Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Cele szkolenia

Szkolenie pozwala poznać ciekawe funkcjonalności programu Excel wykorzystywane do zaawansowanego przetwarzania danych. Tematyka szkolenia obejmuje także wprowadzenie do języka VBA oraz jego wykorzystanie do budowy własnych funkcji i procedur usprawniających pracę w MS Excel.

Profil słuchacza

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest bardzo dobra, ogólna znajomość obsługi programu Microsoft Excel i biegłość w poruszaniu się po menu programu.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Filtrowanie zaawansowane z wykorzystaniem formuł

 • uwzględnianie wielkość znaków,
 • filtrowanie w oparciu o fragment tekstu z komórki,
 • definiowanie 3 i więcej warunków filtrowania dla jednej kolumny,
 • użycie filtra zaawansowanego w kodzie VBA.

Tabele i wykresy przestawne

 • prezentacja danych w ujęciu względnym(procentowym) i bezwzględnym,
 • wyliczenia narastające(skumulowane),
 • grupowanie danych (liczbowych, tekstowych i czasowych),
 • grupowanie wielopoziomowe,
 • dodatkowe obliczenia w tabeli przestawnej (Pola i elementy obliczeniowe),
 • tworzenie tabel przestawnych w oparciu o zewnętrzne źródła danych,
 • tworzenie wykresów przestawnych.

Obliczenia warunkowe z wykorzystaniem takich narzędzi jak

 • funkcje bazy danych,
 • tabele przestawne,
 • funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE,
 • funkcje SUMA.WARUNKÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW, LICZ.WARUNKI,
 • formuły tablicowe,

Zaawansowane reguły formatowania warunkowego oparte o formuły

 • korzystanie z odwołań do wartości z różnych arkuszy,
 • wyróżnianie powtarzających się wartości,
 • porównywanie list wartości,
 • wyróżnianie dni świątecznych i wolnych od pracy,
 • podświetlanie aktywnego wiersza danych,

Złożone metody sprawdzania poprawności danych oparte o formuły

 • wybieranie danych z listy rozwijanej
 • sprawdzanie czy dane wprowadzane do komórki są zgodne z zakładanym formatem
 • Wybieranie wartości z różnych tabel
 • przy pomocy funkcji INDEKS i PODAJ POZYCJĘ,
 • przy pomocy funkcji PRZESUNIĘCIE,

Wykresy dynamiczne z wykorzystaniem takich narzędzi jak nazwy zakresów, sprawdzanie poprawności, formantów i funkcji PRZESUNIĘCIE, INDEKS oraz PODAJ.POZYCJĘ

Przegląd narzędzi  do zamiany wierszy na kolumny (Transpozycje)

 • wklej specjalnie,
 • funkcja TRANSPONUJ,
 • formuła z wykorzystaniem funkcji ADR.POŚR, WIERSZ i NR.KOLUMNY,

Skuteczne ukrywanie arkuszy z poziomu edytora VBA

Budowanie własnych funkcji

 • funkcje sprawdzające wiele warunków (Gdy funkcja JEŻELI to za mało),
 • wyodrębnianie wartości liczbowych z tekstów,
 • wykorzystanie funkcji arkuszowych w kodzie VBA,
 • sumowanie lub zliczanie komórek posiadających zadane własności.

Umiejętności

Szkolenie pozwala uzyskać wiedzę o sprytnych sposobach wykorzystania wbudowanych narzędzi programu Microsoft Excel oraz języka programowania VBA, które pozwalają przyspieszyć i usprawnić pracę z dużymi zbiorami danych.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2018-08-23
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Kraków2018-08-30
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLN Rejestracja
Warszawa2018-09-03
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Kraków2018-09-27
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja
Wrocław2018-10-08
2 dni
Stacjonarne1000.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Szkolenie Excel 2016 – Kurs Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot dla MS Excel i Power BI

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenie raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy borykają się z różnorodnością danych oraz dużym zanieczyszczeniem danych.

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.