Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Cele szkolenia

Celem  szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2013 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

Uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się o możliwości importowania i eksportowania danych w programie. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu. 

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, proste formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zaawansowana edycja danych

Wklejanie specjalne

Dynamiczne i statyczne obrazy danych

Transpozycja

Ukrywanie danych

Menadżer nazw

Zastosowanie obszarów

Operacje na obszarach

Zaawansowane formatowanie danych

Formaty użytkownika

Style – zastosowanie

Formatowanie warunkowe

Formatowanie zależne od wartości

Formatowanie zależne od formuł i funkcji

Poprawność danych

Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa

Listy wartości

Dynamiczne listy wartości

Duplikaty danych

Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE

Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU

Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne

Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ

Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW, MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH

Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy

Funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST

Formuły tablicowe

Śledzenie błędów w Excelu

Tworzenie wykresów

Tworzenie zaawansowanych wykresów

Szybkie dostosowywanie wykresów

Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

Wyświetlanie animacji na wykresach

Praca z bazami danych 

Reguły tworzenia bazy danych

Tworzenie bazy danych w arkuszu

Filtry zaawansowane

Metody filtrowania danych

Filtry zaawansowane

Stosowanie warunków filtra

Filtry zależne od formuł i funkcji

Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

Rejestrowanie makr

Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

Edytor VBA – widok makr

Rodzaje makr

Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA

Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA

Konspekty

Grupowanie danych

Autokonspekt

Sumy częściowe

Tworzenie sum częściowych

Zastosowanie sum częściowych

Konsolidacja danych

Konsolidacja arkuszy

Konsolidacja skoroszytów

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

Pojęcie tabeli przestawnej

Tworzenie tabel przestawnych

Modyfikacje tabel przestawnych

Obliczenia na tabeli przestawnej

Grupowanie danych w tabeli

Przykłady użycia tabel przestawnych

Wykresy przestawne

Raporty tabeli przestawnej

Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

Konsolidacja tabel

Tworzenie relacji między tabelami

Wykorzystanie osi czasu

Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe

Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

Importowanie i eksportowanie danych

Importowanie danych z innych aplikacji

Eksportowanie danych do innych aplikacji

Recenzje

  • Śledzenie zmian

Zapisywanie i udostępnianie plików w trybie online

  • Osadzanie danych arkusza na stronie sieci Web
  • Udostępnianie arkusza online

Zarządzanie zeszytami

Zabezpieczenia plików

Zabezpieczenia arkuszy

Zabezpieczenia skoroszytów

Ukrywanie danych

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego

Formatować dane na poziomie zaawansowanym

Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji

Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy

Zakładać zaawansowane filtry

Korzystać z szablonów

Automatyzować pracę za pomocą makr

Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji

Importować i eksportować dane

Korzystać z pracy online

Zarządzać zeszytami

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2013 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2013 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Analiza finansowa w Microsoft Excel

Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

 

 

Microsoft Excel 2013 – kurs zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-06-27
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-11
3 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-07-16
3 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-07-25
3 dni
Stacjonarne810.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-08
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.