Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Kompleksowe Szkolenie na Poziomie Podstawowym z Obsługi Programu Excel

Cele szkolenia Microsoft Excel 2016

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposóbow ich wykorzystania w praktyce.

Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji, formatowania, kopiowania, zapisywania i drukowania arkuszy, wykorzystania szablonów oraz będzie umiał wykonać podstawowe operacje na plikach. Będzie potrafił dostosować wstążkę, pracować z wieloma arkuszami i tworzyć wykresy oraz wstawiać formuły i funkcje do arkusza. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia Excel na poziomie podstawowym wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

Metoda realizacji kursu Excel 2016

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel 2016

 • Podstawowe informacje o interfejsie programu
 • Menu Backstage
 • Wstążka użytkownika

Operacje na pliku

 • Charakterystyka plików w Microsoft Excel 2016
 • Otwieranie i zapisywanie,tworzenie skoroszytów
 • Nawigacja między skoroszytami

Operacje na arkuszach

 • Budowa głównego okna arkusza kalkulacyjnego
 • Wstawianie arkuszy
 • Przenoszenie arkuszy
 • Kopiowanie
 • Zmiana nazwy
 • Usuwanie
 • Nawigacja w arkuszach

Tworzenie i edycja wprowadzeń

 • Zaznaczanie komórek
 • Kopiowanie obszarów
 • Wprowadzanie danych w komórkach
 • Kopiowanie i przemieszczanie danych
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Błyskawiczne wypełnianie
 • Wypełnianie seriami w programie Excel
 • Zmiana i ukrywanie danych

Wprowadzanie formuł w arkuszu 

 • Budowa formuły
 • Odwołania do innych komórek
 • Podstawowe operatory w formułach
 • Tworzenie formuł 
 • Przykłady zastosowania formuł
 • Formuła konkatenacji – praca z danymi tekstowymi
 • Formuły logiczne - przykłady
 • Zamiana formuł na wartości liczbowe

Odwołania w arkuszach

 • Odwołania względne
 • Odwołania bezwzględne
 • Odwołania mieszane
 • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań

Połączenia między arkuszami

 • Połączenia między arkuszami
 • Połączenia między skoroszytami

Wprowadzanie funkcji 

 • Pojęcie funkcji
 • Główne typy funkcji
 • Zastosowanie podstawowych funkcji: SUMA, ŚREDNIA, MIN, MAX
 • Funkcja logiczna JEŻELI – przykłady zastosowania
 • Funkcja matematyczna SUMA.JEŻELI
 • Funkcje statystyczne, np. LICZ.JEŻELI
 • Przykłady zastosowania funkcji typu data i czas

Formatowanie arkuszy

 • Narzędzia formatowania komórek
 • Format wprowadzanych danych
 • Obramowania i cieniowania
 • Wyrównania
 • Linie siatek

Wyszukiwanie danych

 • Sortowanie danych
 • Podstawowe zastosowanie autofiltra

Wykresy

 • Główne typy wykresów
 • Tworzenie wykresów
 • Elementy wykresu
 • Modyfikacja wykresów

Elementy graficzne – podstawowe zastosowania

 • Wstawianie elementów graficznych
 • Diagramy blokowe

Drukowanie

 • Drukowanie arkuszy 
 • Drukowanie obszarów nieciągłych
 • Podgląd podziału stron

Operacje na oknach arkusza

 • Blokowanie komórek
 • Podział okna

Zarządzanie arkuszami

 • Zabezpieczenia zeszytów hasłami

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Microsoft Excel 2016 uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Obsługiwać podstawowe funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Dostosować interfejs programu do własnych potrzeb
 • Formatować dane
 • Sporządzać optymalne wydruki
 • Tworzyć wykresy
 • Wprowadzać formuły i funkcje
 • Korzystać z szablonów
 • Wyszukiwać dane
 • Zarządzać arkuszami

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2016 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu. 

W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2016 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Microsoft Excel 2016 – kurs zaawansowany

Analiza finansowa w Microsoft Excel

Visual Basic for Application w MS Excel –serias zkoleń z zakresu programowania

 

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-07-09
2 dni
Stacjonarne600.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-07-19
2 dni
Stacjonarne600.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-07-30
2 dni
Stacjonarne600.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-13
2 dni
Stacjonarne490.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-08-27
2 dni
Stacjonarne600.00 PLN Rejestracja

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.