenie Excel 2013 – kurs średnio zaawansowany nie należy również do ścieżki szkoleniowej Excela prawidłowa ścieżka to: 

Microsoft Excel 2013 – poziom podstawowy

Microsoft Excel 2013 – poziom zaawansowany

Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Analiza finansowa w Microsoft Excel

Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Microsoft Excel 2013 – kurs średnio zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-02
2 dni
Stacjonarne700.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-07-12
2 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja
Kraków2018-07-19
2 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-07-23
2 dni
Stacjonarne620.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-08-09
2 dni
Stacjonarne700.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.