Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Kompleksowe Szkolenie ma Poziomie Zaawansowanym z Obsługi Programu Excel

Cele szkolenia

Celem  szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

Każdy uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą zaawansowanych formuł i funkcji (łącznie z wielopoziomowymi zagnieżdżeniami). Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania zaawansowanych tabel przestawnych, analizowania dużych danych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się o możliwości importowania i eksportowania danych w programie. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnićutrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy. Minimalne umiejętności to: edycja danych, podstawowe formuły i funkcje, formatowanie danych, wykresy, drukowanie, sortowanie i autofiltr.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Excel.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Zaawansowana edycja danych

 • Wklejanie specjalne
 • Dynamiczne i statyczne obrazy danych
 • Transpozycja
 • Ukrywanie danych

Menadżer nazw

 • Zastosowanie obszarów
 • Operacje na obszarach

Zaawansowane formatowanie danych

 • Formaty użytkownika
 • Formatowanie warunkowe
 • Formatowanie zależne od wartości
 • Formatowanie zależne od formuł i funkcji

Poprawność danych

 • Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa
 • Listy wartości
 • Dynamiczne listy wartości
 • Duplikaty danych

Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

 • Przykłady funkcji logicznych
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje tekstowe 
 • Funkcje statystyczne 
 • Funkcje wyszukiwania i adresu, 
 • Funkcje informacyjne 
 • Formuły tablicowe
 • Śledzenie błędów w Excelu

Tworzenie wykresów

 • Tworzenie zaawansowanych wykresów
 • Szybkie dostosowywanie wykresów
 • Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

Praca z bazami danych 

 • Reguły tworzenia bazy danych
 • Tworzenie bazy danych w arkuszu

Filtry zaawansowane

 • Metody filtrowania danych
 • Filtry zaawansowane
 • Stosowanie warunków filtra
 • Filtry zależne od formuł i funkcji

Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

 • Rejestrowanie makr
 • Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków
 • Edytor VBA – widok makr
 • Rodzaje makr
 • Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA
 • Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA

Konspekty

 • Grupowanie danych
 • Autokonspekt

Sumy częściowe

 • Tworzenie sum częściowych
 • Zastosowanie sum częściowych

Konsolidacja danych

 • Konsolidacja arkuszy
 • Konsolidacja skoroszytów

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

 • Pojęcie tabeli przestawnej
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Modyfikacje tabel przestawnych
 • Obliczenia na tabeli przestawnej
 • Grupowanie danych w tabeli
 • Przykłady użycia tabel przestawnych
 • Wykresy przestawne
 • Raporty tabeli przestawnej
 • Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów
 • Konsolidacja tabel
 • Tworzenie relacji między tabelami
 • Wykorzystanie osi czasu
 • Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe

Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

Importowanie i eksportowanie danych

 • Importowanie danych z innych aplikacji
 • Eksportowanie danych do innych aplikacji

Zarządzanie zeszytami

 • Zabezpieczenia plików
 • Zabezpieczenia arkuszy
 • Zabezpieczenia skoroszytów
 • Ukrywanie danych

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Obsługiwać zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego
 • Formatować dane na poziomie zaawansowanym
 • Wykonywać skomplikowane obliczenia za pomocą formuł i funkcji
 • Tworzyć dostosowane do typów danych wykresy
 • Zakładać zaawansowane filtry
 • Korzystać z szablonów
 • Automatyzować pracę za pomocą makr
 • Analizować dane za pomocą sum częściowych, tabel przestawnych i symulacji
 • Zarządzać zeszytami

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Excel 2016 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji, szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości.

W celu dalszego kształcenia umiejętności obsługi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel 2016 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Analiza finansowa w Microsoft Excel

Visual Basic for Application w MS Excel – seria szkoleń z zakresu programowania

Microsoft Excel 2016 – kurs zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2018-06-27
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-07-11
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Wrocław2018-07-16
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-07-25
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja
Kraków2018-08-08
3 dni
Stacjonarne900.00 PLN Rejestracja

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.