Microsoft Excel – analizy statystyczne

Cele szkolenia

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z metod statystycznych w analizie danych. Uczestnicy szkolenia będą rozumieli wybrane zasady matematyczno - statystyczne pozwalające na dokonanie analiz (wzory, twierdzenia, metody), będą wiedzieli jak skorzystać z narzędzi Excela aby problemy statystyczne rozwiązać.

Ponadto będą wiedzieli jak przeprowadzić w sposób praktyczny i optymalny analizy związane z elementami statystyki opisowej oraz matematycznej, interpretować otrzymany wynik oraz użyć narzędzi programu Excel w praktyce i sposób zgodny z podstawami teoretycznymi i wszelkimi zasadami statystyki. Będą potrafili również graficznie zaprezentować dane, jak również prognozować na podstawie danych doświadczalnych, rozwiązywać problemy optymalizacyjne i wnioskować na podstawie rozwiązań.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy statystycznej w oparciu o dostępne narzędzia programu Excel i poznać praktyczne sposoby realizacji analizy statystycznej.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi Excela (na poziomie szkolenia Microsoft Excel – kurs zaawansowany) oraz znajomość podstawowych definicji z zakresu statystyki.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Użycie danych pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych

Import danych z plików tekstowych

Import danych z baz danych

Import danych z plików XML – omówienie standardu XML

Dane ze stron www

Eksportowanie danych

 

Podstawowe pojęcia z zakresu analizy danych oraz statystyki

Grupowanie i sumy częściowe

Sortowanie i filtrowanie danych

Tabele przestawne i wykresy przestawne

Funkcje tablicowe

Rozkłady statystyczne: funkcja gęstości prawdopodobieństwa

Rodzaje rozkładów: Gaussa, Poissona, inne

Użycie funkcji Excela do tworzenia rozkładów statystycznych

 

Statystyka opisowa

Rozkład normalny i jego cechy

Różnica pomiędzy rozkładem a wykresem

Elementy statystyki opisowej i ich realizacja za pomocą funkcji Excela

Analiza średniego odchylenia statystycznego

Korelacja liniowa – współczynnik korelacji Pearsona

Analiza Kowariancji

ANOVA: Analiza wariancji

 

Prognozowanie

Analiza trendów

Analiza funkcji regresji: liniowa, logarytmiczna, wielomianowa, wykładnicza

Analiza szeregów czasowych

Interpretacja prognozy

 

Analiza procesów losowych

Generatory liczb pseudolosowych

Procesy losowe

Przeprowadzanie symulacji

 

Analiza danych doświadczalnych

Zbieranie danych

Poddanie danych obróbce statystycznej

Histogram

Interpretacja wyników analizy statystycznej

 

Testowanie hipotez

Przedział ufności dla średniej

Test hipotezy o średniej populacji

Różnica między średnią z dwóch populacji

Testy Z – przyjęcie lub odrzucenie hipotezy zerowej

Testowanie hipotez dla wariancji dwóch populacji

 

Zagadnienia optymalizacyjne

Optymalizacja liniowa

Optymalizacja nieliniowa

Narzędzie Solver

Wizualizacja problemów nieliniowych

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z: • Cykl szkoleń VBA w MS Excel (cz.1-5)

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Warszawa2018-07-30
2 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-08-20
2 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-08-27
2 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja
Warszawa2018-10-01
2 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja
Kraków2018-10-15
2 dni
Stacjonarne900.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

  • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
  • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat potwierdzający udział w kursie
  • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.